reklama
 
 

Statistická záhada: Česko je evropskou velmocí ekofarem, předčí i západní země

Čtrnáct procent celkové výměry Foto: Aktuálně.cz

Čtrnáct procent celkové výměry

Dle údajů z Registru ekologických podnikatelů k 31. 12. 2017 hospodařilo ekologicky 4 399 ekofarem, a to na celkové výměře 520 032 ha, což představovalo 12,37 procent z celkové výměry zemědělské půdy v ČR.

Podle České technologické platformy pro ekologické zemědělství je to v současnosti již 14 procent celkové rozlohy zemědělské půdy, přičemž produkce ekofarem představuje 6,8 miliard Kč, tedy pět procent celkové produkce českého zemědělství.

Naprostou většinu "ekopůdy" tvoří pastviny

Více než čtyři pětiny rozlohy půdy využívané v rámci ekologického zemědělství představují trvalé travní porosty, využívané jako pastviny. Jen čtrnáct procent pak tvoří orná půda a pouze jedno procento trvalé kultury, z čehož dvě třetiny představují ovocné sady a 15 procent vinice.

Největší nárůst počtu ekofarem byl zaznamenám v letech 2005-2011, pak došlo k několikaleté stagnaci. V uplynulých letech počet ekologicky obhospodařovaných farem opět rostl, přibližně o 150 ročně, přičemž jejich rozloha se zvyšuje v průměru o 10 000 ha za rok. 

Devadesát procent ekofarem hospodaří se ziskem, ztráty hlásí pouze cca 3,5 procenta těchto zemědělských podniků.

Třetinu pracovníků těchto farem (celkem zaměstnáno 11 tisíc osob) představují rodinní příslušníci.

autoři: Radim Klekner, Jan Kačer | 5. 5. 2019 17:11

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama