Hledá se odpovědná malá firma. Zn. ,,V Česku"

Pavlína Kalousová
28. 7. 2012 10:00
Nejde jen o šetrnost k životnímu prostředí, ale také o vstřícnost k lidem
TOP odpovědnou malou firmou roku 2011 se stal Hotel Adria Praha. Na snímku jeho ředitel Karel Doubek při přebírání ceny pro vítěze.
TOP odpovědnou malou firmou roku 2011 se stal Hotel Adria Praha. Na snímku jeho ředitel Karel Doubek při přebírání ceny pro vítěze. | Foto: BPS

Devátý ročník národní nezávislé ceny TOP Odpovědná firma 2012 opět hledá nejodpovědnější firmy, které podnikají v Česku. Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost a mimo hlavní strategické ceny mohou firmy vybírat až z devíti projektových kategorií.

Jejich přehled najdou na www.topodpovednafirma.cz, kde probíhá až do 10. srpna registrace. Každá firma se může hlásit do libovolného počtu projektových kategorií, do každé však pouze s jedním projektem.

Britský příklad

Cleone Foods je malým rodinným výrobcem potravin a najdete ho přímo v sociálně slabých lokalitách Birminghamu. Firma byla založena před více než dvaceti lety a dodnes odpovědným způsobem vyrábí jamajské chuťovky. Pro svou výrobu využívá místní dodavatele a zaměstnance z místní komunity, kteří zde pracují rádi a 97% procent z nich je tu zaměstnáno dlouhodobě.

Pro zaměstnance vytvořila firma i speciální systém směn tak, aby se rodiče mohli věnovat svým školou povinným dětem. Všechen odpad třídí, 99,38% ho recyklují a snaží se optimalizovat své obaly. A díky svému přístupu dosahuje firma i dlouhodobě dobrých ekonomických výsledků.

Cleone Foods získal pro letošní rok cenu BITC pro nejodpovědnější malou firmu ve Velké Británii. Její sesterská cena TOP Odpovědná firma nejlepší kandidáty pro Českou republiku nyní hledá.

Odpovědnost tkví v přístupu

Pro udržitelné podnikání je klíčem k úspěšnému podnikání nejenom strategie růstu zisků, ale rozvoj byznysu jako takového. A zdá se, že tento přístup rezonuje i vedení firem - 93% generálních ředitelů v současnosti vnímá udržitelnost jako důležitou pro budoucí úspěch svých firem.

Udržitelná řešení jsou ale taková, která jsou postavena na využívání méně zdrojů, a tedy vedou k úsporám. Udržitelné podnikání ovšem není spojeno pouze s ekologií, i když je tak často interpretováno. Jde o komplex témat, která přináší odpovědné podnikání postavené na sdílení hodnot mezi firmou a okolím. Priorita jednotlivých témat je pak samozřejmě spojena s oborem podnikání - v případě zmíněné firmy Cleone Foods jde především o dodavatele ingrediencí a obalové techniky, zaměstnance a zákazníky.

V Česku se stal loni nejodpovědnější malou firmou Hotel Adria Praha a letos počet doposud registrovaných malých firem v kategorii TOP Odpovědná malá firma slibuje rekordní zájem.

Společenské odpovědnosti malých firem v Česku byla věnována i podstatná část letošního CSR Summitu v pražském DOXu.
Společenské odpovědnosti malých firem v Česku byla věnována i podstatná část letošního CSR Summitu v pražském DOXu. | Foto: PubliCon

Partnerem ceny je v letošním roce společnost Telefónica Czech Republic, jejíž manažerka reputace a CSR Fátima Araluce k tomu poznamenává: „Pro skupinu Telefónica je společenská odpovědnost, či spíše udržitelný rozvoj, nedílnou součástí dlouhodobé strategie. Být velkou společností znamená nejen mít závazky, ale také příležitosti být viděn a jít příkladem."

Nejde o velikost firmy ani rozpočtu

V obecné rovině jde u odpovědného podnikání o vyvážený přístup ke všem hlavním oblastem: vedle jasně deklarované strategie i k životnímu prostředí, k dodavatelům a zákazníkům, zaměstnancům i ke komunitě.

