Jak zaplatit nižší daň? Nezapomeňte na pět možných slev

Petr Kučera Petr Kučera
1. 3. 2011 14:30
Podrobný přehled slev na dani, které lze uplatnit za rok 2010
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Vypočítaná daň z příjmů fyzických osob ještě nebývá úplně definitivní. Můžete si ji snížit přinejmenším o slevu na poplatníka. A možná také o řadu dalších. Oproti roku 2009 nastala jediná změna - mírně se zvýšila sleva na dítě.

Jestliže některé zvýhodnění zapomenete uplatnit v daňovém přiznání za loňský rok, nemůžete si jej pak třeba v přiznání za rok 2011 odečíst dvakrát. Lze však podat opravné nebo dodatečné přiznání za rok 2010.

Sleva na poplatníka

Každý, kdo podává daňové přiznání (nebo to za něj dělá zaměstnavatel či daňový poradce), má nárok na slevu na poplatníka. Ta za rok 2010 činí 24 840 korun, tedy stejně jako v předchozím roce.

Jde o roční částku, která je nedělitelná na měsíce. Nevadí tedy, pokud jste zdanitelné příjmy měli jen po část roku - vždy můžete uplatnit celou roční slevu. Dokonce i při úmrtí fyzické osoby v průběhu roku ji dědici mohou uplatnit v plné výši.

Pozor, schválené snížení této slevy o 1200 korun ročně (takzvaná povodňová daň) se týká až zdaňovacího období roku 2011. Pro daňové přiznání za rok 2010 tedy zůstává sleva v původní, výše zmíněné výši 24 840 korun.

Sleva na manželku či manžela

Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun. To platí i pro přiznání za rok 2010 - oproti předchozímu roku se na výši slevy ani dalších podmínkách nic nezměnilo.

Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejen 24 840 korun sám za sebe (základní sleva na poplatníka), ale za stanovených podmínek také stejnou částku za manželku. Platí to samozřejmě i obráceně - manželka si může odečíst slevu na vyživovaného manžela.

Právě na tuto slevu se mnohdy zapomíná. Zároveň jsou kolem ní největší nejasnosti - hlavně ohledně limitu "vlastních příjmů" a toho, co se do nich vlastně počítá.

Přitom po zrušení společného zdanění manželů jde o dobrou možnost, jak ušetřit v rodinném rozpočtu, pokud manžel vydělává a žena je například na rodičovské dovolené či nezaměstnaná (nebo naopak).

Slevu (v poměrné výši 2070 korun) uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku byly splněny dvě důležité podmínky.

Tou první je trvání manželství, druhou pak žití ve společné domácnosti. Takže například při svatbě 3. srpna můžete slevu uplatnit jen za září až prosinec, nikoliv i za srpen.

Podmínkou je také nepřekročení limitu pro vlastní příjmy manželky. Jejich hranice činí 68 tisíc korun ročně.

Do vlastních příjmů se počítají výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenské či podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají sociální dávky, tedy zejména rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě (podrobný přehled najdete zde). 

Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce - průkaz ZTP/P), má poplatník nárok na dvojnásobnou slevu, tedy 49 680 korun ročně.

Sleva pro studenty

Poplatník, který se "soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem", si může z daně odečíst až 4020 korun ročně.

Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu můžete uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jste splňovali uvedené podmínky. Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu, tedy 335 korun.

Foto: Ludvík Hradilek
Čtěte také:
Nová daňová kalkulačka: Spočítejte si, kolik dáte státu
Platili jste zbytečně vyšší daň? Oprava teď bude těžší
Daňové změny roku 2011: Povodňová daň i nová pokuta

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

Výjimkou, kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové,  distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Druhou výjimkou vylučující tuto slevu je studium za trvání služebního poměru (pozor, pracovní poměr nevadí).

Občas kupodivu studenti uplatní jen tuto slevu a zapomenou se přihlásit také o (základní) slevu na poplatníka. Nárok mají samozřejmě na obě. Případně i na další slevy - vzájemně se tedy neruší, ale sčítají.

Slevu může student se zdanitelnými příjmy uplatnit bez ohledu na to, že jeho rodič současně ve vlastním přiznání využije "slevu na dítě".

Praktický příklad:

Třiadvacetiletý Petr se oženil 28. července 2010. On i manželka celý rok 2010 studovali vysokou školu v běžném denním studiu, manžel si kromě toho i vydělával. Manželka za celý kalendářní rok neměla žádné příjmy a nepodává tedy daňové přiznání.

Manžel může uplatnit slevu na vyživovanou manželku, ale pouze po dobu manželství, tedy za srpen až prosinec (na začátku července ještě tato podmínka splněna nebyla). 

V daňovém přiznání tedy uplatní slevu:
- 24 840 korun na poplatníka,
- 10 350 korun na vyživovanou manželku (pět dvanáctin roční slevy)
- 4020 korun na studenta.
Celková možná sleva z vypočtené daňové povinnosti tak dosahuje 39 210 korun.

Zdravotně postižení

Částku 2520 korun ročně si můžou z daně odečíst také lidé pobírající invalidní důchod pro invaliditu 1. a 2. stupně. U třetího stupně je sleva dvojnásobná, tedy 5040 korun ročně.

Držitelé průkazu ZTP/P (občan se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce) mohou od vypočtené daně odečíst 16 140 korun ročně.

