CSR summit: Odpovědný byznys se chystá na budoucnost

Blogy a názory
18. 5. 2012 14:00
Lídři firem a experti diskutovali v pražském DOXu o odpovědnosti a udržitelnosti podnikání
CSR summit 2012. "Lídři nemusí být u všeho - se spoustou věcí si lidé poradí sami, když je nechají pracovat," říká právě Katarina Emma Schapiro.
CSR summit 2012. "Lídři nemusí být u všeho - se spoustou věcí si lidé poradí sami, když je nechají pracovat," říká právě Katarina Emma Schapiro. | Foto: PubliCon

Za nějakých dvacet let nás bude na Zemi přes osm a půl miliardy a zdroje docházejí světu již dnes. Proto se všechny společnosti, které myslí dopředu, zabývají tématem společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelnosti a zkoumají možnosti a řešení, jež jim zaručí nejen přežití, ale i rozvoj. Odpovědi na otázku, jak se může odpovědný byznys připravit na budoucnost, hledali i účastníci konference, kterou pod názvem CSR Summit 2012 pořádala v úterý 15. května v pražském Centru současného umění DOX Agentura PubliCon ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost.

O zahraničních trendech v udržitelném podnikání a společensky odpovědném byznysu (CSR) promluvili zahraniční experti - Joanna Hafenmayer, spoluzakladatelka organizace MyImpact, která podporuje jednotlivce i organizace v upevňování zásad udržitelného života, či Christine Neumann z týmu CSR Europe. A také Derek Wilson ze CSR Netherlands, který se věnuje propagaci odpovědného podnikání a jeho strategiím.

Zahraniční hosté: (zleva) Joanna Hafenmayer, Derek Wilson a Christine Neumann.
Zahraniční hosté: (zleva) Joanna Hafenmayer, Derek Wilson a Christine Neumann. | Foto: PubliCon

Nové pohledy na řízení společností přinesl i panel zástupců firem, působících v České republice, kteří vystoupili v bloku nazvaném „Čtyři tváře udržitelnosti byznysu - Jak se může odpovědný byznys připravit na budoucnost?"

Protože CSR již není doménou pouze nadnárodních korporací, konference se seznámila také s některými pionýry z řad českých a malých firem v panelu nazvaném „CSR Czech Made - Jsme čeští, jsme malí, ale jde nám to!"

A jaký je veřejný obraz odpovědného podnikání? Jak vnímají udržitelnost vlastního byznysu představitelé médií? O tom v mediálním panelu diskutovali Petr Šabata, šéfredaktor Hospodářských novin, Jakub Unger, obsahový ředitel vydavatelství Centrum.cz a Petr Fischer z České televize. Konferenci jsme sledovali online.

14:40 - Společná část programu konference skončila. Dál bude CSR Summit 2012 pokračovat už jen odpoledními workshopy na témata "Zaměstnanci a zákazníci jako klíčoví stakeholdeři v udržitelnosti" a "Udržitelná města a komunity".

Podle komentátora ČT Petra Fischera veřejnoprávní televize může téma odpovědnosti a udržitelnosti uchopit jinak, protože do hry nevstupuje PR a marketing, může to dělat z přesvědčení. Něco takového je ale pořád v této společnosti výjimečné. A pokud jde o obsah, média čelí tlaku na trivializaci a podbízení se; přitom to nejzajímavější, co od nich můžeme dostat, je podle Petra Fischera naopak podávání informací v kontextu, rastrování světa nějakým originálním způsobem, který má cenu sledovat. To je podle něj cesta k udržitelnosti médií.

Podle obsahového ředitele společnosti Centrum Holdings Jakuba Ungra ještě pořád existuje dostatek lidí, kteří oceňují práci médií; otázka je, jestli za to budou ochotni platit. Přitom investovat do lidí musí internetové médium stejně jako ta tištěná, i když nedosahuje jejich inzertních příjmů. V nejbližších letech třeba server Aktuálně.cz (který patří pod Centrum Holdings) určitě placený nebude, na druhou stranu poslední rok Centrum experimentuje s různými placenými kanály a tyto cesty hledá.

