Jak na daňové přiznání? Expertka vysvětlovala, co se letos mění a na co si dát pozor

Ekonomika Ekonomika
Aktualizováno 24. 3. 2017 12:44
Online rozhovor s daňovou konzultantkou Annou Klímovou.
Termín se blíží. Ptali jste se expertky, jak na přiznání
Rozhovor skončil
Anna Klímová právě odpovídá
Přečíst si rozhovor

Online rozhovor - Posledních několik dnů mají před sebou lidé, kteří si sami podávají přiznání k dani z příjmů.

Přiznání je nutné odevzdat finančnímu úřadu nejpozději v pondělí 3. dubna - pokud mu včas neoznámíte, že přiznání za vás zpracuje daňový poradce.

Co je třeba si letos nově pohlídat? Jak si lze daně maximálně snížit v mezích zákona? Jak se odečítají z daně děti, manželka nebo třeba hypotéka? Jak lze nejrychleji vyplnit daňové přiznání? Co se stane, když termín odevzdání nestihnete?

Na tyto a další dotazy čtenářů online deníku Aktuálně.cz odpovídala Anna Klímová, daňová konzultantka ze společnosti Mazars.

Termín se blíží. Ptali jste se expertky, jak na přiznání

Rozhovor skončil
24. 3. 2017
Ptá se: Pavel Kovač

Dobrý den,
existuje nějaké racionální vysvětlení proč si při použití paušálu nelze odečítat děti?

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

slevy na děti pro OSVČ využívající paušální výdaje byly zrušeny v rámci úsporných opatření vlády v době finanční krize. Nicméně dobrá zpráva je, že v novele zákona o dani z příjmů, která nyní prochází schvalovacím procesem, je navrženo navrácení slevy na děti pro OSVČ uplatňující výdaje paušálem.

24. 3. 2017
Ptá se: Rudolf

Dobrý den. Jsem normálně zaměstnaný a pronajímám byt. Až do teď jsem přiznával náklady procenty - 30%. Zaslech jsem informaci, že si do nákladů můžu dát motorové vozidlo, které používáme v rodině a je psané na manželku, jednou za měsíc s ním jedeme pro nájemné a na kontrolu bytu.Tam i zpět je to cca 80 km. Údajně v paušální výši 4000Kč měsíčně. Je to pravda? A jestliže je to pravda, musím vést knihu jízd nebo jinou evidenci? Děkuji moc. R.J.

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

pro uplatnění paušálního výdaje je důležité, aby vozidlo bylo ve společném jmění manželů (tzv. SJM). Pokud je, a Vaše manželka je v technickém průkazu zapsaná jako provozovatel vozidla, tak to je v pořádku. Pokud vozidlo v SJM nemáte (např. by jej manželka nabyla před uzavřením manželství ,zdědila, apod.), tak si paušál uplatnit nemůžete, ale pokud máte v SJM pronajímaný byt, mohla by si paušál uplatnit manželka.

Knihu jízd obecné vest nemusíte, ale měl byste být schopen prokázat, že skutečně vozidlo využíváte k dosahování příjmů z pronájmu. Evidenci o ujetých km byste vést měl, pokud byste si nad rámec paušálu chtěl uplatnit ještě základní sazbu za opotřebení automobilu dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP.

Každopádně pokud budete uplatňovat skutečné výdaje namísto paušálních, hlavní položkou výdajů jsou zpravidla odpisy bytu a u nemovitostí pořízených na úvěr úroky z hypotéky. Další významnou položkou mohou být i výdaje na opravy, pojištění, vybavení bytu apod.

24. 3. 2017
Ptá se: Novotný Josef

Dobrý den,
jsem pracující důchodce (vedlejší činost). Jsem povinnen platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

co se týká zdravotního pojištění, v prvním roce podnikání neplatíte žádné zálohy a v dalším roce budete platit zálohy vypočtené na základě příjmů dosažených v roce předešlém. Pojistné platíte jen ze svých skutečných výdělků, tzn. z rozdílu příjmů a souvisejících výdajů (neplatí pro Vás povinnost platit minimální zálohy).

V případě sociálního pojištění je situace obdobná. Z pohledu zákona je na podnikání starobního důchodce pohlíženo jako na vedlejší činnost. Neplatíte tedy minimální zálohy, a pokud Vaše výdělky za rok 2016 nepřekročily 64 813 Kč, nemusíte platit sociální pojištění vůbec.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Ing. Jaroslav Žigmund

Jsem bývalý voják z povolání. a mám výsluhový příspěvek. Slyšel jsem, že si můžu dát do daňového přiznání částku, kterou mi zdanil stát v podstatě neoprávneně (Kalousek), dnem 1.1.2017 de táto 15 procentní daň zrušilala . Např. v roce 2014 jsem jměl dostat od vojenské úřadu částku 215 tis. , Kč, ale výsluhový příspěvek jsem měl zdaněný o 15 procent a za celý rok je 39, 000 Kč. A jde mi o tuto částku.
Děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

Osvobození výsluhových náležitostí bude aplikováno na výsluhy vyplácené po 1.1.2017. Zdanění výsluh vyplacených před tímto datem se řídilo platnou právní úpravou v daných letech.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Jana

Dobrý den,

je něco, co se ve formuláři pro daňové přiznání změnilo oproti minulému roku (abychom nemuseli studovat paragrafy)? Opakovaně vyplňujeme řádky týkající se potvrzení o zdanitelných příjmech, sražené pojištění, odečtená daň, dále pak úroky z hypotéky, životní pojištění, děti a platby za děti ve školkách. Děkuji

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

v letošním formuláři daňového přiznání (vzor č. 23) se toho mnoho nezměnilo. Přibyl např. řádek pro uplatnění nové slevy na evidenci tržeb. Ale co by pro Vás mohlo být zajímavé, je nový zjednodušený dvoustránkový formulář (číslo tiskopisu 25 5405/D – vzor č. 1) pro poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Věra Kučerová

Jak je to s placením daní z důchodu, pokud má pracující důchodce vyšší roční příjem než 840 000.-?
Děkuji

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

tuto zákonnou úpravu zrušil v červenci loňského roku svým nálezem Ústavní soud. Od zdaňovacího období roku 2016 se tedy důchody důchodců, kteří měli příjmy vyšší než 840.000 Kč nezdaňují. Stále ale platí ustanovení, podle nějž dochází ke zdaňování pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální mzdy, což v letošním roce činí 356 400 Kč za rok, tj. 29 700 měsíčně.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Jana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat. Pečuji o 2 děti do 7 let.V loňském roce jsem pracovala na zkrácený úvazek pouze 4 měsíce, můj celkový příjem nepřesáhl 17000 Kč za 4 měsíce,z tohoto důvodu jsem zůstala v evidenci Úřadu práce,daň byla nulová (průměrný měsíční výdělek kolem 4200 Kč hrubého). Nějaké sociální a zdravotní pojištění mi odpočítávali ze mzdy,zbytek zřejmě doplácel stát z důvodu evidence na Úřadu práce. Po dobu 5 měsíců jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti,která přesáhla 68000 Kč. Manžel si z tohoto důvodu odpočet na manželku uplatnit nemůže. Daňové přiznání bych údajně podávat nemusela. Nicméně měla jsem ještě příjem z pronájmu bytu,z kterého bych měla uhradit daň. Mám tedy z tohoto důvodu podat daňového přiznání, uvést nízkou výši mzdy, příjem z nájmu a vypočtenou daň z pronájmu ponížit o slevu na poplatníka? Je to správný postup? Děkuji předem za odpověď.

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

ano, pokud jste měla příjmy z pronájmu, musíte podat daňové přiznání, kam, jak správně píšete, uvedete příjmy ze závislé činnosti (vyžádejte si od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech) a příjmy z pronájmu, konkrétně do Přílohy č. 2 daňového přiznání. K nim uplatníte buď výdaje ve výši 30% z příjmů (maximálně 600 tis. Kč) nebo skutečné výdaje, pokud je evidujete a uchováváte k nim příslušné doklady. Podpora v nezaměstnanosti se do daňového přiznání neuvádí. Výslednou daň snížíte o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Lenka

Jaké náklady si mohu u pronájmu nemovitostí uplatnit? Jedná se o pronájem rekreačního objektu který je zařízený včetně kuchyňské linky. Mohu tam dát kuchyňské zařízení, drogerii na úklid , nábytek popř. toal.papír?

Děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,
hlavní položkou výdajů jsou zpravidla odpisy a u nemovitostí pořízených na úvěr například úroky z hypotéky. Další významnou položkou mohou být i výdaje na opravy, pojištění, paušální výdaje na automobil, který je v souvislosti s pronájmem používán. Patří sem také výdaje za vybavení nemovitosti, drogerie, nábytek apod.

24. 3. 2017
Ptá se: Tomáš

Dobrý den, obchoduji na burze (forex). Je to můj jediný příjem, platím si zdravotní jako OBZP. Daním dle paragrafu 10 (ostatní příjmy). Je to tak správně? Slyšel jsem "zvěsti", že pokud je to jediný příjem, mělo by to být na IČO a mělo by se platit zdravotní a sociální. Děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

důležité je, zda Vaše činnost vykazuje znaky podnikání, tzn. je soustavná, vlastním jménem, na vlastní účet, a za účelem dosažení zisku. Vzhledem k tomu, že tato činnost je Vaším jediným pravidelným příjmem a slouží k Vaší obživě, jedná se o podnikání se všemi důsledky (měl byste si zřídit příslušné živnostenské oprávnění, odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění a odvádět daně v rámci §7).

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Vlasta Hladíková

Synovi je 26 let ( od prosince 2016) , je denním studentem doktorského studia a zároveň denním studentem bakalářského studia. Mám jako samoživitelka nárok na daňový bonus na něj? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

slevu na dítě můžete uplatnit maximálně do dovršení 26 let; slevu na dani do 28 let může uplatňovat student prezenční formy studia v doktorském studijním programu ze svých vlastních příjmů.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Boris Mrázik

Dobrý den.Dotaz se týká daňového přiznání pro mojí manželku.Od února 2016 pracovala nárazově na DPP s maximem 300 hod.ročně.Byla ji strhávána daň 15%.Nebrala podporu ba naopak ji vykopli z evidence úřadu práce.Chci se zeptat jestli má nárok na vrácení částky daně
a kolik Kč je vlastně nezdanitelná částka u ní.Mojí manželkou se stala 22.10.2016.
Děkuji Vám moc za odpověď a přeji ať se vám daří.
Boris Mrázik

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

v dotazu neuvádíte, zda manželka měla u zaměstnavatelů podepsáno prohlášení poplatníka či nikoliv. Nicméně doporučuji, aby si manželka vyžádala od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech a podala daňové přiznání, kam uvede do ř. 31 úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů, úhrn sražených záloh do ř. 84 resp. do ř. 87a a na ř. 64 si odečte základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a pravděpodobně dostane část zaplacené daně zpět. Navíc, pokud její příjmy v roce 2016 nepřesáhly 68 000 Kč, můžete si Vy uplatnit slevu na manželku ve výši 4 140 Kč za dva měsíce roku 2016.

24. 3. 2017
Ptá se: Irena Spanilá

Dobrý den,
čtyři měsíce jsem byla vedena na Úřadě práce z důvodu péče o osobu blízkou, pobírala jsem podporu v nezaměstnanosti. Při vyplňování daňového přiznání z příjmu fyzických osob jsem však nezjistila, kam mám tento údaj doplnit, jelikož myslím, že výše podpory se neuvádí, jen mi nekoresponduje zapsaných 8 měsíců odpracovaných a 4 měsíce podpory.
Děkuji, s přáním hezkého dne Irena Spanilá

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

podpora v nezaměstnanosti se v daňovém přiznání nikam neuvádí. Pokud máte povinnost podat daňové přiznání, uveďte pouze příjmy za osm zbývajících měsíců.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Karl Bauer

