reklama
 
 

Do roku 2050 bude trpět nedostatkem vody 7 miliard lidí

16. 5. 2011 14:01
Zamyšlení nad rolí klíčových institucí a velkých korporací v příštích desetiletích

Praha - Společenská odpovědnost firem neznamená nic jiného než férové, etické a úspěšné podnikání. Jinými slovy udržitelné.

Být úspěšný znamená být schopen pružně reagovat na okolní trendy a předvídat budoucí vývoj společnosti. Mít představu o tom, jak dlouhodobé trendy ovlivní podnikání je vždy složité, o to více dnes, kdy jsou skutečnosti a jevy tolik rozporuplné a nezmapované.

Ale jedno je zcela zřejmé, i když to může znít banálně. Podnikat a žít můžeme pouze v případě, že zachováme životní prostředí, zdravou a funkční populaci, která má dostatek potravin a určitou míru demokracie a míru ve světě.

Existují mnohé scénáře a modelování dalšího směřování na globální úrovni, které připravuje OSN či WBSCD. Pojďme se podívat na některé z nich a na chvíli se zastavit v přemýšlení o budoucí roli byznysu a klíčových institucí. Ano, v České republice se zdá být stále těžší přemýšlet v dlouhodobé perspektivě, když i čtyřletý volební horizont se zdá být nedosažitelný. Ale i přes to, svět se řítí kupředu a my bychom měli spolu s ním. 

Budoucnost patří rozvojovým zemím

Podle většiny odhadů se světová populace rozroste do roku 2050 na devět miliard, z dnešních necelých sedmi. Většina této populace bude z dnešních rozvojových zemí.  Navíc životní styl rozvinutých zemí, tak zvaného západního světa, ukazuje, že populační růst zde klesá, populace stárne a zestárne možná dvojnásobně.

Obezita vs podvýživa

"Odhaduje se, že v rozvinutých zemích bude do roku 2050 v průměru přes 50 % obézních lidí, zatímco 290 milionů dalších lidí bude podvyživených."

V důsledku populačního nárůstu v rozvíjejících se zemích se zde také zvýší kupní síla a dojde k progresivnímu ekonomickému růstu. Posílí totiž globální střední třída a její nároky na životní styl. To jistě změní dynamiky mezi zeměmi.

Tyto země již nepatří všechny zdaleka mezi rozvojové a jejich ekonomiky se rozvíjejí obrovskou rychlostí. To s sebou přináší i rozvoj inovací, vzdělávání a technologií. Oproti dnešku, kdy je v těchto oblastech Západ vůdčí silou, si tyto země samy vyvinou nové energeticky a ekonomicky nenáročné modely fungování. 

To jistě změní dynamiky mezi zeměmi. Na druhou stranu, poptávka po surovinách a přírodních materiálech z rychle se rozvíjejících ekonomik jako je Čína nebo Indie může vyšroubovat ceny velice nahoru. Populační růst také enormně zvýší poptávku po potravinách i jejich cenu a může prohloubit již nyní existující paradoxní nevyváženost v přístupu k potravinám.

Zatímco se odhaduje, že v rozvinutých zemích bude do roku 2050 v průměru přes 50 % obézních lidí, také je možné, že 290 milionů lidí bude podvyživených.

Nový způsob podnikání

Flexibilní podniky budou schopny získat více s použitím méně zdrojů. Ty firmy, které to dokážou, získají nejen komerční výhodu, ale i pozici lídra a zájem zákazníků. Mezi klíčové schopnosti bude patřit například i to, zda firmy budou schopny dodávat své produkty jakoby virtuálně bez nároku na vysoké materiálové vstupy. 

Mluvíme například o on-line produktech, sdílení služeb a výrobků bez nároku na přesun zboží. Současný způsob globálního obchodování je neefektivní a je možný díky poměrně nízkým cenám paliv. To se změní a v budoucnu se některé, často úsměvné, přesuny zboží omezí. Tak například Velká Británie vyváží stejné množství jablek na Nový Zéland jako dováží.

V budoucnu uvidíme hledání lokálních alternativ a podporu místního prodeje potravin i některého zboží. Jistě, stále více klíčové bude, zda firma bude schopna nabídnout zákazníkovi novou zkušenost či zlepšit jeho kvalitu života bez dopadů na životní prostředí a společnost. To bude vyžadovat namnoze i nové modely řízení firem, hodnocení úspěšnosti postavené na distribuci určitých hodnot.

