Řidič vymyslel trik, jak utéct pokutě. Ale udělal chybu

Tomáš Fránek
15. 5. 2013 13:35
Soud: Pokud lidé mají datovou schránku, úřady musí vždy doručovat poštu tam

Brno - Pokud si řidiči, kterým hrozí pokuta za přestupek na silnici, zřídí datovou schránku, zaniká jejich povinnost převzít a kontrolovat doporučenou poštu v místě trvalého bydliště.

A je na úřadech, aby si ověřily, že lidé mají aktivovanou datovou schránku, a verdikt o pokutě za dopravní přestupek jim tam poslaly.

Rozhodl tak Nejvyšší správní soud v kauze řidiče z Plzně, jenž právě s odkazem na nově zřízenou datovou schránku, kterou úřady neprověřovaly, dosáhl u soudu zrušení verdiktu o doručení rozhodnutí o pokutě ve výši 7,5 tisíce korun. Tu měl zaplatit za to, že v místě s padesátikilometrovou rychlostí jel téměř stovkou a navíc u sebe neměl doklady od BMW a řidičský průkaz.

Soud přitom řekl, že není rozhodující, zda zřízení datové schránky bylo, či nebylo součástí obstrukčního a zdržovacího postupu řidiče, který se chtěl vyhnout pokutě.

"Není totiž povinností obviněného všestranně úřadům vycházet vstříc a ulehčovat jim tak postup směřující k udělení pokuty," rozhodl soud.

Bez dokladů a rychle

Pokutu řidiči udělili úředníci z plzeňského magistrátu a potvrdil ji také Krajský úřad v Plzni.

Rozhodnutí o pokutě ale nebylo řidiči fyzicky doručeno, v místě trvalého bydliště poštu dlouhodobě nepřebíral. Úředníci proto po vypršení roční lhůty rozhodli, že verdikt o pokutě je pravomocný.

Řidič se začal bránit u soudu. Poštu nepřebíral, protože se v místě svého trvalého bydliště nezdržoval. Ovšem - měl zřízenu datovou schránku, do které měl verdikt o pokutě dostat.

"O rozhodnutí jsem se dozvěděl až ze svého telefonického dotazu na úřad," uvedl řidič v žalobě s tím, že tím, že se mu nepodařilo rozhodnutí doručit, došlo k uplynutí lhůty, ve které mohla být pokuta udělena.

Krajský soud v Plzni žalobu řidiče zamítl. Soudci sice uznali, že úředníci pochybili, když neposlali rozhodnutí o pokutě do datové schránky, to ale nic nemění na tom, že pokuta platí.

Podle soudců totiž bylo zřízení datové schránky jenom jedním z dalších obstrukčních kroků muže, který jednání neustále zdržoval (například výmluvy na nemoc). „Zřízení datové schránky souběžně s očekávaným vydáním rozhodnutí z obstrukčních úkonů (pokračování ve zvolené procesní a zcela nemorální taktice), kterým mělo být  dosáhnuto prekluze (zániku) přestupku," rozhodli soudci. Podle nich tak bylo rozhodnutí o pokutě pravomocné.

Úřady měly schránku prověřit

Řidič proto poslal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  Ten jeho námitky uznal a nařídil soudcům v Plzni znovu celý případ projednat.

Úřady si podle soudců měly prověřit, zda muž nemůže rozhodnutí dostat do datové schránky, v tom případě totiž nemusel přebírat poštu. "Pokud si adresát zřídí datovou schránku, povinnost kontrolovat poštu na adrese trvalého pobytu (adrese pro doručování) zaniká, neboť je oprávněn spoléhat, že orgány veřejné moci v souladu se zákonem budou veškeré písemnosti doručovat do datové schránky," rozhodli soudci.

A na tom nemůže změnit nic ani to, že zřízení datové schránky těsně před vydáním rozhodnutí mohlo být součástí zdržovací taktiky.

"Je jistě právem účastníka používat jakékoli legální prostředky za účelem dosažení rozhodnutí pro něj příznivého včetně případného zastavení řízení pro zánik odpovědnosti za přestupek," uvedli soudci. A úřady mají podle soudců dostatek možností, jak takovému jednání předcházet.

Krajský soud v Plzni tak musí nařídit úřadům, aby rozhodnutí o pokutě řidiči doručily a počkaly, zda bude muž nějak reagovat a doplní žalobu. Soudci Nejvyššího správního soudu ale také uvedli, že řidič se s odkazem na uplynutí zákonné lhůty zatím z pokuty nevyvleče.

Muž totiž podal žalobu v poslední den, kdy ještě běžela úřední lhůta. To byla chyba, jednání soudu dobu na udělení pokuty totiž prodlužuje. Řidiči tak chyběl jenom jeden den k tomu, aby se pokutě vyhnul úplně, dosáhl ale alespoň toho, že se o jeho trestu bude znovu jednat.

 

Právě se děje

Další zprávy