Motejl: K umístění antény není třeba souhlas vlastníka

Petr Kučera Petr Kučera
21. 4. 2010 15:26
Kvůli digitalizaci častěji dochází k nejasnostem
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Vlastník nemovitosti je povinen umožnit oprávněnému uživateli domu či bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání. Není potřeba speciálního souhlasu. Na zákonnou úpravu situace, při níž v praxi dochází k nejasnostem, dnes upozornil veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Podle ombudsmana se jedná o zákonem stanovené omezení vlastnického práva, kdy vlastník musí "strpět" instalaci zařízení pro příjem vysílání.

Úřad veřejného ochránce práv se s komplikacemi setkává zejména v poslední době kvůli zvýšenému zájmu o nové antény, což souvisí s postupným přechodem z analogového na digitální televizní vysílání.

Větší antény hlaste stavebnímu úřadu

Jestliže antény pro příjem rozhlasového a televizního vysílání přesahují i s nosnou konstrukcí 15 metrů, jsou zařízeními ve smyslu stavebního zákona a vyžadují kromě rozhodnutí o umístění přinejmenším ohlášení na stavebním úřadě. "U antén menších není potřeba souhlasu ani rozhodnutí stavebního úřadu," dodává ombudsman.

O tom, že vlastník domu, bytu či nebytovému prostoru musí dovolit oprávněnému uživateli těchto prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání (instalaci zařízení pro příjem vysílání), několikrát rozhodl i Nejvyšší soud. Výslovně konstatoval, že k umístění antény na venkovní zdi domu není nutný výslovný souhlas vlastníka budovy (pronajímatele).

"Pokud mezi vlastníkem a uživatelem dojde ke sporu ohledně rozsahu povinností umožnit příjem vysílání, rozhodne spor příslušný stavební úřad ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem," říká Motejl.

Ze zákona o elektronických komunikacích však podle něj jasně nevyplývá, v jakém rozsahu má stavební úřad vydat rozhodnutí - tedy zda má například určit přesné umístění antény, specifikovat její rozměr a podobně.

"Ministerstvo pro místní rozvoj ani Český telekomunikační úřad dosud k problému rozsahu kompetencí nezaujaly jasné stanovisko, které by metodicky vedlo stavební úřady při jejich rozhodování, což z pohledu uživatelů bytů vytváří stav právní nejistoty," upozorňuje Motejl a apeluje na obě instituce, aby společné stanovisko co nejdříve vydaly a pomohly tak stavebním úřadům v jejich činnosti.

 

Právě se děje

Další zprávy