Debata o udržitelnosti médií: (zleva) Petr Fischer, Jakub Unger, Petr Šabata a moderátor diskuse Michal Růžička
Debata o udržitelnosti médií: (zleva) Petr Fischer, Jakub Unger, Petr Šabata a moderátor diskuse Michal Růžička | Foto: PubliCon

14.15 - Diskusi na téma „Veřejný obraz odpovědného podnikání a udržitelnost médií" moderuje Michal Růžička, vydavatel a šéfredaktor časopisu CSR fórum. Uvedl ji otázkou na udržitelnost médií.
Tištěná média nemají na růžích ustláno, prožíváme stejně jako CSR změnu paradigmatu, říká Petr Šabata, šéfredaktor HN. Tiskne se méně a méně stránek. Lidé méně čtou tištěná média, ale to neznamená, že by je méně zajímal obsah; ten my z velké části umisťujeme na web. Nás ani tak neohrožuje to, že nás čte méně lidí, ale že od nás odcházejí inzerenti. Tím se musí sahat k snižování stavu redakcí, snižování rozpočtů a média přestávají hrát svou roli ve společnosti. I když zrovna v případě Economie a Hospodářských novin se vydavatel snaží, aby kvalita média neutrpěla.

13:25 - Skončil hlavní blok konference, po přestávce bude následovat panel a diskuse na téma "Veřejný obraz odpovědného podnikání a udržitelnost médií", jehož se zúčastní Petr Šabata (šéfredaktor HN), Jakub Unger (ředitel obsahu, Centrum Holdings) a komentátor České televize Petr Fischer.

12:50 - Začal panel nazvaný "CSR Czech Made - Jsme čeští, jsme malí, ale jde nám to!" Moderuje ho ředitel pražského Hotelu Adria Karel Doubek a kromě něj seznámí účastníky konference s příběhy svých firem a jejich společensky odpovědných aktivit také Tomáš Pokorný, vedoucí obchodní skupiny orlickoústeckého obchodního družstva KONZUM, a Jakub Ditrich, jednatel společnosti ekolo.cz, propagátor elektromobilismu a nepřítel zbytečného přemisťování.

Česká zkušenost: (zleva) Karel Doubek (Hotel Adria), Tomáš Pokorný (KONZUM) a Jakub Ditrich (ekolo).
Česká zkušenost: (zleva) Karel Doubek (Hotel Adria), Tomáš Pokorný (KONZUM) a Jakub Ditrich (ekolo). | Foto: PubliCon

12:25 - Manažer pro technické záležitosti a jakost společnosti Unilever Jiří Brát se zmínil o nejzávažnějších problémech lidstva v současnosti, k nimž patří problém s výživou. Unilever jako velká firma operuje ve 180 zemích a má 400 značek, s dobrou strategií zaměřenou na výživu může pozitivně ovlivňovat život lidí na celém světě, jimž může pomoci zlepšit zdraví. Například v Česku 50% lidí umírá na kardiovaskulární onemocnění. Je to unijní průměr a zdaleka ne ideální stav. A souvisí to s tím, jak se lidé stravují, jak žijí a jak se o sebe starají. A v diabetu jsme na tom skoro nejhůř. Proč o tom mluvit v souvislosti s udržitelným rozvojem? ČR vynakládá nejvíc veřejných peněz z celé unie na léčení diabetu, přitom až 75 % rizikových faktorů jsme schopni ovlivnit tím, co jíme. Proto se Unilever zabývá výživou jako součástí udržitelného rozvoje a má řadu programů zaměřených na propagaci zdravé výživy a životního stylu.

Na závěr bloku o udržitelném byznysu promluvil o udržitelnosti kulturní instituce ředitel DOXu Leoš Válka.

