Daňová sleva na manželku ušetří 25 tisíc. Tady je návod

Petr Kučera Petr Kučera
1. 3. 2014 14:30
Podrobný průvodce: Neplaťte zbytečně vyšší daně, než musíte.
Foto: Jan Langer

Praha - Téměř 25 tisíc korun můžete ušetřit na daních z příjmů fyzických osob, jestliže uplatníte takzvanou slevu na manželku. Ohlasy a dotazy čtenářů ukazují, že kolem této výrazné výhody přetrvává řada nejasností.

Stručně řečeno: Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun. Tyto limity platí i pro přiznání za rok 2013 - oproti předchozímu roku se nezměnily. Nově však tuto slevu nemohou využít podnikatelé (OSVČ), pokud uplatňují výdajové paušály.

Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejen 24 840 korun sám za sebe (základní sleva na poplatníka), ale za stanovených podmínek také dalších 24 840 korun za manželku.

V dalším textu budeme sice kvůli přehlednosti psát o "slevě na manželku", ale uvedený postup může samozřejmě použít také manželka ve vztahu k manželovi.

Kdo je vyživovaný

Slevu na manželku lze uplatnit, pokud její vlastní příjmy za rok 2013 nepřesáhly 68 tisíc korun. V takovém případě se používá termín "vyživovaná manželka".

Zákon stanoví také další podmínku - bydlení ve společné domácnosti. Při splnění těchto základních podmínek si poplatník může odečíst ze své daňové povinnosti 24 840 korun (tedy fakticky ještě další "slevu na poplatníka" vedle své vlastní).

Jestliže je manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce - průkaz ZTP/P), zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek, tedy 49 680 korun.

Co se počítá do vlastního příjmu

Největší nejasnosti vznikají kolem pojmu "vlastní příjem" manželky.

Jedna velká skupina lidí si myslí, že se do něj počítají jen "aktivní výdělky" - tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a podobně, nikoliv mateřské či rodičovské příspěvky.

Druhá skupina si zase myslí, že se do něj počítá téměř vše včetně mateřské a rodičovské, takže slevu lze použít jen skutečně u "sociálně slabých" případů. Obojí je špatně.

Do vlastních příjmů se započítávají zejména:- všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),- peněžitá pomoc v mateřství,- dávky nemocenského pojištění,- podpora v nezaměstnanosti,- výplata (náhrada mzdy) za čerpanou dovolenou,- důchody z důchodového pojištění (starobní, plný i částečný invalidní, vdovský i vdovecký),- výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě), - příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů, - příjmy získané v rámci dědického řízení, - hodnota darů získaných v příslušném zdaňovacím období.

Jak vyplývá z vyjádření Generálního finančního ředitelství, do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem.

Naopak do vlastního příjmu se nezahrnují:- rodičovský příspěvek,- ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a podobně,- dávky sociální péče, - dávky pomoci v hmotné nouzi, - příspěvek na péči, sociální služby,- státní příspěvky na penzijní připojištění,- státní příspěvky na stavební spoření,- stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (který je od daně osvobozen).

Nejste manželé po celý rok?

Slevu lze uplatnit i tehdy, jestliže jste byli manželé jen po část loňského roku. Samozřejmě jen za kalendářní měsíce, v nichž jste splňovali zákonné podmínky, tedy existenci manželství a žití ve společné domácnosti.

Za každý takový kalendářní měsíc si můžete odečíst jednu dvanáctinu roční slevy, tedy 2070 korun. Rozhodující je však stav na začátku měsíce - takže pokud jste se vzali až 15. července, můžete si ji odečítat teprve od srpna.

Slevu lze uplatnit i po rozvodu. Oproti dřívějšímu "společnému zdanění" totiž není nutné, aby manželství v době podání přiznání trvalo.

Jestliže tedy manželství skončilo rozvodem například 15. srpna, může si jeden z partnerů uplatnit slevu za leden až srpen. Avšak jen tehdy, jestliže na začátku těchto měsíců nejen trvalo manželství, ale také pokud současně ještě žili ve společné domácnosti.

Omezení pro OSVČ s paušály

Nové omezení však platí pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud využijí takzvané výdajové paušály, nemohou si (počínaje příjmy za rok 2013) současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela či manželku.

Při souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet dílčích základů, u kterých byly paušály uplatněny, není vyšší než 50 procent celkového základu daně.

Přidejte si nás na Facebook a získáte další praktické rady a aktuality!

 

Právě se děje

Další zprávy