Zlaté dědictví: vždycky vás vyjde draho

Kristina Procházková
6. 3. 2007 0:00
Když vám zemře někdo blízký, zpravidla to poslední, co chcete dělat, je organizovat jednání s úřady. Právě to vás ale čeká, a navíc vás to přijde draho. A to i tehdy, pokud nemusíte platit dědickou daň.
Foto: Profimédia

Infobox

Navštivte velkou přílohu na Aktualne.cz DANĚ A DANOVÉ PŘIZNÁNÍ! Vše co potřebujete vědět o daních najdete u nás!

V Česku každý rok umírá víc než sto tisíc lidí. Za tímto číslem se skrývá sto tisíc rodin a blízkých, kteří zesnulému vypravují pohřeb a absolvují dědické řízení. To se obvykle táhne měsíce je spojeno s nemalou administrativou. A s náklady.

Nejbližší daň neplatí

Nákladem, které člověku vytane na mysli jako první, bude nejspíš dědická daň. Tu ale mnohdy není třeba hradit: jsou od ní totiž osvobozeni tzv. dědicové I. skupiny, tedy příbuzní v řadě přímé (tzn. děti, vnoučata, rodiče apod.) a manželé.

Daň musí platit dědicové v tzv. II. skupině (mj. registrovaní partneři, sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, druhové a družky, zeťové a snachy), a dědicové ve III. skupině - další fyzické a právnické osoby. Pokud vám tedy někdo nepříbuzný odkáže velké jmění, může vám z něj stát "ujíst" třeba až necelou pětinu, jak dokládá následující tabulka.

do částky sazba v I. skupině sazba ve II. skupině sazba ve III. skupině
1 milion nulová 1,50% 3,50%
2 miliony 15 000 Kč + 1,75% 35 000 Kč + 4,5%
5 milionů 32 500 Kč + 2% 80 000 Kč + 6%
7 milionů 92 500 Kč + 2,5% 260 000 Kč + 7,5%
10 milionů 142 500 Kč + 3% 410 000 Kč + 9%
20 milionů 232 500 Kč + 3,5% 680 000 Kč + 10,5%
30 milionů 582 500 Kč + 4% 1 730 000 Kč + 12,5%
40 milionů 982 500 Kč + 4,5% 2 980 000 Kč + 15%
50 milionů 1 432 500 Kč + 5,25% 4 480 000 Kč + 17,5%
jakékoli vyšší 1 957 500 Kč + 6% 6 230 000 Kč + 20%
pozn: uvedené procento se vždy počítá z částky nad nejbližší nižší částku

Příklad: Desetitisícové stromy

Pan K. zemřel v lednu roku 2006 a zanechal po sobě dům ve středních Čechách, kus louky v jeho sousedství, několik stromů v lese a pár zemědělských strojů (odstředivku na med, starou drtičku apod.). Protože nezanechal závěť, dědily po něm manželka a jediná dcera. I když se na rozdělení dědictví bez problému dohodly (tedy žádný spor), vyšlo je řízení na desetitisíce.

Foto: Aktuálně.cz
  • SPECIÁL: DANĚ A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2007 
  • Spočítejte si daňové  přiznání  za  5  minut!       Klikněte ZDE!
Foto: Aktuálně.cz
  • BURZOVNÍ  HRA 2007
  • Vyhrajte ceny v hodnotě až 200 tis!Pobavte se Klikněte ZDE!
Foto: Aktuálně.cz
  • TIP: PŘEČTĚTE SI NEJUŽITEČNĚJŠÍ ČLÁNEK 
  • Tisíce Kč za vodu? Neplaťte zbytečně!             Klikněte ZDE!

V první řadě totiž musely nechat všechen majetek - včetně stromů v lese - ocenit znalcem, za což zaplatily několik tisíc korun. V druhé řadě musely zaplatit náklady dědického řízení notáři, což je při odhadnuté ceně dědictví kolem 2 milionů roku přišlo na víc než 16 tisíc korun. (Vyřízení posudku by mohl v rámci řízení zajistit i notář, byl by ale pochopitelně dražší.)

Některé položky v dědictví by přitom nezasvěcený člověk možná nečekal. Nemalou hodnotu totiž mají například i jednotlivé jehličnaté stromy v lese a na pozemku u domu. Pro účely dědictví tvořily položku v řádu desetitisíců - a to i přesto, že s vzrostlým stromem majitel nemůže bez povolení úřadů jen tak manipulovat (například ho pokácet a dřevo prodat). Poplatky za něj ale zaplatit musí.

Tyto náklady by pochopitelně paní K. z důchodu uhradit nezvládla; tím spíše, že většina finančních prostředků manželů byla vázána na účtech pana K. Proto dědické řízení musela zaplatit její dcera.

Byrokratická supermašinerie

Vypořádávání pozůstalostí v Česku je extrémně komplikovaný úkon. Řeší je totiž vždy soudy, ačkoli ve většině případů se pozůstalí domluví přímo s notářem - který při jednání soud zastupuje - a soud tak funguje jen jako "přeposílací" instance.

V první fázi dědického řízení soud oslovuje potenciální dědice (na základě matriky či evidované závěti) a přidělí jim notáře, který pozůstalost řeší, a v jeho závěru převezme podklady od notáře a vydá rozhodnutí, které posvětí dohodu dědiců nebo jim určí spoluvlastnické podíly.

Náklady notáře přitom hradí dědicové. Jedná se o hotové náklady (poplatky, posudky, listiny, cestovné apod.) plus konkrétní částku, odvozenou od výše majetku; tato částka může být rozhodnutím soudu zvýšena až na dvojnásobek, pokud bylo dědické řízení obtížné nebo časově náročné.

hodnota majetku do odměna notáře
100 tisíc Kč 2%
500 tisíc Kč 2000 Kč + 1,2%
1 milion Kč 6800 Kč + 0,9%
3 miliony Kč 11 300 Kč + 0,5%
20 milionů Kč 21 300 Kč + 0,1%
pozn: uvedené procento se vždy počítá z částky nad nejbližší nižší částku
pozn: minimální odměna je 600 Kč, maximální je odměna za dvacetimilionové dědictví

Pokud je soudní řízení zastaveno (například zemřelý neměl majetek, nebo byla jeho hodnota nepatrná, a tak je vydán osobě, která vypravila pohřeb), náleží notáři odměna ve výši 400 Kč.

Za hodně peněz...

Ačkoli dědické řízení není levné, nemůžete počítat s tím, že bude rychlé a bezproblémové. Mezi jednotlivými úkony soudu a notáře totiž často ubíhají měsíce; zvláště soudům vyřizování trvá.

Navíc rodina K. z našeho příkladu se důkladně přesvědčila i o tom, že na úředníky není spoleh: nejdřív ze soudu poslali rozsudek, v němž vůbec nesouhlasilo datum úmrtí pana K. a rodná čísla, podruhé poslali do vlastních rukou zásilku s překlepem ve jménu příjemce (kterou pošta pochopitelně nevydala), a po urgenci a upozornění na tuto chybu poslali zásilku znovu - zase na špatné jméno. Nakonec si tedy dcera pana K. došla listiny na soud vyzvednout osobně. Pochopitelně, s každou zásilkou se prodloužila lhůta, během níž nebyly dostupné prostředky na účtech zesnulého, bylo problematické vyřizovat daň z nemovitostí, nemožné prodávat nepotřebné stroje atd.

Prostě: zemřít není žádná legrace.

 

Právě se děje

Další zprávy