Chudoba po rodičích? Tři ze čtyř Čechů z rodin s nedostatečnými příjmy se v dospělosti mají lépe

Tereza Holanová Tereza Holanová
17. 12. 2015 6:28
Podle studie Akademie věd ČR vyrůstalo pět procent Čechů v rodinách, které vycházely se svým příjmem jen s velkými obtížemi. Většina z těchto lidí se pak má v dospělosti lépe, velké potíže s penězi hlásí jen každý čtvrtý z této skupiny.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Praha - Většina dětí z velmi chudých rodin má v tuzemsku šanci, že se v dospělosti bude mít lépe. Ukazuje to studie nazvaná Chudoba v České republice, kterou zpracoval Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Sociologové zkoumali, jak dnes lidé ve věku 25 až 59 let hodnotí situaci své rodiny v době, kdy jim bylo čtrnáct.

S velkým problémem vyjít s rodinným příjmem se v mládí setkalo pět procent Čechů. Zhruba 75 procent těchto lidí se teď v dospělosti má lépe. Šest procent z nich dokonce nyní vystačí s penězi snadno.

Velké obtíže vyjít s penězi i v dospělosti má jen jeden ze čtyř lidí, kteří takto vyrůstali. "Tato skupina tedy vykazuje známku mezigenerační chudoby," uvádějí autoři studie Jiří Večerník a Martina Mysíková. Jinými slovy: špatná finanční situace rodičů se v tomto případě přenesla i na děti. Podíl těchto osob na celé české populaci se pohybuje jen nad jedním procentem. Důvodem může být nedostatečné vzdělání, na jehož zlepšení nebyly peníze, případně třeba nedostatečná motivace problém s příjmem řešit.

Jak vycházejí s příjmy Češi, kteří měli v mládí velký problém s penězi:

S velkými obtížemi S obtížemi S malými obtížemi Docela snadno Snadno Velmi snadno
Mládí 100 % - - - - -
Dospělost 25, 3 % 23,9 % 31 % 13,7 % 5,2 % 0,9 %

Zdroj: Chudoba v ČR

Celkově ovšem lidí, kteří hlásí velké obtíže s příjmy oproti minulosti, přibylo. Zatímco v roce 2011 mělo problémy 8,5 procenta spotřebitelů, v roce 2014 už 9,3 procenta osob - v této skupině jsou i ti, kteří se v mládí měli lépe.

"Dříve se všeobecně hodně šetřilo, takže bez velkých obtíží se vycházelo i se skromnými prostředky. Nebyly takové příjmové rozdíly a třebas mezi dětmi nebyl tak silný tlak vrstevníků na módní oblečení a techniku jako dnes," předpokládají autoři.

"Výsledek z mládí", podle něhož trápily velké problémy s příjmy jen pět procent Čechů, ale může být zkreslený. "Hodnocení současné situace je obecně kritičtější než retrospektiva," uvádějí autoři a připomínají, že nejstarší respondenti vzpomínají na dobu před 45 lety.

"Zhoršení ovšem vnímají mladší lidé častěji než starší – mají větší nároky. U starších je odstup vůči mládí větší, takže si častěji z minulosti vybírají to lepší," vysvětlují sociologové. "Obecně platí, že na svízelná životní období se snáze zapomíná než na lepší časy," dodávají.

Jak Češi vnímají svoji situaci ("barvy") oproti mládí ("sloupce")
Jak Češi vnímají svoji situaci ("barvy") oproti mládí ("sloupce") | Foto: Akademie věd ČR

"Když ale vezmeme všechny dotázané, bez ohledu na pociťovanou situaci v mládí, pak ke zlepšení došlo jen u jedné čtvrtiny, ale ke zhoršení skoro u poloviny," doplňují autoři. Zároveň zdůrazňují, že ke zhoršení situace často dochází jen na přechodnou dobu, zpravidla na jeden nebo dva roky.

Mezigenerační chudobou trpí hlavně Bulhaři

Podíl lidí, kteří zažili velký problém s příjmy už v mládí, je v Česku jedenáctý nejnižší v Evropské unii. Nejmenší problém s chudobou měli v mládí Finové, naopak v Portugalsku se s ní setkal každý pátý respondent.

Zastoupení osob, které se velkých potíží s příjmy nezbaví ani v dospělosti, je nejvyšší v Bulharsku - ve velkých problémech s příjmy tu zůstává 63 procent lidí, kteří jimi trpěli už v mládí. Naopak nejméně se mezigenerační chudoba přenáší v Nizozemsku.

Kolik lidí se zbaví velkých problémů s příjmy - srovnání s Evropou:

Země Obyvatelé, kteří měli v mládí velké potíže s příjmy Kolik z nich hlásí v dospělosti zlepšení
Portugalsko 20,1 % 62,1 %
Kypr 15,9 % 60,2 %
Slovinsko 12,1 % 80 %
Chorvatsko 10,7 % 58,3 %
Rumunsko 10,2 % 50,1 %
Rakousko 9,9 % 88 %
Řecko 8,8 % 56,2 %
Irsko 7,8 % 63,7 %
Polsko 7,5 % 79,4 %
Itálie 7,4 % 59,7 %
Malta 7,1 % 66,3 %
Francie 6,8 % 91,4 %
Maďarsko 6,8 % 48,4 %
Španělsko 6,4 % 67,7 %
Slovensko 6,2 % 68,1 %
Lucembursko 5,4 % 92,7 %
V. Británie 5,3 % 77,2 %
Česko 5 % 74,7 %
Belgie 4,9 % 73,9 %
Lotyšsko 4,7 % 57,3 %
Švédsko 4,5 % 86,9 %
Německo 4,3 % 89,9 %
Litva 4 % 69,2 %
Dánsko 3,9 % 92,8 %
Nizozemsko 3,1 % 94,7 %
Bulharsko 3 % 36,8 %
Estonsko 2,7 % 76,5 %
Finsko 2,1 % 87,1 %

Zdroj: Chudoba v ČR

 

Právě se děje

Další zprávy