reklama
 
 

Návod: Na co nezapomenout při hlášení povodňových škod

28. 6. 2009 11:02
Pojišťovny radí, jak nejlépe postupovat

Někteří lidé museli při povodních opustit svá obydlí velmi narychlo a nestihli si tak vzít s sebou ani ty nejdůležitější dokumenty. Pokud měli domy a domácnosti pojištěné, mohou se obrátit na svou pojišťovnu i bez čísla pojistné smlouvy. Jak shodně potvrzují mluvčí tuzemských pojistných ústavů, budou potřebovat jen rodné číslo osoby, která pojištění sjednala.

Ve spolupráci s pojišťovnami jsme připravili stručný manuál, jak nejlépe postupovat a na co nezapomenout při hlášení pojistné události související s přírodní katastrofou.

1. Zabraňte dalším škodám

V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod.

Následky škod lze minimalizovat zejména:

- vyčerpáváním vody, vysoušením a úklidem zasažených prostor,
- zakrytím poškozené střechy fólií, umístěním zábran před dveře domu, zamezením dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení),
- zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče nezapínejte a okamžitě předejte k opravě do odborného servisu,
- nechte provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud byly zatopeny.

2. Pořizujte fotodokumentaci

Pořiďte si fotodokumentaci, jak vypadalo místo pojištění po události i poškozené věci. Pomůže vám to urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

„Zničené nebo poškozené věci musí být vyfotografovány, jakmile to situace umožní. Čím více fotografií, tím lépe," tvrdí Václav Bálek z České pojišťovny.

3. Oznamte pojistnou událost pojišťovně

Jakmile to bude možné, kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody.

Pro kontaktování pojišťovny můžete využít jak bezplatné telefonní linky, tak často i online formuláře na webových stránkách pojišťoven. Pojistnou událost lze oznámit také poštou nebo na libovolné pobočce příslušné pojišťovny.

K rychlému vyřízení likvidace budete potřebovat zejména tyto údaje:

- číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala),
- stručnou charakteristiku škody,
- kdy k této škodě došlo,
- jaký je rozsah škody,
- jaké je na vás spojení (telefon/mobil),
- pokud je dům neobyvatelný, uveďte adresu, na které budete k zastižení.

4. Shromažďujte poškozené věci

- shromažďujte poškozené a zničené věci a vytvořte jejich soupis i s uvedením popisu, stáří, pořizovací ceny a rozsahu poškození,
- je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy či jiné doklady potvrzující vlastnictví věcí),
- poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika/likvidátora pojišťovny (tj. například nábytek, elekronika...),
- také další zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníka pojišťovny,
- pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů (nutné prokázat existenci těchto důvodů - fotodokumentace, nařízení hygienika apod.) nelze zbytky na místě uchovat, tak je zlikvidujte.

U podnikatelů je navíc třeba pojišťovně předat účetní evidenci zasažených věcí (inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození) a účetní stavy majetku z doby bezprostředně před vznikem škody (zásob, movitého i nemovitého majetku).

5. Začněte s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven), můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny.

Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

Zbytek článku čtěte na Peníze.cz

Čtěte také:
Šest nejčastějších chyb při pojištění majetku

autor: Věra Tůmová, Peníze.cz | 28. 6. 2009 11:02

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama