reklama
 
 

Digitalizace katastru mění pravidla daně z nemovitosti

26. 4. 2009
Postupně končí výjimka, kdy daň platil nájemce místo vlastníka

Praha - Digitalizace katastrálních map přinesla změnu v placení daně z nemovitostí. V zákoně sice tuto novinku najdeme už od začátku roku 2005, teprve s postupující digitalizací ale začíná být aktuální pro více lidí. A jak ukazují ohlasy čtenářů, řada poplatníků o změně nevěděla.

Hned na začátku upřesněme, že nová pravidla se týkají jen vlastníků zemědělských a lesních pozemků. Majitelé domů tedy už dál číst nemusí. Zato zbystřit by měli ti, kdo získali pozemky v souvislosti s restitucemi.

Místo nájemce už platí vlastník

Daň z nemovitosti zásadně platí její vlastník. Výjimečně ji platí nájemce, a to ve třech případech stanovených zákonem. Nejdůležitější z nich se týká pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí „zjednodušeným způsobem".

„Evidence zjednodušeným způsobem znamená, že pozemek dosud není veden v digitalizované podobě," říká advokát Josef Hlavička z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Jestliže jde o pronajaté pozemky, které už jsou evidovány v digitalizované podobě, musí daň z nemovitosti platit vlastník pozemků, nikoliv nájemce jako dříve. 

Neznalost neomlouvá

Podle několika čtenářských reakcí se však vlastníci pozemku údajně ne vždy o uskutečněné digitalizaci dozvědí.

„Ani když vlastník pozemku neví, že došlo k digitalizaci, nezbavuje jej to zákonné povinnosti. I zde platí, že neznalost zákona nebo stavu jeho majetku neomlouvá," upozorňuje Hlavička.


Čtěte více o katastru nemovitostí:
Zápis do katastru zrychlil. Braňte se, když trvá déle
Zápis do katastru výrazně zdraží, často o 70 až 120 %

Dědictví socialismu

Část pozemků, zejména zemědělských a lesních, dosud není zakreslena v katastrálních mapách. „Socialistické Československo v letech 1948-89 znemožnilo vlastníkům tyto pozemky užívat, sloučilo je do větších celků a práva k nim evidovalo jen velmi nedokonale. Jejich hranice jsou zakresleny jen v historických mapách dřívějšího pozemkového katastru," říká předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře.

Při digitalizaci katastrálních map se tato zjednodušená evidence odstraňuje. „V terénu se zaměří nějaké zbytky hranic nebo alespoň jiné vhodné body vyznačené ve staré mapě. Chybějící hranice ze starých map se přenesou do platné katastrální mapy. Přidělí se jim nová parcelní čísla, spočtou se výměry a podobně," dodává Večeře.
.
Ke konci loňského roku bylo digitalizováno 38 procent katastrálních území. Digitalizace má přinést rychlejší a snadnější práci s mapami - zejména lepší přístup odkudkoliv, evidenci dřívějších změn, pohotovější aktualizace a opravy.

Případy, kdy se vlastník o digitalizaci nedozvěděl, jsou podle odborníků spíše výjimkou. Jde buď o zanedbání obecního úřadu, nebo o nezájem vlastníka o dění v obci. „Informace o digitalizaci totiž musí obec zveřejnit na úřední desce nejméně 30 dnů před takzvaným vyložením obnoveného katastrálního operátu," říká Martin Kareš z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

„Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o probíhající digitalizaci nejméně 30 dnů předem na jejich adresu zapsanou v katastru," dodává Kareš.

„K situaci, kdy se lidé o digitalizaci nedozvědí, masově nedochází. Jistě je ale více případů, kdy si tuto novou daňovou povinnost neuvědomí nebo na ni zapomenou," říká předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře. V menším počtu se podle něj vyskytnou i situace, kdy obec dostatečně neplní svou informační povinnost nebo pošle vyrozumění na adresu, kde se vlastník nezdržuje.

„Pro určení, zda má daňovou povinnost vlastník nebo nájemce pozemku, je vždy rozhodující stav k 1. lednu kalendářního roku, v němž má být daň zaplacena," upřesňuje Kareš.

Co dělat, když…

Jestliže se vlastník o nové povinnosti dozví pozdě, neměl by dělat mrtvého brouka. „Je třeba zaslat příslušnému finančnímu úřadu ohlášení se vznikem daňové povinnosti a nechat si daň dodatečně vyměřit. Nejlépe s žádostí či prosbou o prominutí úroků z prodlení se zaplacením daně," doporučuje Kareš.

Teoreticky se také může stát, že daň zaplatí jak vlastník, tak nájemce pozemku. „Jestliže nájemce zjistí, že měl platit nulovou nebo nižší daň, může podat dodatečné daňové přiznání. Má pak nárok na vrácení případného přeplatku," říká Alena Holmes, ředitelka odboru legislativa majetkových daní a poplatků ministerstva financí.

Upozorňuje, že není povinností finančních úřadů, aby poplatníky na změnu výslovně upozorňovaly. Přesto tak mnohdy činí, přinejmenším ve formě informací v místních médiích. 

Průběh digitalizace lze podle Aleny Holmes sledovat také na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz). Předseda úřadu dodává, že chystá vylepšení této možnosti.


Čtěte také:
Daňové ráje najdete i v Česku. Stejně jako pekla
Sazby hypoték: Dlouho očekávané snížení je tu!

autor: Petr Kučera | 26. 4. 2009

Související

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama