Přichází druhá šance. Daňové přiznání jde stále podat bez pokuty, chybí jich třetina

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
Aktualizováno 5. 6. 2020 23:17
Finanční úřady čekají ještě na zhruba třetinu daňových přiznání. Kvůli koronaviru je možné takzvaný růžový formulář podat bez sankce do 1. července. Termín se pomalu blíží včetně povinnosti uhradit daň z příjmu za minulý rok a případné nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: ČTK

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bylo třeba podat do 1. dubna 2020. "Kvůli koronavirové pandemii bylo ale rozhodnuto, že pokud budou daňová přiznání podána později, avšak nejpozději 1. července 2020, bude automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání," vysvětluje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. 

Takže bez nervů z pokuty je možné doručit na úřad růžový tiskopis do 1. července. Hned následující den ale už poběží případným opozdilcům pokuta za pozdní podání. Ta však bude vypočítávána ne od 2. července, ale už od 2. dubna. 

"Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 16 procentních bodů, která je platná pro první den příslušného kalendářního pololetí," vypočítává Ivanco.

K 1. lednu 2020 přitom repo sazba činila 2 procenta. V případě, že podnikatel má vypočtenou daň ve výši 15 tisíc korun, bude platit "pokutu" za podání těsně po termínu zhruba 700 korun. Pokud je pokuta nižší než 200 korun, úřad ji odpustí.

V řádném termínu, tedy do 1. dubna, bylo podle údajů finanční správy odevzdáno 1 387 072 přiznání k dani z příjmů. Z toho bylo 1 180 678 od fyzických osob a 206 394 od osob právnických.

"Je to znatelný pokles ve srovnání s minulým rokem. Loni bylo k 1. dubnu vybráno 2,04 milionu daňových přiznání a z toho 1,76 milionu od fyzických a 274 tisíc od právnických osob," uvádí Lukáš Heřtus z finanční správy a dodává, že k poklesu došlo právě kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s koronavirem. 

Apeluje, aby formuláře lidé podávali elektronicky prostřednictvím daňového portálu či datové schránky nebo poslali poštou a vyhnuli se tak návštěvám úřadu. 

Daň z příjmu také do 1. července

Bez sankcí je také opožděna platba daně z příjmu. Ta byla též splatná 1. dubna, pokud ji však lidé uhradí do 1. července, bude automaticky prominut související úrok z prodlení. 

"Pro osoby samostatně výdělečně činné vláda připravila první a druhý liberační balíček. V rámci prvního liberačního balíčku došlo k plošnému prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daňové povinnosti, a to nejdéle do 1. července 2020. Dále zveřejnilo ministerstvo financí liberační balíček II, který plošně promíjí červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických osob," vysvětluje Ivanco.

V praxi to znamená, že všichni poplatníci, kteří měli na základě předchozích daňových přiznání povinnost uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020, ji nebudou muset hradit vůbec. "Pokud poplatníci zálohy již uhradili, pak mohou požádat správce daně o její vrácení," dodává daňová odbornice. 

Podnikatelé mají povinnost vedle daňového přiznání také doručit na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení takzvaný Přehled o příjmech a výdajích. Běžně se odevzdávají nejpozději do začátku května.

Česká správa sociálního zabezpečení ale oznámila, že i ona termín posouvá. "Umožňujeme podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 na příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. srpna 2020," uvedla sociální správa.  

Do této lhůty ale musí být uhrazen také případný nedoplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019, aby bylo prominuto rovněž penále za pozdní úhradu pojistného.

Do 3. srpna posouvají termín podání přehledů i všechny zdravotní pojišťovny. "Upozorňuji ale, že doplatky pojistného jsou oproti důchodovému pojištění splatné do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán přehled," doplňuje Ivanco. 

Zálohy se platí až od září

Pomocí podnikatelům v době pandemie je zrušení úhrady minimálních záloh na pojistné na důchodové a zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020. OSVČ nemusí o prominutí plateb záloh žádat.

"Za uvedené měsíce se promíjí sociální pojištění ve výši 2544 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 15 264 korun," vysvětluje Ivanco z Mazars. Vyrovnání, tedy rozdíl mezi minimální zálohou a tou, kterou má podnikatel skutečně platit, se následně provede v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 za březen až srpen odečtou částku 1018 korun za měsíc. 

Stejné je to se zálohami na zdravotní pojištění, kde se započte za měsíce březen až srpen živnostníkům automaticky minimální záloha ve výši 2352 Kč měsíčně. 

"OSVČ s vyššími platbami měsíčních záloh by měly platit částku nad prominuté minimum, aby se tak vyhnuly platbě vysokého nedoplatku pojistného na sociální či zdravotní pojištění za rok 2020 na jaře 2021," dodává Ivanco.

 

Právě se děje

před 2 hodinami

Osobní vlak u Černošic nedaleko Prahy se odpoledne dostal na stejnou kolej jako rychlík z Klatov. Nikdo není zraněný

Osobní vlak u Černošic nedaleko Prahy se odpoledne dostal na stejnou kolej jako rychlík z Klatov, který jel za ním. Strojvedoucí rychlíku ale stačil zareagovat a vlak zastavil. Událost se obešla bez zranění, nevznikla ani žádná hmotná škoda.

Zdroj: ČTK
Další zprávy