U nejlepších firem nacházíme jasné propojení s předmětem podnikání a optimalizaci finančních a lidských zdrojů. Přehled loňských vítězů ceny TOP Odpovědná firma to jasně prokazuje. Na předních místech se umisťují firmy, které dobře identifikují společenský problém či příležitost - a mají výsledky. Namátkou: Téměř nulový odpad v pivovarech Plzeňského Prazdroje, 100% místních čerstvých potravin v Konzumu Ústí nad Orlicí, 200 pracovních míst v chráněných pracovištích Škody Auto či šestnáctiprocentní snížení spotřeby energie v kancelářském provozu Unileveru...

TOP Odpovědná firma 2012

Soutěž TOP Odpovědná firma oceňuje společnosti, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj v České republice, ocenit firmy, které jsou lídry v dané oblasti a v širokém měřítku motivovat firmy k zavádění a rozvoji odpovědného a udržitelného byznysu v praxi.

Rozhodující je kvalita strategie, inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice. Soutěž je určena malým i velkým firmám, které se mohou hlásit do několika strategických a projektových kategorií.

HLAVNÍ, STRATEGICKÉ KATEGORIE

TOP Odpovědná velká firma 2012

Cena pro odpovědné velké firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

TOP Odpovědná malá firma 2012
(Cena společnosti Telefónica Czech Republic)

Cena pro odpovědné malé a střední firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání.
 
PROJEKTOVÉ KATEGORIE

V oblasti workplace a HR:

Pracoviště budoucnosti 2012
(Cena společnosti LMC)

Cena pro firmu, která realizuje projekty nebo zavedla systémové interní procesy zaměřené na péči o zaměstnané a podporu jejich spokojenosti a rozvoje.

Firma vstřícná seniorům 2012
(Cena společnosti GlaxoSmithKline)

Cena pro firmu, která realizuje efektivní projekty zaměřené na vzájemně prospěšnou spolupráci mezi generacemi nebo systémové programy zacílené na podporu, rozvoj a využití potenciálu seniorů. (Udělena v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.)

V oblasti životního prostředí:

Leader v životním prostředí 2012
(Cena společnosti Tetra Pak)

Cena pro firmu, která efektivně usiluje o ochranu životního prostředí a přináší nová řešení jak pro svůj provoz, tak pro ostatní partnery či zákazníky.

V oblasti Marketplace (výrobky a služby a vztahy s odběrateli a dodavateli):

Odpovědný produkt a marketing 2012
(Cena společnosti Tchibo Praha)

Cena pro firmu, která efektivně uplatňuje principy odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti produktového portfolia a marketingu.

V oblasti partnerství s komunitou:

Společensky prospěšný projekt 2012
(Cena společnosti NWR)

Cena pro firmu, která realizuje kvalitní a efektivní programy strategicky zaměřené na podporu a rozvoj společnosti v celostátním měřítku.

Firma a město 2012
(Cena společnosti Veolia Voda)

Cena za projekt realizovaný ve spolupráci s místní samosprávou, který podporuje a rozvíjí udržitelné fungování dané lokality.

Nejangažovanější zaměstnanci 2012
(Cena společnosti Kooperativa pojišťovna)

Cena pro firmu, která zavedla systémové nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru a řešení společenských problémů a aktivně podporuje jejich angažovanost v dané oblasti.

Největší a nejštědřejší dárce 2012
(Cena Fóra dárců)

Cena za největší objem prostředků a za největší část zisku věnované na řešení společenských problémů a podporu veřejně prospěšného sektoru.

Speciální ocenění:

Odpovědný hotel a restaurace 2012
(Cena společnosti Plzeňský Prazdroj)

Cena pro odpovědné hotely a restaurace, které systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Regionální obchodník 2012 (Cena Ministra zemědělství ČR)

Cena pro odpovědné prodejce, kteří systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na podporu regionu, kde působí.

 

Právě se děje

Další zprávy