12:10 - Ředitel vnějších vztahů mezinárodní dopravní skupiny AWT Petr Jonák ve svém vystoupení uvedl, že pokud jde o společenskou odpovědnost firem (CSR) jako něco dobrovolného nad zákonem, tak prostoru pro ni ubývá, protože neustále přibývají regulační opatření v dalších a dalších oblastech. Ze strany státu by bylo společensky odpovědné, kdyby tuto byrokracii naopak odbourával. Skeptický je i k názoru, že by CSR mělo být povinné. Názor firem je podle něj i podle průzkumů platformy Byznys pro společnost takový, že to bude znamenat zvýšení nákladů na měření, reporting těchto aktivit, aniž by to CSR posunulo někam dál. Navíc rozsah CSR ve firmách je dán jejich ekonomickou situací, oborem a možnostmi.

Stát podle Petra Jonáka chce regulovat CSR, ale sám v řadě rolí selhává a ty za něj musí přebírat byznys - jako příklady uvedl rozvoj učňovského školství, podporu aplikovaného výzkumu, podporu technického školství či regionální rozvoj. Role státu by měla spočívat spíše v tom, že bude propagovat odpovědný přístup, motivovat firmy k etickému podnikání, snižovat administrativní zátěž, vytvářet kvalitní právní rámec byznysu. A věnovat se vlastnímu CSR - stát je totiž významným zaměstnavatelem (1,1 milionu lidí) a také třeba správcem mnoha budov...

11:50 - Ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch se věnoval tématu společensky odpovědného podnikání v energetice. Připomněl, co ČEZ musí dělat a shrnul to do čtyř slov - bezpečnost, zákazníci, akcionáři, zisk. Ale pak se soustředil na to, co dělá firma dobrovolně i přesto, že to nepřináší okamžitý ekonomický profit. ČEZ se dobrovolně hlásí ke společensky odpovědnému podnikání, uvedl, a CSR není pro ČEZ jen fanglička, která jí má přinést lepší image. Firma CSR zahrnuje do strategického plánování i své každodenní práce. Což se projevuje například užíváním elektromobilů, ale třeba i podporou a udržováním malých vodních elektrárniček. Podrobněji a konkrétně promluvil i o projektech Nadace ČEZ, již řídí a která zastřešuje dárcovské a sponzorské aktivity energetického gigantu.

Monika Ladmanová z IBM ČR při odpoledním workshopu na téma
Monika Ladmanová z IBM ČR při odpoledním workshopu na téma | Foto: PubliCon

11:15 - Začal panel nazvaný "Čtyři tváře udržitelnosti byznysu - Jak se může odpovědný byznys připravit na budoucnost?" Jako první vystoupila Katarina Emma Schapiro, konzultantka a koučka, která mluví o tom, jací by měli být nejvyšší šéfové firem, lídři byznysu v kontextu CSR. Jací bychom měli být, abychom vytvořili budoucnost, jakou si přejeme? ptá se. Mnoho lídrů se podle ní snaží neustále být ve středu dění a ovlivňovat a vést lidi, ale velmi často právě tím, že se snaží všechno řídit, ostatním znemožňují fungovat, znemožňují lidem práci. Proto je dobré, aby si každý, kdo něco řídí, uvědomil, kdy je ho na parketu třeba a kdy má naopak sál vyklidit. Velmi mnoho věcí si totiž lidé vyřeší sami, když dostanou ovšem prostor.

10:45 - Projektový manažer CSR Netherlands Derek Wilson se ve svém příspěvku věnoval tomu, jak nizozemské firmy vnímají společenskou odpovědnost (CSR). Úvodem položil publiku v sále otázku: „Kdo z vás věří, je CSR je způsobem, jak podnikat a přispívat k ziskovosti?" Ruku zvedla asi třetina lidí. „Kdybych se zeptal v Nizozemsku, zvedli by roku všichni," uvedl. Povědomí o společenské odpovědnosti v nizozemské společnosti velmi rychle roste, CSR Netherlands má už 2000 členů mezi firmami. Podobné je to také třeba v Německu a ve Velké Británii. Podle Dereka Wilsona společensky odpovědné firmy přežijí krizi lépe. Pokud se totiž o firmě ví, že usiluje o odpovědný, udržitelný a k okolí šetrný byznys, tak ji zákazníci jen tak neopustí.

