Máte místenku, ve vlaku ale místo nenajdete. České dráhy vylepší systém rezervací

Petr Kučera Petr Kučera
18. 9. 2018 6:05
Lidé, jejichž místo ve skutečnosti nebude odpovídat objednávce, dostanou včasné varování.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Petr Kučera

Praha - České dráhy se chystají zlepšit rezervační systém tak, aby při nákupu místenek častěji ukazoval vozy, které v daném spoji skutečně pojedou. Zároveň se snaží, aby uvnitř vlaků byla včas a důsledněji označena rezervovaná sedadla.

Obě změny mají vyjít vstříc hlavně cestujícím ze "střední třídy", jichž v posledních letech přibývá zejména v dálkových a příměstských vlacích. Vedle samotného převozu vyžadují tito cestující i dodržení slíbených podmínek, zejména stolek pro práci na počítači, preferovaný typ vozu (velkoprostorový nebo naopak s kupé) nebo třeba místo u okna.

Od začátku letošního září navíc častěji hrozí zmatky a zklamání cestujících platících standardní jízdné, protože kvůli 75% slevě pro děti, studenty a seniory mohou být některé spoje obsazenější.

Lidé, kteří si objednají místenku prostřednictvím aplikace Můj vlak, by po zprovoznění nové funkce měli dostat i upozornění na případnou změnu řazení vozů. Mohli by si tak rezervaci včas změnit nebo zrušit. Už nyní takto dostávají například informaci o očekávaném zpoždění spoje. Upozornění na změnu plánují České dráhy zveřejňovat také na svém webu, případně také zasílat na e-mail, který zákazník zadá při nákupu.

Informaci o brzkém vylepšení rezervačního systému získal on-line deník Aktuálně.cz z několika zdrojů přímo z Českých drah, oficiálně o něm ale státem ovládaný podnik hovoří jen obecně: "Vyvíjíme systémy a aplikace, které usnadní správu rezervací i mimořádných situacích," říká mluvčí Petr Šťáhlavský bez bližších podrobností.

E-shop prodává místa, která neexistují

Českým drahám se v uplynulých letech díky novým vozům a přidaným službám podařilo přilákat i náročnější cestující. V e-shopu si mohou ve schématu vozu vybrat i konkrétní sedadlo, místenka je přitom (kromě SC Pendolino) bez příplatku. Současně se ale vyšší očekávání zákazníků obrací proti dopravci, pokud avizovaný standard nedodrží.

Výběr místa v e-shopu ČD.
Výběr místa v e-shopu ČD. | Foto: Petr Kučera

Zdaleka nejde jen o mimořádné situace, jako jsou nehody, čerstvé poruchy nebo jiná nezaviněná zpoždění. E-shop ČD je totiž nepružný i tehdy, kdy je změna známá s předstihem několika dnů až týdnů. Třeba u spoje, který jede za tři hodiny, nabízí místa podle schématu, které dlouhodobě neodpovídá skutečnému stavu.

"Loni se mi to často stávalo ve vlaku EC z Prahy do Ústí nad Labem. V den odjezdu jsem si objednala místa ve druhé třídě s pořádným stolkem ve voze bez kupé, protože jsem potřebovala pracovat. Ale ve vlaku jsem pak takové vozy nikdy nenašla, jenom samá kupé - tam byly dva miniaturní stolky u okna, na nich se pracovat nedalo, nebo už byly stejně obsazené. Stoly měla jen první třída, za kterou bych si připlácela," vzpomíná například Andrea Sýkorová.

Na facebookové stránce ČD si stěžuje i Natálie Kavuloková‎: "Jezdím s vámi velmi často na trase Praha-Třinec. Prodáváte místenky, které ve vagoně s kupé nejsou. Kdyby se to stalo výjimečně… Ale výjimečná je situace, že vagony odpovídají. A dneska moje mamka musela z Prahy do Olomouce stát i přesto, že měla místenku," píše.

Bez ohledu na délku cesty a cenu jízdenky má cestující s místenkou nárok na odškodné maximálně 30 korun, pokud bylo řazeno méně vozů nebo měly menší kapacitu míst k sezení (případně chybí vůz první třídy, do něhož má místenku). Stejné odškodné může cestující získat při "nedodržení teplotní pohody", jestliže ho nelze adekvátně přemístit.

Třicet korun zpět nabízejí ČD i za chybějící elektrické zásuvky nebo wi-fi, pokud má zákazník místenku do vozu, v němž dopravce tyto služby garantoval. Dráhy však tento slib častěji obcházejí formulací, že jde jen o "plánované řazení" - na to už se kompenzace nemusí vztahovat.

V jednom spoji lze získat maximálně dvě odškodnění, tedy nejvýše 60 korun. Pokud však jde o pouhý fakt, že rezervované místo má jinou podobu než v e-shopu (chybějící stolek, kupé místo velkoprostorového vozu), nárok na kompenzaci nevzniká.

Cestující také může jízdenku standardně vrátit nebo vyměnit, a to nejpozději 15 minut před odjezdem uvedeného spoje. To je však většinou dříve, než vůbec zjistí, jakým vagonem pojede. Chystané avízo by tedy mělo lidem umožnit, aby se o změně vozu dozvěděli s větším předstihem.

Značení se zlepšilo, část lidí mu ale nerozumí

Celoroční testování on-line deníku Aktuálně.cz na několika trasách mezi krajskými městy ukázalo, že relativně největšího zlepšení dosáhl dopravce v označování obsazených míst přímo ve vlaku. Přesto se ale zhruba při pětině jízd stalo, že rezervace nebyla označena vůbec nebo s dostatečným předstihem (alespoň pět minut před odjezdem z výchozí stanice), případně kvůli jinému typu vozu neodpovídala objednávce.

