Daňový chyták: Čerpáte-li covid program, slevu na manželku si letos neodečtete

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
2. 4. 2021 16:33
Uplatnění slevy na manželku či manžela s nízkým příjmem je mezi živnostníky oblíbeným nástrojem, jak si snížit vypočtenou daň z příjmu o částku 24 840 korun za rok. Letos se ovšem do příjmů počítají i některé finanční podpory poskytnuté v pandemii koronaviru, a tak řada živnostníků bude muset na slevu zapomenout.
Foto: iStock

Nárok na uplatnění daňové slevy na manželku či manžela vzniká, jestliže její roční příjmy nepřekročily 68 tisíc korun. Do hodnocených příjmů se počítají běžně odměny z pracovních dohod, ale i mateřská, nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti. 

A letos také vyplacená finanční pomoc, tedy peníze získané z kompenzačního bonusu, ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a také peníze čerpané z programu Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci či z dotace v souvislosti s covid-19. 

"Tyto finanční podpory nejsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny mezi nezapočitatelnými příjmy. Z toho je tedy zřejmé, že jsou tyto příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela, manželky pro uplatnění této slevy. Jednorázový příspěvek důchodcům, takzvané rouškovné, se ovšem do vlastního příjmu manžela, manželky nezahrnuje," uvedla v prohlášení finanční správa. 

Bonus může zkomplikovat i danění spolupracující osoby

Vyplacení bonusu může zkomplikovat také možnost převedení části příjmu a výdajů na spolupracující osobu. Pokud byl totiž spolupracující osobě vyplacen kompenzační bonus, bude v některých případech povinna peníze od státu vrátit. 

Jak vysvětluje finanční správa, podle zákona má na kompenzační bonus nárok podnikatel, jehož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z omezené nebo zakázané činnosti. Zůstanou-li spolupracující osobě i po převedení části příjmů a výdajů od druhého podnikatele vlastní příjmy těmi převažujícími, nárok na bonus nezaniká a nemusí ho vracet.

"Pokud by ovšem po rozdělení příjmů na spolupracující osobu nebyly v rozhodném období příjmy z její činnosti převažujícími, nárok na kompenzační bonus zaniká a vyplacené částky by bylo nezbytné vrátit," uvedl Tomáš Heřtus z tiskového oddělení finanční správy. 

Nezapomínejte na slevu, i když máte děti

V případě, že byl příjem manželky či manžela loni nižší než 68 tisíc, může si podnikatel odečíst z vypočtené daně 24 840 Kč, případně o dvojnásobek u držitelů ZTP/P.

"Nehodnotí se dávky státní sociální podpory, proto se v praxi tato sleva uplatňuje nejčastěji na manželku na rodičovské dovolené pobírající pouze rodičovský příspěvek," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Upozorňuje, že tuto daňovou slevu nelze nikdy uplatnit na partnerku, ani při výchově společných dětí v dlouhodobém vztahu. "Při uzavření manželství v průběhu roku se sleva uplatní v poměrné výši, poprvé za měsíc, kdy manželství trvá k prvnímu dni daného měsíce. Při splnění zákonných podmínek je sleva na manželku (manžela) vždy stejně vysoká, bez ohledu na vlastní příjem daňového poplatníka nebo majetkovou situaci rodiny," doplňuje expertka. 

V některých případech pomáhá osobě samostatně výdělečně činné s podnikáním i druhý z manželů formou spolupráce. V takových případech je nutné počítat s tím, že na spolupracující manželku (manžela) nelze tuto slevu uplatnit.

"Před zahájením spolupráce by si měli manželé propočítat, zdali je tento krok pro ně výhodný i s ohledem na daňové povinnosti, záleží totiž vždy na konkrétní situaci," vysvětluje Gabriela Ivanco.

Říká, že někteří živnostníci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, si už s daňovou slevou na manželku nelámou hlavu. "To však není dobře, neboť uplatněním slevy na manželku může být daňový bonus vyšší. Například živnostník s hrubým ziskem 360 000 Kč se dvěma dětmi a manželkou na rodičovské dovolené při neuplatnění slevy na manželku obdrží daňový bonus 5448 Kč a při uplatnění slevy na manželku obdrží daňový bonus 30 288 Kč," vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové termíny letos opět jinak

Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020 se změnily.

  • Ten, kdo podává přiznání klasicky v papírové formě, může tak bez sankce učinit do 3. května 2021.
  • Kdo podává přiznání elektronicky, například přes datovou schránku, má čas do 1. června 2021.
  • Ti, co podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce, musí tak učinit do 1. července 2021.

Nejedná se o faktické posunutí termínu přiznání, ale jde o prominutí pokuty za opožděné podání daně, pokud ovšem bude ve stejném termínu také zaplacena vypočtená daň. 

Také Česká správa sociálního zabezpečení oznámila nová data pro letošní rok. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu.

Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu zatím zůstává zatím beze změn, i když Ministerstvo zdravotnictví ČR nyní připravuje novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění k prodloužení termínu podání Přehledu OSVČ. Zatím ale platí následující: 

  • do 3. května 2021 musí podat přehled za rok 2020 živnostníky, kteří podají daňové přiznání do 3. května
  • do 3. června 2021 musí podat přehled za rok 2020 OSVČ, které podaly daňové přiznání elektronicky nejdéle do 3. května
  • do pondělí 2. srpna 2021 musí podat přehled za rok 2020 OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce
 

Právě se děje

před 2 hodinami

Německá CDU/CSU vybírá kancléřského kandidáta, průlom se zatím nečeká

Vedení poslanecké frakce vládní konzervativní unie CDU/CSU bude v neděli jednat o společném kandidátovi na kancléře pro nadcházející zářijové parlamentní volby. Přítomni budou předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) a premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet a bavorský ministerský předseda a šéf Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder, mezi kterými se podle všeho výběr nástupce dosluhující kancléřky Angely Merkelové rozhodne. Konečný verdikt se v neděli ale nečeká.

Rozpravy se zúčastní i Merkelová, která po čtyřech kancléřských mandátech a 16 letech ve vedení Německa odchází z politiky. Jejím nástupcem by se rád stal Laschet, který se veřejně nijak netají svým zájmem unii CDU/CSU do voleb vést. Nikdo ale nepochybuje o tom, že kancléřské ambice má i Söder, který prozatím vystupuje zdrženlivě.

Zdroj: ČTK
Další zprávy