Chcete půjčku? Stát vás ochrání, přečtěte si jak

Petr Kučera Petr Kučera
22. 2. 2010 19:45
Nový zákon o spotřebitelském úvěru schválila v pondělí večer vláda
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Lidé, kteří si vezmou spotřebitelský úvěr, budou moci do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, aniž by jim hrozila sankce.

To je jedna z novinek, kterou přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jeho návrh v pondělí večer s několikaměsíčním zpožděním schválila vláda.

"Zákon výrazně zvýší informovanost spotřebitelů," shrnuje hlavní přínos ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Firmy budou muset nově poskytovat úplné informace o všech poplatcích spojených s úvěrem, skryté poplatky se nepřipouštějí. Zákon také přesně definuje vzorec, podle kterého se počítá roční procentní sazba nákladů (RPSN).

Nová pravidla vycházejí ze směrnice Evropské unie a v Česku by měla platit už od letošního června. Poslanci by tedy měli schválit zákon ještě do voleb.

Více informací ještě před půjčkou

Spotřebitel nově získá právo na kopii návrhu smlouvy o úvěru, kterou pak může projít s odborníkem. Firma mu ji musí poskytnout bezplatně.

Zákon podrobně stanoví, jaké údaje nesmějí chybět v reklamě na úvěr, v informacích před jeho sjednáním i v samotné smlouvě. Mimo jiné jde o RPSN a všechny poplatky, výši, počet a četnost plateb, dobu trvání úvěru a výpočet sankcí při prodlení dlužníka (úroková sazba, smluvní pokuta a další důsledky).

Všechny důležité údaje musí být napsány stejně výrazně, aby se zamezilo dosavadní praxi, kdy jsou důležitá ustanovení mnohdy psána menším písmem, a nepozorní či méně vzdělaní zájemci je tedy snadno přehlédnou.

Věřitel bude povinen pravidelně informovat dlužníka také o změnách v úrokové sazbě, a to před nabytím její účinnosti. Pokud tuto povinnost nesplní, není změna sazby účinná.

Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje potřebné informace a spotřebitel se této skutečnosti dovolá (oznámí to věřiteli), bude se úvěr od tohoto okamžiku úročit pouze ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy. Věřitel pak přitom nemůže po spotřebiteli požadovat žádné další platby.

Přísnější pravidla pro poskytovatele půjček

Přísnější pravidla začnou platit i pro subjekty, které spotřebitelský úvěr poskytují nebo zprostředkovávají. Zatímco dosud jim stačí registrace k volné živnosti, nově půjde o živnost vázanou (spojenou se splněním určitých podmínek). Stát tak chce nad nimi získat větší kontrolu. Dosavadní poskytovatelé a zprostředkovatelé dostanou roční přechodné období.

Zákon nově přiznává spotřebiteli právo vyrovnat své závazky kdykoli před datem splatnosti. Má pak nárok i na poměrné snížení celkových nákladů úvěru a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy. Věřitel může požadovat jen "spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru".

Výše odškodnění nesmí přesáhnout jedno procento předčasně splacené části celkové výše úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem smluvního vztahu přesahuje jeden rok. Pokud je tato doba kratší, nesmí tato výše přesáhnout 0,5 procenta.

Odškodnění v obou případech současně nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil během doby od předčasného splacení do sjednaného konce smluvního vztahu.

Zákon také zavádí princip odpovědného úvěrování s cílem zabránit předlužování zájemců. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou muset povinně (a s náležitou odbornou péčí) prověřovat "finanční zdraví" žadatele a jeho schopnost splácet. Jde o obdobu už platné povinnosti obezřetného jednání pro banky.

Tato nová norma se nebude vztahovat na půjčky nebo úvěry, jejichž celková hodnota je nižší než 5 000 korun, obsahuje i pojistku proti případnému rozdělení jedné půjčky do několika nižších. Nevztahuje se ani na hypotéky a jiné úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, ani například na zvýhodněné zaměstnanecké půjčky, zcela bezplatné půjčky (bez úroku a poplatků) nebo na půjčky sjednané s obchodníkem s cennými papíry za účelem provedení investiční operace. Netýká se samozřejmě ani úvěrů pro podnikatele.

Otazníky kolem rozhodčích doložek a maximální RPSN

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru nyní posoudí poslanci. Podle vlády má být účinný už od 1. června tak, aby Česko splnilo požadavek směrnice Evropské unie, podle něhož musí členské státy přijmout změny do 11. června.

Oproti původnímu plánu má však zákon nejméně tříměsíční zpoždění. Legislativní rada vlády jej totiž vloni v říjnu vrátila ministerstvu průmyslu a obchodu. To muselo návrh zjednodušit a zpřehlednit.

Z vládního návrhu nakonec vypadla i omezení týkající se rozhodčích doložek. Zákon pouze rozšiřuje působnost Finančního arbitra České republiky i na spory týkající se spotřebitelských úvěrů.

Právě omezení rozhodčích doložek bude pravděpodobně jedním z nejvíce diskutovaných bodů při projednávání zákona ve sněmovně. ČSSD je původně chtěla úplně zakázat, nenašla však potřebnou podporu.

Poslanecký návrh, který by se podle představ ČSSD měl ve sněmovně "spojit" s vládním, tak nakonec stanoví, že spory ze spotřebitelských smluv by nadále mohly rozhodovat jenom stálé rozhodčí soudy zřízené zákonem - tedy ty, nad jejichž nestranností a kvalifikací má stát určitou kontrolu. V praxi půjde o jediný - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR.

Novela z dílny ČSSD zároveň navrhuje, že na řešení sporu u (stálého) rozhodčího soudu by se měly smluvní strany dohodnout až po vzniku sporu. Nedohodnou-li se, rozhodoval by klasický soud.

ČSSD a lidovci zároveň chtějí do vládního návrhu doplnit také maximální možnou výši úroků, přesněji řečeno RPSN. Konkrétní sazbu by určovala vláda formou nařízení.

Foto: Ludvík Hradilek
Čtěte také:
Predátorský index ukazuje, na jaké půjčky si dát pozor
Politici zase chtějí půjčovat mladým novomanželům
V registru dlužníků zůstanete. I když jste už zaplatili
 

Právě se děje

Další zprávy