Sedadlo 96 je rezervováno.
Sedadlo 96 je rezervováno. | Foto: Petr Kučera

"Vzhledem k rozsahu provozu - vypravujeme skoro 600 dálkových spojů - může dojít k různým mimořádnostem, které mohou mít vliv na správné nebo včasné označení rezervovaných míst," vysvětluje mluvčí drah Petr Štáhlavský.

"Nejčastěji se jedná o případy, kdy je krátký obrat v důsledku zpoždění předchozího spoje nebo je zařazen jiný typ vozu z důvodu technické závady. Bohužel ne vždy je možné nahradit plánovaný typ vozu stejným typem se stejným uspořádáním míst. I v takových případech se ale snažíme rezervovaná místa vyhradit alespoň náhradním způsobem v maximálně možném rozsahu," dodává.

Na tato místa může přijít cestující, který si je rezervuje krátce před odjezdem. Může také přistoupit v některé ze stanic.
Na tato místa může přijít cestující, který si je rezervuje krátce před odjezdem. Může také přistoupit v některé ze stanic. | Foto: Petr Kučera

Problém bývá také u vlaků ze zahraničí. "Například v Polsku jsou vlaky povinně místenkové, tamní dopravce PKP obsazená místa neoznačuje, české straně ale údaje o rezervacích nepředává, takže ČD je nemohou označit ani dodatečně," uvádí Šťáhlavský.

Ani včasné označení ale v mnoha případech nestačí k tomu, aby člověk s místenkou našel své sedadlo volné. Nové elektronické ukazatele, které postupně nahrazují dřívější papírové lístečky, jsou totiž pro některé cestující nesrozumitelné nebo hůře čitelné.

Starší systém s tištěnými lístky mají lidé více zažitý: Pokud u čísla sedadla není žádný lístek, je místo volné. Pokud je tam lístek, je obsazené (mezi uvedenými stanicemi) nebo slouží jako záloha pro expresní rezervace (ty si může cestující koupit i na poslední chvíli nebo i během jízdy, jestliže vlak ještě někde staví).

Obě místa jsou volná.
Obě místa jsou volná. | Foto: Petr Kučera

Nově zaváděné elektronické displeje jsou pro obsluhu vlaku jednodušší a pružnější, ale lidé si na ně ještě tolik nezvykli. Zejména pro seniory mohou být i hůře čitelné. Přitom zde platí stejná pravidla jako u papírového označení: Jestliže svítí pouze číslo sedadla, je volné. Když je u něj cokoliv napsané, je (nebo může být) rezervované.

"Označení jsem si nevšiml. Ano, něco tady svítí, ale to okénko vedle je prázdné - měl by tam přece být lísteček," říká například starší cestující, který seděl na námi rezervovaném sedadle. Vedle elektronického displeje totiž stále zůstávají plastové kapsy pro případné zasunutí papírového lístku - málokdy ale ČD využívají oba způsoby současně.

Obě místa jsou rezervována z Prahy až do Budapešti.
Obě místa jsou rezervována z Prahy až do Budapešti. | Foto: Petr Kučera

K větším problémům dochází v soupravách Interpanter mezi Prahou a Brnem, v nichž je nápis na displeji hůře čitelný (viz jedna z fotografií). Časté jsou zmatky i v Pendolinu mezi Prahou, Plzní a Chebem, kde tento rychlovlak výjimečně není povinně místenkový. Nad všemi sedadly sice jsou lístky obecně označující rezervaci, v praxi ale není poznat, které je skutečně obsazené. I kvůli tomu nyní ČD do Pendolin dodatečně instalují elektronický systém - zatím ale v praxi nefunguje, v plném rozsahu u všech spojů má být zprovozněn až od prosincové změny jízdního řádu.

"Jezdím často na trase z Mariánských Lázní a cítím se divně, když musím z mnou rezervovaného místa vyhazovat důchodce nebo rodiny s dětmi. Zvlášť když je vlak už zaplněný. Přitom oni za to, že si sedli na mé místo, často nemohou, protože ani nebylo včas označené," říká student Patrik.

Téměř neviditelná informace v soupravě Interpanter.
Téměř neviditelná informace v soupravě Interpanter. | Foto: Petr Kučera

České dráhy na stížnosti reagují tím, že cestující s místenkou má vždy přednost - rezervované sedadlo mu tedy ostatní musí uvolnit. Podmínkou je pouze, aby místo obsadil do 15 minut po odjezdu z označené stanice.

Dosavadní systém značení považuje podnik za srozumitelný. "S výjimkou povinně místenkových spojů používáme v dálkových vlacích pouze jeden systém, v němž jsou rezervovaná místa označena rezervačními údaji. Tento systém byl zaveden v 90. letech minulého století po připojení ČD k západoevropské železniční síti a zavedení tam obvyklých standardů," uvádí mluvčí Petr Šťáhlavský.

"Vzhledem k tomu, že se tento systém používá přes 20 let a je standardní ve většině sousedních zemí, nepřipravujeme speciální osvětovou kampaň," dodává.

"Rezervacím věnujeme pozornost bez ohledu na zavedení nových státních slev," říká Šťáhlavský. Český systém, umožňující si volit i přímo konkrétní místa ze schémat vozů v jednotlivých vlacích, je podle něj ojedinělý - zahraniční e-shopy to obvykle neumožňují.

Situaci má postupně zlepšit i nákup nových vozů či modernizace a lepší údržba těch stávajících tak, aby co nejméně docházelo k mimořádným náhradám vozů jinými typy.

 

Právě se děje

Další zprávy