Jste politicky exponovaná osoba? Povinná otázka v bance vyvolává i po letech údiv

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
4. 7. 2020 11:41
Za prvé: málokdo ví, jestli je, nebo není politicky exponovanou osobou a co to znamená. Za druhé: i když je, raději to klient neřekne, protože tuší komplikace. A za třetí: proč se na to vybrané instituce vůbec ptají?
Foto: Jakub Plíhal

Když vyřizujete v bance hypotéku či spotřebitelský úvěr, když podepisujete leasingovou smlouvu na auto nebo kupujete byt, vždy ta věta zazní. Povinnost odpovědět na to, zda jste, či nejste politicky exponovaná osoba, ukládá zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jenže málokdo ví, kdo do takového označení spadá. Pojem "politicky exponovaná osoba" nezná podle průzkumu Společnosti pro informační databáze (SID) 68 procent dospělých. "A tak vlastně řada lidí může uvést nepravdivou informaci," říká Ján Hurný, ředitel SID. 

Podle něj se politicky exponovanou osobou rozumí zejména ten, kdo je nebo byl ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. Typicky může jít o hlavu státu, členy vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy, členy parlamentu, členy řídících orgánů politických stran, soudce, důstojníky ozbrojených sil. A pak také jejich příbuzné a blízké obchodní partnery. 

V průzkumu z více než tisícovky dotazovaných uvedlo necelých devět procent, že má takovou osobu mezi svými příbuznými či blízkými osobami. Pouze čtvrtina z nich by však správně při vyplňování dotazníků či čestného prohlášení uvedla, že je také politicky exponovanou osobou.

Většina firem řeší zákonnou povinnost čestným prohlášením klienta. Případné zjištění, že klient uvedl nepravdivou informaci, by ale šlo za poskytovatelem služby. A pokuty jsou vysoké - až 130 milionů korun.

"Čestná prohlášení v oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsou přežitá. Dnešní technologie umožňují rychle a průkazně prověřit klienta a vyhnout se tak případným přísným sankcím," uvádí Ján Hurný. 

Pokud klient je politicky exponovanou osobou, znamená to pro poskytovatele služby povinnost evidovat obchod a klienta ve zvláštním režimu a věnovat větší pozornost tomu, zda nevzniká podezření na porušení zákona.

"V praxi tedy má poskytovatel služby větší administrativní zátěž u podobných klientů, ale u běžných transakcí se pro klienta nic nemění. Pokud by však společnost nalezla jeho jméno na některém ze sankčních seznamů, měla by transakci zablokovat, nahlásit Finančnímu analytickému úřadu a dále postupovat podle zákona," dodává Hurný. 

Tisková mluvčí Air Bank Jana Karasová potvrzuje jeho slova. "Politicky exponovaným osobám účet bez problémů zakládáme a také jim nabízíme standardní portfolio služeb, pouze plníme ze zákona plynoucí úkol věnovat těmto klientům zvýšenou pozornost. Pokud nám tedy klient sdělí, že do této definice spadá, ověříme to ještě naším vlastním dotazováním," říká Karasová. 

Tomáš Jelínek, ředitel realitní společnosti Century 21, doplňuje, že při koupi nemovitosti každý klient vyplňuje a podepisuje celý dotazník AML (Anti Money Laundering). "Při pochybnostech dochází ještě k ověření z naší strany. Někdy pro nás bývá obtížné z veřejných zdrojů ověřit, zda jde o příbuzného takové osoby. V případě pochybností pak podezřelé transakce hlásíme na analytický úřad," dodává Jelínek.

 

Právě se děje

Další zprávy