Mapa: Plán nových dálnic je ambiciózní. Ministerstvo však opět hlásí velké zádrhele

Jan Nevyhoštěný Kuni Nguyenová Jiří Kropáček Jan Nevyhoštěný, Kuni Nguyenová, Jiří Kropáček
12. 4. 2021 5:30
Dálnice, dálnice, dálnice. Známé předvolební heslo hnutí ANO a neschopnost uvést ho v realitu, vedly před časem premiéra Andreje Babiše k tomu, že po ministrech dopravy žádá pravidelnou zprávu o stavu přípravy dopravních staveb. Kromě chystaných projektů obsahuje i soupis problémů, které je mohou ohrozit. Aktuálně.cz nejnovější verzi přehledu získalo, projekty si můžete vyhledat v infografice.
Zahájení stavby
Ve výstavbě 2021 2022 2023 2024

Pro posun mapy použijte dva prsty.

Zdroj dat: Ministerstvo dopravy, ŘSD

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček tak předkládá vládě seznam, ze kterého Aktuálně.cz sestavilo mapu výše.

  • Jedná se o přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 milionů Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících třech letech. Ministerstvo dopravy doplňuje, že materiál sestavilo s důrazem na roky 2021-2023.

U jednotlivých položek v rámci popisu projektové přípravy plně a doslovně přebíráme text z materiálu ministerstva dopravy. 

Seznam použitých zkratek:

CS - Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA - Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ - Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV - List vlastnictví dle katastrálního zákona
REŽIM §23a - Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP - Stavební povolení
ÚR - Územní rozhodnutí
ZDS - (PDPS) Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP - Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ - Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) - Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)

Nekonečný příběh pražského okruhu a nešťastný poslední kus D1

Nejviditelnějším stavebním projektem bude letos dokončení "nekonečné" modernizace D1. Zbývá dodělat necelých 50 kilometrů, hotovo bude na podzim.

Zatímco na modernizaci D1 se už komplikace nečekají, jinde se problémy naopak kupí. Mezi experty panuje shoda, že asi nejdůležitější chybějící úsek české dopravní sítě je ta část pražského okruhu, která spojí dálnici D1 s hradeckou D11 a mladoboleslavskou D10. 

Stavbu aktuálně komplikuje nepravomocné územní rozhodnutí, které loni vydal stavební úřad Prahy 22. Ministerstvo pro místní rozvoj na konci února rozhodlo o tom, že odvolání proti němu bude - kvůli možné podjatosti magistrátu Prahy - řešit Jihočeský kraj. Podle dřívějších informací přitom stavba měla začít příští rok a do provozu měla být uvedena v roce 2025. 

Pozoruhodný je však zejména kolotoč okolo relativně krátkého posledního úseku D1 okolo Přerova. Soustavný tlak ekologických aktivistů spolu s opakovanými chybami příslušných úřadů blokuje tuto důležitou část klíčové dopravní tepny už mnoho let, a jak vyplývá z následujícího shrnutí situace z pera Ředitelství silnic a dálnic, ještě pravděpodobně pár let blokovat bude.

Popis situace přebíráme v doslovném znění:

"Dne 20. 10. 2020 Krajský soud v Ostravě zrušil Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje ze dne 8. 6. 2020, kterým byla potvrzena právní moc změny územního rozhodnutí na stavbu. Tím vyhověl žalobě OS Děti Země a Krajina Dluhonice z.s. a vrátil věc k novému projednání na KÚOK. Tímto rozhodnutím došlo také k přerušení všech stavebních řízení. Velkým rizikem je, že nebude vydáno pravomocné stavební rozhodnutí do doby konce platnosti závazného stanoviska EIA vydaného na základě §23 v roce 2016 s 5letou platností do 4Q 2021. V 08/2020 podány žádosti o SP ke všem SO vyjma objektů drážních, nutná koordinace s probíhající stavbou žst. Přerov, 2. stavba. O DO požádáno v 01/2021.Veškerá stavební řízení jsou přerušena. Povolení kácení: Děti Země podaly k Magistrátu města Přerova námitku pro podezření ze systémové podjatosti jak Magistrátu města Přerova, tak KÚ Olomouc. Probíhá nové obesílání vlastníků po platné změně ÚR, aby začal běžet akceptační lhůta a bylo možné případně zahájit vyvlastnění. Dále pokračují směny pozemků s obcemi a právnickými osobami, které podmiňovaly uzavření smluv platným ÚR. Služebnosti z 506 vypořádáno 226. Část smluv zajišťuje ČEZ v rámci probíhajících přeložek."

 

Právě se děje

Další zprávy