Za poškozené peníze dostanete náhradu snadněji než dosud

Petr Kučera Petr Kučera
20. 8. 2015 12:20
Od roku 2016 se zřejmě zmírní pravidla pro popsané bankovky, proděravělé mince, ale třeba i pro peníze poškozené „biologickým materiálem“.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Vojtěch Marek

Praha – Náhradu za popsané nebo pomalované bankovky dostanou lidé nebo obchodníci snadněji než dosud. Počítá s tím novela zákona o oběhu bankovek a mincí, kterou dnes schválila vláda a již nyní projednají poslanci.

Zmírnit se mají také pravidla pro některé bankovky poškozené „biologickým materiálem“ a pro proděravělé mince. Pokud návrh podpří i koaliční poslanci, začnou změny platit od roku 2016.

Ministerstvo financí navrhlo omezit seznam „nestandardně poškozených“ tuzemských bankovek a mincí. Pro jejich výměnu v bankách nebo pro příjem v obchodech platí přísnější pravidla než pro „běžně poškozené“ peníze.

Nová definice

Nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,
- která je ohořelá nebo zetlelá,
- která je obarvená či odbarvená, nejde-li o nepatrná poškození nebránící dalšímu oběhu,
- která je poškozená hygienicky závadným materiálem,
- která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,
- která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
- která se skládá z více než dvou částí,
- jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,
- jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo
- které chybí celý horní nebo spodní okraj.

Podle ministerstva dojde díky změně ke snížení administrativních a časových nákladů souvisejících s výměnou, respektive rozhodováním České národní banky o tom, zda je žádost o náhradu oprávněná. Zatímco běžně poškozené bankovky a mince lze vyměnit v bance, nestandardně poškozené se v zásadě nevyměňují – o výjimkách rozhoduje ČNB.

Stáhnout, ale hned proplatit

I nadále má platit, že jakkoliv poškozené bankovky musejí banky nebo obchodníci stahovat z oběhu. Zatímco za běžně poškozené bankovky a mince získá jejich majitel náhradu okamžitě, u nestandardně poškozených o to musí žádat ČNB. Právě u popsaných, pomalovaných, přetištěných a potištěných bankovek, stejně jako u proděravělých mincí (typicky u provozovatelů automatů), přitom ČNB dosud většinou náhradu v praxi přiznává.

Zmírnění pravidel samozřejmě neznamená, že bankovky a mince lze úmyslně popisovat, pomalovat nebo proděravět. Úmyslné poškozování nadále zůstane trestným činem, zdůrazňuje ministerstvo v návrhu.

Kožní maz nevadí

Návrh, který dnes schválila vláda, upřesňuje také dosavadní definici bankovky „poškozené biologickým materiálem“, protože ne každé takové poškození je z hlediska užívání oběživa problematické. „Naopak, nejtypičtějším opotřebením bankovek je žloutnutí vlivem působení kožního mazu z lidských rukou, které je ale z hygienického hlediska neproblematické,“ uvádí úřad v návrhu novely. Definice nestandardního poškození se tedy má zpřesnit na „hygienicky závadný materiál“ – cílem je zadržování bankovek poškozených například krví nebo splašky, u nichž je vhodné zajistit, aby do kontaktu s nimi přišel co nejmenší počet osob.

Do výčtu nestandardně poškozených bankovek mají nově patřit také peníze s chybějícím celým horním nebo spodním okrajem, což by mělo vést k zamezení či odhalení možných pokusů o podvodné výměny. Do výčtu mají nově patřit i bankovky, které jsou poškozeny takovým způsobem, že není možné ověřit jejich pravost.

Kdy máte nárok na výměnu

Běžně poškozené bankovky a mince bezplatně vyměňuje Česká národní banka nebo „úvěrová instituce provádějící pokladní operace“ (tedy většina klasických bank). Podmínkou je, že bankovky či mince jsou celé, případně se bankovky skládají nejvýše ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě, a celková plocha takových bankovek je větší než 50 procent.

Ostatní právnické osoby, tedy typicky obchodní společnosti, musí běžně poškozené bankovky a mince přijmout, pokud jsou celé, a nemají je pak vracet do oběhu. Pokud nejsou celé, mohou je odmítnout. Fyzické osoby (s výjimkou směnárníka) mohou odmítnout jakékoliv běžně poškozené peníze.

Naopak nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince se běžně nevyměňují. Pouze Česká národní banka za ně může v odůvodněných případech, souvisejících zejména se živelní pohromou či jinou událostí vážně postihující majetek, poskytnout náhradu na žádost toho, kdo jí je předal nebo komu byly zadrženy.

Nestandardně poškozené peníze musí banky zadržet bez náhrady (a předat ČNB). Obchodníci, běžní lidé i ostatní právnické či fyzické osoby je mohou odmítnout přijmout.

Dodejme, že nepoškozené platné bankovky nebo mince lze odmítnout jen v několika málo případech. Každý kromě bank (tedy typicky obchodníci) je může odmítnout, jestliže se jedná o více než padesát tuzemských mincí v jedné platbě. Nemusí přijmout ani pamětní mince.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.

 

Právě se děje

Další zprávy