Také tuto slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku patřil poplatník do příslušné kategorie.

Daňové zvýhodnění na dítě

Mezi slevy fakticky patří i daňové zvýhodnění na dítě, přestože je formálně nazýváno odlišně.

Za každé dítě si lze odečíst z daní 11 604 korun ročně. Oproti roku 2009 se tato sleva zvýšila o 924 korun ročně. Je-li zdravotně postižené, lze si odečíst dvojnásobek, tedy 23 208 korun ročně.

Musí jít o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například cestování po světě - vás ale o slevu nepřipraví.

Na slevu máte nárok jen za kalendářní měsíce, na jehož počátku splňujete obě podmínky ("vyživování" a společná domácnost). V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Například při porodu na konci srpna si tedy můžete z daní odečíst pět dvanáctin roční slevy (5x967 = 4835 korun).

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků (typicky matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jen jeden z nich.

Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Málo známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit také babička nebo dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit.

Daňový bonus

Běžné slevy (na poplatníka, manželku, studenta a podobně) můžete odečíst od daně jen do výše vypočtené daňové povinnosti. Pokud vám v součtu slev vyjde záporná daňová povinnost, nemusíte státu nic platit, ale ani od něj nedostanete nic navíc (nezaplatí vám minusovou hodnotu). A právě v tom se liší daňové zvýhodnění na dítě od "běžných" slev.

Foto: Ludvík Hradilek
Čtěte také:
Nový daňový řád: Tvrdší pokuta, ale jinak dobré zprávy
Sleva na manželku. Ušetří vám 25 tisíc na daních
Daňová složenka končí. Plaťte jinak, nebo s poplatkem

Je sice pravda, že také "slevu na dítě" lze odečíst jen do výše původně vypočtené daňové povinnosti. Pokud vám však část slevy zbude a půjdete tedy "do minusu" (nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost), stane se vzniklý rozdíl takzvaným daňovým bonusem.

Díky bonusu nejenže státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco získáte. Maximálně můžete dostat 52 200 korun, minimálně stovku (vychází-li vám bonus nižší než 100 korun, nedostanete nic).

Daňový bonus však může uplatnit jen ten, kdo si vloni vydělal více než 48 000 ročně - počítají se jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Nemají na něj tedy nárok třeba dlouhodobě nezaměstnaní.

Příklad: Vaše daňová povinnost (po odečtení slevy na poplatníka apod.) činí 12 000 korun. Zároveň po celý rok pracujete a vyživujete dvě děti. Máte tedy nárok na zvýhodnění 2 x 11 604 = 23 208 korun. Po odečtení této částky od dvanácti tisíc se dostanete do záporné hodnoty - minus 11 208 korun. Tato částka je daňový bonus, který dostanete od státu.

Odečitatelné položky

Vedle zmíněných slev existuje ještě druhá rozšířená možnost, jak si legálně snížit daňovou povinnost. Jde o takzvané odečitatelné položky. Ty se neodečítají přímo z daně, ale z daňového základu (co do posloupnosti jde tedy o první ze dvou kroků). Podrobnosti jsme přinesli v samostatném článku.

Dřív než v dubnu přeplatek nečekejte

Po uplatnění všech zvýhodnění vám pravděpodobně vznikne přeplatek na dani, například když za vás během roku platil zaměstnavatel měsíční zálohy a nyní využijete třeba slevu na manželku. O vrácení přeplatku však musíte výslovně požádat v příslušné kolonce daňového přiznání (na konci jeho základní části).

Přeplatek pak obdržíte do 30 dnů od doručení daňového přiznání. Tato lhůta se ale začíná počítat až od uzávěrky pro jejich podání, tedy od přelomu března a dubna. Takže ani když odevzdáte daňové přiznání už v únoru, nepřijde vám přeplatek dříve než v dubnu.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Indonéská sopka Merapi obnovila aktivitu, chrlí lávu

Nejaktivnější indonéská sopka Merapi ve středu vybuchla a do délky 1500 metrů po jejím svahu vytekla láva. Jde o její nejprudší aktivitu od listopadu, kdy úřady zvýšily stupeň nebezpečí v blízkosti sopky. Při jejím výbuchu v roce 2010 zemřelo 347 lidí.

Merapi leží na hustě obydleném ostrově Jáva, poblíž historického města Yogyakarta. Je nejaktivnější z desítek sopek na indonéském území a v nedávné době vybuchla několikrát.

Nebezpečí je nyní na druhém nevyšším stupni a úřady zakázaly vstup do pětikilometrového okruhu kolem kráteru. Merapi se zvedá do výšky 2968 metrů a vulkanologové na její zvýšenou aktivitu upozorňují od loňského listopadu.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Basketbalista Wall v NBA zazářil proti bývalému týmu

První utkání proti bývalému týmu Washingtonu vyšlo v NBA rozehrávači Johnu Wallovi na výbornou. Jeho Houston přehrál Wizards jasně 107:88, přičemž třicetiletý basketbalista k vítězství pomohl 24 body a pěti asistencemi. Na druhé straně zápas nevyšel Russellu Westbrookovi, jenž sice nasbíral 19 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí, ale prohrál v sezoně poosmé ze svých devíti vystoupení.

Výsledky NBA:

Atlanta - LA Clippers 108:99, Houston - Washington 107:88, Utah - New York 108:94.

Další zprávy