Dobry den, chtel bych se zaptat. Jsem obcanem Nemecka. V Ceske republice mam firmu (s.r.o.). Jsem od pocatku (od roku 1991) jedinym vlastnikem. v roce 2017 budu prodavat cely obchodni podil ve spolecnosti. Bude tento muj prijem z prodeje podilu osvobozeny od dane v Ceske republice nebo musim platit dan. Dekuji. KB

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

pokud přesahuje doba mezi nabytím a úplatným převodem obchodního podílu dobu 5 let (což je Váš případ), tento příjem je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Klára

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda máme jako Spolek rodičů při mateřské škole povinnost podávat daňové přiznání?
Nevyvíjíme žádnou hospodářskou činnost. Pouze přijímáme dary od rodičů na akce konané pro děti naším spolkem a nákup dárků pro děti k různým příležitostem. Nevyplývá nám nějaká další povinnost?
Moc děkuji a přeji hezký den, Klára

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

pokud nevyvíjíte žádnou hospodářskou činnost, nemáte povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Honza

Dobrý den, daňové přiznání jsem letos podal již ve druhé polovině ledna, ale někde jsem se dočetl, že je to příliš brzy pro žádost o vrácení přeplatku, o který lze žádat nejdříve 60 dní před koncem března. Přišlo by mi to absurdní, ale ani bych se tomu nedivil. Je to skutečně tak a žádost o vrácení přeplatku jsem podal příliš brzy? Mám žádost podat znovu? Děkuji.

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den Honzo,

ano, je to bohužel tak. Žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět jen tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti . Jelikož finanční úřad může dle daňového řádu vyměřit daň nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, tedy k 1. dubnu 2017, nevejdete se do zmíněné lhůty 60 dní a vaši žádost o vrácení přeplatku úřad zamítne a budete si muset požádat o přeplatek znovu.

24. 3. 2017
Ptá se: marie

je-li důchod nad určitou sumou, musí se z toho "nad" platit daň. Kam se má tato zdanitelná suma zapsat do daňového přiznání? děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Podle zákona o dani z příjmů se zdaňují pravidelně vyplácené důchody nebo penze, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy, což je 356 400 pro rok 2016. Důchod by se zdanil v rámci dílčího základu daně podle § 10 zákona o dani z příjmů. Částku důchodu byste uvedla do Přílohy č. 2 (Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů) daňového přiznání a následně ji z řádku 209 Přílohy č. 2 převedla na řádek 40.

24. 3. 2017
Ptá se: Kristýna.V

Dobrý den,
jsem studentka a zajímá mě postup jaký mám zvolit při vrácení zdaněného příjmu z brigády. Přiznání k dani FO (růžový formulář) jsem pro tento rok již v jedné instituci vyplnila a v druhé mi příjmy daní. Jak mám postupovat? Děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Dobrý den,

jeden zaměstnavatel za Vás odváděl zálohovou daň (ten, u nějž jste podepsala prohlášení k dani) a druhý Vám srážel daň. Vyžádejte si od obou zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech a do daňového přiznání uvedete do ř. 31 úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů, úhrn sražených záloh uvedete do ř. 84 resp. do ř. 87a a na ř. 64 si odečtete základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a pravděpodobně dostane část nebo celou zaplacenou daň zpět.

AK.

24. 3. 2017
Ptá se: Alena Jánská

Dobrý den, do jaké částky lze odečíst majetek z nákladů najednou v jednom roce? Mohu odepsat notebook za 8 tisíc najednou nebo musím rozkládat do více let? Děkuji za odpověď

Odpovídá: Anna Klímová

Notebook za 8000 Kč můžete dát jednorázově do nákladů. Z hlediska daňového stanovuje zákon o daních z příjmů částku 40 000 Kč jako hranici, od které musí být hmotný majetek považován za dlouhodobý hmotný majetek a je nutné jej odpisovat dle zákona o dani z příjmů.

 

Právě se děje

Další zprávy