České zemědělství po vstupu do unie? Růst mezd i investice do technologií

Radim Klekner Denis Chripák Radim Klekner, Denis Chripák
30. 8. 2018 16:31
Po vstupu ČR do EU v roce 2004 a přijetí Společné zemědělské politiky se postupně podařilo zastavit propad v oblasti rostlinné a později i živočišné produkce a stabilizovat i počet pracovníků v zemědělství.

Modernizace sektoru a vyšší výnosy

Tolik kritizovaná Společná zemědělská politika Evropské unie a štědré dotace urychlily modernizaci agrosektoru v ČR.


Rostlinná a živočišná produkce ve stálých cenách roku 1989

Po vstupu ČR do EU v roce 2004 a přijetí Společné zemědělské politiky se postupně podařilo zastavit propad nejdříve v oblasti rostlinné a později i živočišné produkce, zaznamenaný po pádu komunismu počátkem devadesátých let.

Rostlinná produkce Živočišná produkce

Struktura produkce zemědělského odvětví

Po roce 2004 se začala měnit i struktura produkce, čeští zemědělci dnes chovají podstatně méně prasat a skotu než na přelomu tisíciletí. Vzrostl objem technických plodin, zejména řepky.


Strmý nárůst dotací

Po roce 2004 prudce vzrostl objem dotací do zemědělství, teprve od roku 2013 ale ČR dostává stejný díl unijních peněz jako staré členské země, kdy přímé platby z EU činí 90 % všech dotací.

Ve stávajícím sedmiletém období mohli v letech 2014 až 2020 čeští zemědělci čerpat z unijního rozpočtu až 8,2 miliardy eur (210 mld. Kč). Pro příští období let 2021 až 2027 objem unijních dotací klesne na 7,7 mld. eur (199 mld. Kč).

Vývoj dotací na 1 ha půdy (tis. Kč/ha)


Modernizace zemědělství

Po roce 1989 a mnohem silněji pak po vstupu do EU se zintenzivnila modernizace českého zemědělství, což se mimo jiné projevilo rozsáhlými inovacemi a investicemi do nových zemědělských strojů a technologií.


Stabilizace pracovních sil v zemědělství

Po pádu komunismu prudce klesal počet osob zaměstnaných v zemědělství, po roce 2010 se podařilo propad zmírnit a stabilizovat.

Od roku 2010 údaje pouze ze Strukturálních šetření v zemědělství. Pro roky 2011, 2012, 2014, 2015 a 2017 nejsou data k dispozici.


Nárůst hrubé mzdy

Mzdy v zemědělství postupně rostou a jejich nárůst dostal další impuls i vstupem ČR do EU. Mzdy v agrosektoru však stále zůstávají za průměrem ČR.

Česká republika Zemědělství, lesnictví a rybářství
2000
13 219
10 456
2001
14 378
11 447
2002
15 524
11 813
2003
16 430
12 188
2004
17 466
13 244
2005
18 344
13 961
2006
19 546
14 838
2007
20 957
16 194
2008
22 592
17 765
2009
23 344
17 644
2010
23 864
18 465
2011
24 455
19 003
2012
25 067
19 855
2013
25 035
20 545
2014
25 768
21 320
2015
26 591
21 668
2016
27 575
22 502
2017
29 504
23 713
Zobrazit více

Výměru obhospodařované půdy se podařilo zachovat

Po vstupu do EU se výměra obhospodařované zemědělské půdy snížila jen velmi lehce z 3,64 mil. ha v roce 2000 na 3,51 mil. ha v roce 2017. Výměra orné půdy klesla ve stejném období z 2,75 mil. ha na 2,49 mil. ha. Snižuje se i podíl nevyužívané orné půdy.


Nárůst hektarových výnosů

Po roce 1989 začal klesat objem hektarových výnosů obilovin, postupným zaváděním moderních technologií zejména po vstupu do EU šly výnosy opět nahoru, i když zaznamenaly sezonní výkyvy dané suchem.

Hektarové výnosy vzrostly i co se týče brambor, a to z přibližně 21 t/ha v roce 2000 na 29,4 t/ha v roce 2017.

Sklizňová plocha (ha) Hektarový výnos (t/ha)
1991
1 611 787
4,87
1992
1 583 160
4,15
1993
1 605 992
4,03
1994
1 654 149
4,1
1995
1 575 978
4,19
1996
1 581 033
4,2
1997
1 685 821
4,14
1998
1 678 285
3,97
1999
1 591 099
4,35
2000
1 650 114
3,91
2001
1 623 624
4,52
2002
1 562 117
4,33
2003
1 459 736
3,95
2004
1 609 351
5,46
2005
1 611 547
4,75
2006
1 531 996
4,17
2007
1 579 785
4,53
2008
1 558 596
5,37
2009
1 541 679
5,08
2010
1 462 836
4,7
2011
1 479 484
5,6
2012
1 454 435
4,53
2013
1 413 143
5,32
2014
1 409 610
6,23
2015
1 389 827
5,89
2016
1 359 014
6,33
2017
1 354 682
5,5
Zobrazit více

Vyšší produkce mléka a vajec

Po částečném propadu po roce 1989 vzrostla po vstupu do unie produkce mléka i vajec, jakkoli byl nárůst patrný již od poloviny devadesátých let.

Zdroj: ČSÚ - České zemědělství očima statistiky 1918 - 2017

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Barcelona kvůli pandemii odložila prezidentské volby

FC Barcelona musela kvůli koronavirové pandemii odložit volby nového prezidenta, jež měly být 24. ledna. V termínu se nemohou uskutečnit kvůli v současnosti platnému omezení pohybu osob v Katalánsku.

Barcelona proto požádala vládu autonomního společenství, aby se mohly volby uskutečnit poštou. Katalánská vláda tuto možnost prověřuje. Nový termín voleb nebyl určen.

Jeden z nejslavnějších klubů světa je bez řádného prezidenta od konce října loňského roku, kdy odstoupil Josep Bartomeu. Barcelonu vede jako prozatímní šéf Carles Tusquets, jenž se voleb účastnit nebude.

Kandidáty na prezidentskou funkci jsou Joan Laporta, Víctor Font a Toni Freixa. Za favorita je považován bývalý šéf Barcelony z let 2003-2010 Laporta, který slíbil, že udělá maximum pro udržení klubové ikony Lionela Messiho, jemuž v červnu vyprší smlouva.

Zdroj: ČTK
Další zprávy