Penále za neplacení daní: bude nižší?

ČTK, eko
22. 11. 2005 15:43
Praha - Nový návrh má odstranit, že se postih za nesprávně přiznanou daň násobně zvyšuje podle toho, s jakým odstupem na chybu přijdou kontroloři.

Postihy za nepřiznání a nezaplacení daní by se mohly od roku 2007 snížit. Například penále při přiznání daně v nesprávné výši by mělo představovat 20 procent z doměřené daně. Vyplývá to z návrhu novely zákona o správě daní a poplatků. Materiál, o němž na svých webových stránkách píše ministerstvo financí, připravili poslanci ČSSD Petr Rafaj a Robin Böhnisch.

Zásadní změnou by mělo být oddělení platební povinnosti od povinnosti přiznání daně ve správné výši. Návrh by měl odstranit to, že postih za nesprávné přiznání daně je teď závislý na okamžiku doměření daně.

V současnosti existují tři výše pokut, které by měla nahradit penalizace za nepřiznání daně ve správné výši a náhrada za ekonomické újmy vzniklé státu za opožděnou platbu daně. Tato náhrada by byla formou úroku z prodlení.

V praxi by to například znamenalo, že penále při přiznání daně v nesprávné výši by činilo 20 procent z doměřené daně bez ohledu na to, kdy se doměření uskuteční. Nyní je to tak, že pokud se na chybu přijde po devíti měsících, penále v průměru představuje 27,5 procenta. Po 500 dnech už činí přibližně 50 procent. Tyto částky se týkají neúmyslného nepřiznání daně. V případě, že jde o záměr a škoda je vyšší než 50 tisíc korun, je to stíháno jako trestný čin.

V současnosti také platí, že pokud není daň zaplacena včas, penále činí 0,1 procenta denně - za rok by to tedy bylo asi 36,5 procenta. To by se ale mělo změnit tak, že bude účtován pouze úrok z prodlení, který by byl závislý na vývoji ekonomiky. Nyní by to bylo například asi 16 procent.

Pokud někdo přizná později daň sám, měl by mu být také pouze účtován úrok z prodlení a žádné penále. Nyní přitom penále je 0,05 procenta denně (tedy 18,25 procenta za rok). "Důvodem je potřeba zachovat určitý motivační prvek k tomu, aby dodatečné přiznání bylo učiněno co nejdříve," uvedlo MF. Návrh počítá s tím, že novela by měla začít platit od začátku roku 2007.

Návrhem se v září zabývala vláda, která s ním souhlasila. Na současnou schůzi Poslanecké sněmovny návrh zařazen nebyl; první čtení by se tak mohlo uskutečnit nejdříve začátkem příštího roku.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Správní radu Agentury Evropské unie pro kosmický program povede Kobera z ministerstva dopravy

Správní radu nové Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) povede Čech. Předsedou rady se stal dosavadní šéf odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit ministerstva dopravy Václav Kobera. Agentura má na starosti veškeré vesmírné programy a aktivity EU, sídlo má v Praze.

Zdroj: ČTK
Další zprávy