Podrobněji na konkrétních případech jednotlivých firem představil Derek Wilson deset současných trendů CSR. Zaujal zejména příkladem nizozemské firmy Finext, když mluvil o společnostech, které jsou tím efektivnější, čím menší počet vedoucích pracovníků mají. Finext totiž nemá vrcholové manažery žádné a jejich práci si rozdělují podle svých schopností a možností zaměstnanci na nižších pozicích.

Vystoupením Dereka Wilsona skončil blok zahraničních hostů. Následovat bude panel nazvaný "Čtyři tváře udržitelnosti byznysu - Jak se může odpovědný byznys připravit na budoucnost?"

10:20 - Christine Neumann ze CSR Europe představila svou organizaci, která zastřešuje 34 národních partnerů zabývajících se společenskou odpovědností firem.

Podrobněji se zabývala úmyslem Evropské komise nařídit firmám chystané povinné reportování společensky odpovědné činnosti firmy, kterého se společnosti obávají a odmítají, protože se bojí zvýšených nákladů. Uvedla, že není čeho se obávat; CSR Europe jako partner Evropské komise navrhuje postupy a modely, aby to firmy nijak nezatížilo. Promluvila také o vizích EU v oblasti společenské odpovědnosti. Společensky odpovědné chování a podnikání firem podle ní dnes už jen nevylepšuje image, ale je i důležitým motorem udržitelného růstu. Představila také klíčové body iniciativy Enterprise 2020, které by měly vést k vzdělané a udržitelné společnosti - ty zahrnují řadu oblastí, od zdraví a zdravotní gramotnosti až po lidská práva.

10:00 - V souvislosti se současným stavem byznysu a jeho problémy Joanna Hafenmayer ve svém příspěvku pochválila českého ekonoma Tomáše Sedláčka, který podle ní problémy byznysu velmi dobře popsal. Připomněla, že sílí volání po novém pohledu na podnikání, a zastavila se u tří oblastí, které jsou podle ní důležité pro to, aby se trendy odpovědnosti a udržitelnosti prosadily. To jsou lidé, technologie a spotřeba. Podle ní musí přijmout lídři velkých firem odpovědnost za to, aby se sociální myšlení stalo součástí řízení společností. Technologie a data, která se jejich prostřednictvím shromažďují, je podle ní potřeba lépe využívat pro společensky odpovědné aktivity. A pokud jde o spotřebu, měli bychom k ní přistupovat s větším nadhledem, usilovat o soběstačnost a udržitelnost. Společnost se musí začít transformovat z ekonomiky bohatství k ekonomice smyslu.

09:15 - Konference s mírným zpožděním začala. Cestu do pražského DOXu nakonec našla velká většina z více než stovky přihlášených, které za organizátory konference přivítal Michal Růžička, šéfredaktor časopisu CSR fórum a spolumajitel pořádající agentury PubliCon. Jako první promluví Joanna Hafenmayer, zakladatelka organizace MyImpact.

 

Právě se děje

před 50 minutami

Dálnici D1 zastavila na Benešovsku nehoda dvou aut, na místě jsou zranění

Dálnici D1 na 56. kilometru na Benešovsku ve směru na Prahu uzavřela dnes odpoledne nehoda dvou osobních aut. Hasiči budou vyprošťovat zraněné, na místo míří vrtulník, řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Více informací zatím neměla k dispozici.

Policie dopravu odklání na 56. kilometru na Soutice, zpět se mohou řidiči vracet na 49. kilometru u obce Psáře.

Zdroj: ČTK
Další zprávy