Třikrát a dost. Soud upřesnil pravidla pro výpověď

Tomáš Fránek
20. 3. 2013 6:40
Nejvyšší soud se vyjádřil k méně závažnému porušování pracovní kázně

Brno - Lidé sice mohou dostat výpověď z pracovního poměru i za méně závažná porušení pracovní kázně, ale jedině v případě, že svého zaměstnavatele poškodili nejméně ve třech časově na sebe navazujících případech.

Po předání vytýkacího dopisu, jímž je zaměstnanec upozorněn na špatnou práci a možnost výpovědi, však už stačí k výpovědi pouze jedno méně závažné porušení pravidel.

Rozhodl o tom Nejvyšší soud ve sporu propuštěného pracovníka a pražské firmy, kteří se o výpověď soudili už od roku 2007. Obě strany sporu si předtím vyslechly několik navzájem si odporujících verdiktů - zatímco jeden soud v Praze rozhodl, že výpověď je neplatná, druhý ji potvrdil.

Nepracoval tak, jak má

Na začátku byl takzvaný vytýkací dopis, který od svých nadřízených dostal zaměstnanec jedné z pražských firem obchodujících s textilem. Oficiálně jej upozornili, že porušuje pracovní kázeň - pomlouval spolupracovnici, nevrátil včas notebook a chyboval při zpracování katalogu oblečení.

K tomu se pak podle zaměstnavatele přidala další porušení pracovní kázně, kterých se muž dopustil po předání vytýkacího dopisu  - měl si číst místo práce a nepracovat celých osm hodin. Proto muž dostal výpověď.

Jenže muž se proti výpovědi bránil u soudu. Obvodní soud pro Prahu 4 nejdříve dvakrát rozhodl, že je výpověď neplatná. Podle soudců nešlo o tak závažná porušení pracovní morálky, která by firmu opravňovala k výpovědi. Muž měl dostat možnost svá pochybení napravit.

Navíc po předání vytýkacího dopisu zaměstnavatel přestal přidělovat muži práci, neumožnil mu ani přístup k počítači. „Soud neshledal soustavné porušení pracovních povinností za tak závažné, aby je bylo možno použít pro skončení pracovního poměru výpovědí z pracovního poměru," rozhodli soudci z pražského čtvrtého obvodu.

Následně ale Městský soud v Praze dvakrát rozhodl, že výpověď je platná. Pokud se zaměstnanec dopouští soustavného, byť menšího porušování pracovní kázně, může to vést k výpovědi, potvrdili soudci. A nemusí to být za stejné pochybení, které předtím zaměstnavatel zmínil ve vytýkacím dopise.

„Skutečnost, že k opakovaným porušením pracovních povinností došlo po doručení vytýkacího dopisu, je pro posouzení věci podstatná a svědčí o tom, že vytýkací dopis se ve vztahu k žalobci naprosto minul účinkem a na jeho chování neměl žádný vliv," rozhodli soudci.

Pokud už zaměstnanec obdržel vytýkací dopis, stačí podle soudců už jenom jedno porušení pracovní povinnosti k tomu, aby mohl muž dostat výpověď.

Posuďte to znovu

Muž se poté ještě obrátil na Nejvyšší soud. A ten mu vyhověl, i když ani to neznamená jeho definitivní výhru a konec dlouhého sporu.

Nejvyšší soud totiž našel chyby v hodnocení důkazů jak ve verdiktu obvodního, tak městského soudu. Celý případ včetně všech důkazů se tak musí projednat znovu úplně od začátku.

Nejvyšší soud ale stanovil mantinely pro další rozhodování: O soustavné porušování pracovní kázně u méně závažných provinění jde tehdy, dopustil-li se zaměstnanec nejméně tří porušení, a to v přiměřeném časovém sledu. Tedy když jedno porušení pravidel v práci v zásadě navazuje na druhé.

K výpovědi za méně závažné chyby v práci pak podle soudců stačí, když se muž dopustil jiných dvou méně závažných porušení pracovní kázně a byl v souvislosti s některým z nich v době posledních šesti měsíců upozorněn na možnost výpovědi.

Soudy nyní musí znovu prověřit, zda případ splňuje všechny tři podmínky důležité pro předání výpovědi - tedy nejméně tři porušení pracovních povinností -, z nichž alespoň jedna musela být zmíněna ve vytýkacím dopise, a současně zda porušil aspoň jednou pravidlo poté, co mu byl vytýkací dopis doručen.

„Všechny tři zmíněné okolnosti musí být splněny kumulativně," rozhodli soudci.

 

Právě se děje

Další zprávy