reklama
 
 

Už žádné Elektrotechnické závody Julia Fučíka. Majetkový úřad maže neexistující podniky

10. 5. 2018 15:29
Počet takzvaných bezprizorních nemovitostí, tedy zapsaných na neexistující podniky, klesl během tří let z 25 557 na 16 572.

Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od spuštění projektu Mapa majetku státu v polovině roku 2015 počet neexistujících a likvidovaných státních firem v katastru nemovitostí o 41 procent na 820.

Rovněž snížil počet takzvaných bezprizorních nemovitostí, tedy zapsaných na neexistující podniky, z 25 557 na 16 572.

Úřad upozornil, že v katastru nemovitostí byl zapsán majetek například na Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Svaz požární ochrany ČSSR, Ministerstvo veřejných prací, Federální ministerstvo národní obrany nebo Výzkumný ústav výživy zvířat.

Úřad prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, úřad ohlásí nemovitosti v souladu se zákonem za své vlastnictví. Od počátku šetření, tedy od poloviny roku 2015, bylo na úřad přepsáno zhruba 5000 nemovitostí.

"Bezprizorní nemovitosti zapsané na neexistující státní instituce komplikují rozvoj obcí či krajů, na pozemcích bez správného majitele je například velmi komplikované stavět infrastrukturu, cyklostezky nebo čistírny odpadních vod," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

autoři: ČTK, Ekonomika | 10. 5. 2018 15:29

Související

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama