Pět pokut pro agresivní prodejce energií. Máme seznam

Kateřina Vokurková Kateřina Vokurková
7. 4. 2014 8:02
Energetický regulační úřad loni udělil 126 pokut v celkové výši zhruba šest milionů korun, jen zlomek se ale týkal jednání dodavatelů vůči běžným spotřebitelům.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Praha – Energetický regulační úřad udělil za loňský rok 126 pokut v celkové výši zhruba šest milionů korun, zatímco v roce 2012 dosáhly pokuty 8,8 milionu korun. Vyplývá to z informací, které získal online deník Aktuálně.cz.

Nejvíce řešených případů se týkalo poškození zařízení plynárenské nebo elektrizační soustavy při činnosti prováděné v ochranných pásmech energetických zařízení. Problémy byly také se smlouvami o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a podpoře této výroby. Z pohledu spotřebitelů pak šlo hlavně o nedodržení kvality dodávek energií nebo problémy se změnami dodavatele.

Nejvyšší pravomocnou pokutu – 700 tisíc korun – dostala v loňském roce teplárna Teplo Rumburk. Podle regulačního úřadu porušila cenové předpisy, když v jedné z městských částí předjednala takovou cenu tepla, jejíž výše nebyla v souladu se zákonem o cenách.

Druhá největší pokuta náleží za stejný přestupek, dostal ji platit dodavatel tepla SMO, městská akciová společnost Orlová. Za špatnou kalkulaci cen dostala pokutu 298 627 korun. Třetí nejvyšší sankci – po 150 tisících – uložil úřad Českému energetickému centru Jih za agresivní obchodní praktiky a brněnské teplárně Teplo Oskol za špatnou kalkulaci cen.

Úřad mimo jiné pokutoval i desítky fyzických a právnických osob za manipulaci s elektroměry a plynoměry. Pokuty se pohybovaly od dvou do sedmdesáti tisíc korun, v celkovém součtu jde o 690 tisíc korun.

Nejvyšší pokuty udělené Energetickým regulačním úřadem

Subjekt Výše pokuty v Kč
Teplo Rumburk 700 000
SMO Městská akciová společnost Orlová 298 627
Teplo Oskol 150 000
České energetické centrum Jih 150 000
KA Contracting 80 000
Centropol Energy 80 000
agriKomp Bohemia 70 000

Jen pět pokut v celkové výši 370 tisíc korun uložil regulátor loni za porušení zákona o ochraně spotřebitele, tedy zejména za často medializované agresivní obchodní praktiky některých alternativních dodavatelů. Loni v této oblasti padly tři pokuty za celkem 1,56 milionu korun, přičemž součet ovlivnila jediná pokuta ve výši 1,4 milionu.

„Agresivní podomní prodej sice zcela nevymizí nikdy, ale jeho největší rozšíření je již za námi,“ říká i jednatel poradenské společnosti ENA Jiří Gavor.

Stejný rekordman jako před rokem

Nejvíce peněz za nátlak na spotřebitele má za loňský rok platit skupina Bohemia Energy – v součtu zhruba čtvrt milionu korun.

Nejvyšší pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele – 150 tisíc korun – dostala společnost České energetické centrum Jih. Důvodem jsou agresivní obchodní praktiky a dále nedodržení parametrů kvality dodávek a souvisejících služeb, neboť firma nezaslala písemné vyřízení reklamace vyúčtování ve lhůtě 15 dnů.

Také loňský rekord tedy patří společnosti, která získala nejvyšší pokutu i v roce 2012. Tehdy šlo o 1,4 milionu korun za padělání smlouvy na sdružené dodávky energií – dosud jde o zatím nejvyšší sankci uloženou za porušování podmínek ve vztahu ke spotřebiteli od roku 2011, kdy tuto agendu převzal Energetický regulační úřad. Firma se loni – spolu se svou sesterskou společností České energetické centrum – stala součástí skupiny Bohemia Energy.

Pokuta i pro E.ON

Za agresivní obchodní praktiky dostala pokutu 80 tisíc korun i společnost Centropol Energy, která je druhým největším alternativním dodavatelem energií. Třetí nejvyšší pokutu za nátlak na zákazníky - 60 tisíc korun – má platit společnost Bohemia Energy, tedy mateřská firma Energetického centra a jednička co do počtu klientů mezi alternativními dodavateli.

Sankce za agresivní obchodní praktiky se nevyhnula ani jednomu z hlavních hráčů na trhu, firmě E.ON. Má platit 50 tisíc korun. Pětici pokutovaných doplňuje s 30 tisíci korunami České energetické centrum.

„Jednalo se o klasické přestupky, tedy většinou podomní prodej a všechny negativní jevy s tím spojené,“ říká mluvčí úřadu Jiří Chvojka. Konkrétní jednání, které úřad vyhodnotil jako porušení zákona, ale neupřesnil.

Pokuty udělené za porušení zákona o ochraně spotřebitele

Subjekt Výše pokuty v Kč
České energetické centrum Jih 150 000
Centropol Energy 80 000
Bohemia Energy entity 60 000
E.ON Energie 50 000
České energetické centrum 30 000

 

Deník Aktuálně.cz oslovil všechny tři pokutované subjekty. Udělenou sankci potvrdily. Centropol se však brání u soudu.

"Administrativní pochybení vzniklo tak, že jsme uzavřeli s jedním ze zákazníků smlouvu na dodávky plynu skrze externího obchodního zástupce. Zákazník ale dva dny po podpisu od smlouvy odstoupil. Vzhledem k tomu, že byla smlouva uzavřena přes externistu, dostala se do systému Centropolu později než výpověď zákazníka. Z toho důvodu byly zákazníkovi zahájeny dodávky plynu," vysvětluje obchodní ředitel Centropol Energy Lukáš Pokrupa. Podle něj firma okamžitě nastavila systém tak, aby k podobným situacím již nedocházelo, a to ještě předtím, než záležitost začal prošetřivat ERÚ.

Bohemia Energy pak připomíná, že pokuty, které byly uděleny Českému energetickému centru (a ČEC Jih), vznikly ještě za předchozího vlastníka, firmy Energy Supplier No. 1.

Přes osm tisíc stížností

Oddělení ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu loni přijalo celkem 8369 podnětů k šetření, což je zhruba o 200 méně než v roce 2012. Na popud zákazníků pak úřad vedl asi 40 správních řízení.

Počet spotřebitelských sporů letos zřejmě bude vyšší než v loňském roce. Hlavním důvodem je podle Chvojky boj dvou největších alternativních dodavatelů energií, společností Bohemia Energy a Centropol Energy, o zákazníky.

Firmě Bohemia Energy se totiž podařilo využít na konci loňského roku situace, kdy dodavatelé plošně snižovali cenu elektřiny. Zejména Centropolu firma sebrala desítky tisíc klientů. Centropol se ale proti tomu začal bránit a zákazníkům, kteří chtěli odejít, vyhrožoval pokutami.

„Stížností ohledně tohoto sporu již dorazilo více než tisíc, kontrola u obou subjektů v současné době probíhá. Její výsledky zatím nejsou pravomocné, to znamená, že je nemůžeme komentovat,“ říká Chvojka.

Energetický regulační úřad převzal dohled nad chováním firem ke spotřebitelům od Státní energetické inspekce a České obchodní inspekce v roce 2011.

Nezávislý srovnávač: Spočítejte si ceny dodavatelů plynu a ušetřete!

 

Právě se děje

Další zprávy