Energie, voda a základní komodity

Mezinárodní energetická organizace (IEO) odhaduje, že se spotřeba prodávané energie zvýší o téměř 50 procent, bereme-li v úvahu cenové úrovně let 2007 do 2035. Nejvíce by měla spotřeba stoupnout v zemích, které nepatří do OECD. Cena vody by měla stoupnout nejvíce, a to o 300 procent v příštích dvaceti letech.

S ohledem na populační růst, přesun lidí do měst i dalším okolnostem (jako klimatické změny) by mělo do roku 2050 trpět nedostatkem nebo omezeným množstvím vody neuvěřitelných sedm miliard lidí. Stále více se totiž rozrůstá populace v městských aglomeracích, odhadem až 2/3 obyvatel, což s sebou bude přinášet tlak na nový způsob managementu těchto komodit.

Vize udržitelného rozvoje

Podle mnohých nás čeká období velkých a rychlých změn, a to až do roku 2020. Jedním z hlavních témat, které se budou řešit, bude jistě i světová vize udržitelného života a podnikání, která zásadně ovlivní všechny hlavní trendy ve společnosti v dalších letech. Finanční krize erodovala důvěru lidí v byznys a vlády, na druhou stranu však vyvolala potřebu nalezení společných řešení.

Liknavost je tedy pryč, stejně jako důvěra v to, že velké instituce umějí řešit problémy světa. Společným jmenovatelem se začíná stávat ne rychlá a krátkodobá ekonomická úspěšnost, ale to, za jakou cenu se peníze vydělávají a jaký výhled daný způsob podnikání má. Kritická témata jsou cena emisí CO2, způsob obchodování s emisními povolenkami a aktivity související s uhlíkovou stopou jako zastavení kácení lesů nebo investice do nového způsobu zemědělství či následné investice do ekologicky šetrné ekonomiky v rozvíjejících se zemích.

Některé modely ukazují nové daňové a fiskální nástroje, které by mohly sankcionovat negativní působení firem jako je znečišťování přírody a ovzduší a naopak podpořit ty aktivity, které vytváření pracovní místa a zdravé výrobky. Důraz na odpovědné chování se tedy zrcadlí v tom, že takové chování přináší jasný ekonomický a společenský benefit.

Vyhraje ten, kdo se změní

A kdo se bude v budoucnu považovat za lídra mezi firmami? Ty společnosti, které prostřednictvím svého kvalitního byznysu budou pomáhat společnosti zvládat hlavní problémy. Tyto firmy budou muset projít radikální proměnou z pohledu interních firemních hodnot i restrukturalizace svého trhu.

Ty, které toho dosáhnou, budou mnohem pružnější a otevřenější k zapojování svých zákazníků a jiných partnerů a budou připraveny reagovat na jakékoliv trendy. Základem bude jejich schopnost vypořádat se se základními parametry firemní odpovědnosti a efektivního podnikání, tedy minimalizace spotřeby energie a odpadu, protože to je nejen levnější, ale zejména konkurenceschopné.

Znamená to totiž, že se firma byla schopna zapojit do některého programu či partnerství v této oblasti. Tyto firmy budou i zajímavými zaměstnavateli, nabízejícími nové způsoby práce a zvládajícími společenské problémy lépe, než konkurence. Na změny, o kterých se mluví, je třeba se připravit a začít již nyní uvažovat o koncepci udržitelného podnikání a odpovědnosti k akcionářům, zaměstnancům či společnosti. Právě firmy jsou klíčovým prvkem v mozaice toho, zda se s narůstajícími problémy dokážeme vyrovnat.

Oproti vládám, které se stále často chovají lokálně, pracuje byznys na globální úrovni a jako první pocítí dopad těchto trendů. Model je třeba však nalézt i pro Českou republiku a je dobře, že ho chtějí firmy hledat.

Tento materiál vznikl v rámci společného projektu Aktuálně.cz a CSR fórum - webového magazínu Byznys a společnost.

Sekce chce informovat o světě firem, neziskových organizací, trendech v CSR a společenské odpovědnosti vůbec.

autor: Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost | 16. 5. 2011 14:01

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama