Složitěji než na jaře. Přehled ukazuje, kdo může nyní žádat o státní pětistovku denně

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
16. 11. 2020 6:23
Od pondělka začíná finanční správa vyřizovat žádosti o kompenzační bonus ve výši 500 korun na den. Na rozdíl od jarní pomoci ovšem tato pomoc míří jen k podnikatelům a lidem pracujícím na dohody, jejichž práce byla omezena říjnovými vládními restrikcemi. Nejvíc dostanou provozovatelé restaurací a barů, méně pak lidé nabízející služby.
Foto: iStock

Žádosti přijímá finanční správa už několik dní, vyřizovat je začne v pondělí. Konečně totiž finanční pomoc osobám samostatně výdělečně činným, majitelům malých s. r. o. do maximálně dvou společníků a také dohodářům prošla schvalovacím procesem. Peníze začne úřad vyplácet zhruba za týden. 

Jenže řada podnikatelů a lidí, kteří pracují na dohody, neví, zda o podzimní kompenzační bonus mohou vůbec žádat a za kolik dní mají náhradu ušlého zisku požadovat. V úředních zprávách se objevuje termín od 5. října do 4. listopadu a pak od 5. do 21. listopadu. To je termín vyhlášení nouzového stavu, nejde tedy o termín poskytnutí pomoci.

"Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti," píše ministerstvo financí.

A uvádí příklady: Provozovatel restaurace má nárok na podporu od začátku nouzového stavu, tedy od 5. října, neboť na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu, byť se jednalo o mírnější omezení otevírací doby.

Číšník v restauraci má nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely restaurace, tedy až od 14. října, neboť dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 procent.

Provozovatel fitness nebo wellness centra má nárok na podporu od chvíle, kdy se zavřely vnitřní sportoviště, tedy od 9. října. A provozovatelé obchodů nebo kadeřnictví mají nárok na podporu od momentu, kdy se zavřel maloobchod a služby, tedy od 22. října. Vyznat se v tom je těžké. Navíc někteří podnikatelé měli výjimku a podnikat mohli, viz nařízení vlády.

Příklady nároku na kompenzační bonus
Příklady nároku na kompenzační bonus | Foto: Ministerstvo financí ČR

"Vedle přímo zasažených podnikatelů, například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb, mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 procent, navázáni," uvádí se v úředním manuálu. 

Tato návaznost je podle ministerstva financí dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, tedy například dodavatel surovin pro restaurace, nebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou, například fitness trenér pracuje v posilovně. 

Otazníky u řemeslníků

Jak uvádí ministerstvo financí, nárok na kompenzační bonus vzniká každé OSVČ, společníkovi s. r. o. nebo dohodáři, jejichž činnost vláda svým nařízením omezila či zcela zakázala nebo jejichž činnost byla na tyto zakázané činnosti přímo navázána. "V případě řemeslníků se tedy typicky může jednat o vládní zákaz poskytování služeb v provozovnách definovaných živnostenským zákonem," uvádí Tomáš Weiss. 

Nejde tedy jednoznačně říci, že řemeslníci mohou, nebo nemohou žádat. Všichni oslovení odborníci Aktuálně.cz doporučili, aby se případní žadatelé obrátili na finanční správu s dotazem, zda právě oni mohou žádat a od jakého data. 

"Nárok na bonus je přímo navázán na explicitní zákaz nebo omezení samostatné činnosti přijatými opatřeními orgány státní správy. Například truhlář a kovář nejsou v současné době těmito opatřeními omezeni, a proto nemají nárok na kompenzační bonus," uvedl Lukáš Heřtus z Generálního finanční ředitelství. 

Někdo je bez výdělku 48 dní, jiný 31 dní

"Nejvýše lze zatím žádat za 48 dní bonusového období od 5. října do 21. listopadu, tedy o 24 tisíc korun. Toto platí u restaurací a barů. V případě dalšího pokračování nouzového stavu dojde k automatickému prodloužení bonusového období," říká Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

Doplňuje, že kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Jedná se tedy o čistý příjem.

Formulář žádosti lze vyplnit například v on-line aplikaci. Žádost bude možné podat jako u předchozích příspěvků na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Oproti jarním měsícům nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze takzvaný dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi, tedy například v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření. 

"Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých společností, kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo herec v divadle," vysvětluje Weiss.

Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 %, a to v poměru k rozhodnému období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

"Při podání žádosti, stejně jako na jaře, prokazuje žadatel splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus pouze podepsáním čestného prohlášení. Finanční správa disponuje nástroji k tomu, aby nárok ověřila. V případě pochybností o legitimitě nároku může být žadatel vyzván k odstranění pochybností nebo může být provedena daňová kontrola," uvádí se na stránkách ministerstva k otázce prokázání 80procentního omezení. 

Dohodáři mají na bonus nárok v případě, že pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců od června do září 2020 na pojištěnou dohodu, z níž je hrazeno nemocenské pojištění. Tedy u dohody o pracovní činnosti od 3000 korun výš a u dohody o provedení práce nad 10 000 korun měsíčně.

Stejně jako na jaře není překážkou v čerpání bonusu být studentem, důchodcem starobním i invalidním nebo matkou na rodičovské dovolené. Souběžně ovšem nelze čerpat peníze z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. nevadí souběh se zaměstnáním.

Bonus je ve skutečnosti vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy z daní z příjmů zaměstnanců. Jde o takzvanou sdílenou daň, o kterou se státní rozpočet dělí s obcemi a kraji. Ty rozhodnutí kritizují a žádají parlament a vládu o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.

 

Právě se děje

před 11 minutami

Vláda o měsíc prodloužila termín pro podání daňového přiznání

Vláda rozhodla o měsíc prodloužit termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě bude možné jej odevzdat do 3. května, v elektronické verzi do 1. června.

Zdroj: ČTK
Další zprávy