reklama
 
 

Nezaměstnaných v Česku ubyde. Nová statistika je unikát

21. 1. 2013 12:03
Ani po změně metodiky nebudou ministerské údaje srovnatelné s Eurostatem

Praha - Nezaměstnaných v České republice od letošního roku ubyde. Alespoň na papíře. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž mění dosavadní výpočet nezaměstnanosti.

Novinka, kterou ministerstvo prezentovalo před dvěma měsíci a naostro na ni přejde při hodnocení lednové nezaměstnanosti, však nepřináší sjednocení dosavadních ukazatelů. I nadále tak budou dva různé tuzemské úřady "vyrábět" dvě zcela odlišné statistiky.

Analytici a ekonomové oslovení online deníkem Aktuálně.cz přitom změnu kritizují. Považují ji za český unikát, který neodpovídá ekonomické definici nezaměstnanosti a jako každá změna navíc znesnadní sledování dlouhodobých trendů.

Ministerstvo připouští, že cílem nového systému není ušetřit peníze za tvorbu odlišných statistik ani sjednotit dosavadní výpočet s unijní metodikou, přestože i dosud podle pravidel Eurostatu vycházela česká nezaměstnanost nižší než podle údajů ministerstva. 

Zatímco podle dosavadní ministerské metodiky dosáhla míra registrované nezaměstnanosti v prosinci 9,4 procenta, podle metodiky Eurostatu to bylo 7,2 procenta. A podle nové metodiky, na niž nyní přechází české ministerstvo, jde o 7,4 procenta.

Hlavním cílem je získat lepší data z regionů a usnadnit tak práci při popisu situace v Česku, vysvětlují tuzemští úředníci.

Už ne míra, ale podíl

Registrovaná míra nezaměstnanosti, kterou ministerstvo dosud zveřejňovalo každý měsíc, vyjadřovala podíl registrovaných uchazečů na úřadech práce na ekonomicky aktivních osobách (ty zahrnují jak zaměstnané, tak nezaměstnané osoby, nikoli však ekonomicky neaktivní).

Nový ukazatel, nazvaný podíl nezaměstnaných osob, bude - také měsíčně - vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel ve věku od 15 do 64 let. Do jmenovatele tedy započte i nepracující lidi, kteří nejsou registrováni na úřadu práce.

Nový ukazatel je tedy logicky nižší než dosavadní míra nezaměstnanosti - počet registrovaných uchazečů o práci se bude dělit větším počtem osob.

Pro přesnost dodejme, že dosavadní ani nový ukazatel nepřihlíží k tomu, kolik z registrovaných uchazečů má nárok na podporu v nezaměstnanosti - počítá tedy všechny. Častým omylem - alespoň podle čtenářských ohlasů - totiž je, že mezi oficiálně nezaměstnané se počítají jen "čerství" uchazeči, kteří ještě nepřišli o podporu, nikoliv tedy například dlouhodobě nezaměstnaní.

"To číslo není moc informativní a je dokonce zavádějící," říká o nové metodice ekonom Daniel Münich, který neví o tom, že by se "podíl" jinde ve světě systematicky používal.

Kritický je také analytik Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance. "Jsem odpůrce podobných změn. Vždy po pár letech změníme metodiku, takže pak nelze ukázat žádné dlouhodobé trendy. Pro mě jako analytika je to jen obtíž," říká. Nabízí se podle něj myšlenka, zda nemá nová metodika něco zakrýt nebo vykreslit lépe, než to ve skutečnosti je.

Analytik Václav Franče z Raiffeisenbank změnu ukazatele chápe - údaje o ekonomicky aktivních lidech se obtížně odhadují a zvláště na úrovni menších správních celků mohou zahrnovat řadu chyb. Přesto však tuto změnu hodnotí jako změnu k horšímu. Nový "podíl" podle něj totiž vůbec neodpovídá ekonomické definici nezaměstnanosti.

Potřebujeme rozlišení na pohlaví a okresy

Ministerstvo i Český statistický úřad ale odmítají, že by cílem bylo změnit ukazatel tak, aby nezaměstnanost vypadala pro laika jako nižší. "Srovnávat starý a nový výsledek je jako říct, že švestky jsou menší než jablka," říká Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

"Metodiku se ministerstvo rozhodlo změnit hlavně proto, že mu již Český statistický úřad nemohl předávat data o pracovní síle v okresech, které byly beztak zjišťovány s výběrovou chybou," vysvětluje Holý.

Mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová upřesňuje, že počet ekonomicky aktivních se u dosavadního ukazatele počítal z několika zdrojů. "Údaje na úrovni okresů tak nebyly dostatečně reprezentativní, pro nižší územní celky zcela chyběly," vysvětluje.

Nová data nyní mají být dostupná s rozlišením nezaměstnaných podle pohlaví až do úrovně obcí. Sloužit mají pouze pro vnitrostátní účely, například ke srovnání regionů mezi sebou. Jedním z hlavních cílů pak má být - tak jako dosud - hodnocení politiky zaměstnanosti vyplývající z české legislativy, tedy typicky dopad nastavených pravidel pro podporu a různé pobídky.

Podle Filipové využijí nová data vedle ministerstva také další orgány státní a veřejné správy i jiné instituce. Holý dodává, že podobná data mohou být důležitá například při rozdělování peněz pro regiony.

"Sledování a vyhodnocování ukazatelů v členění podle pohlaví obecně souvisí s usnesením vlády k naplňování rovných příležitostí žen a mužů," upřesňuje Filipová.

Aby nebylo znemožněno historické srovnání, bude prý zpětně dopočtena časová řada od roku 2005 do úrovně okresů.

Společný ukazatel není možný

Data o nezaměstnanosti zveřejňuje nezávisle na ministerstvu také Český statistický úřad. V jeho případě jde pouze o čtvrtletní údaje. A zjednodušeně řečeno nevycházejí ze statistik úřadů práce, ale z průzkumu na náhodně vybraném vzorku domácností.

Takzvané výběrové šetření pracovních sil provádí ČSÚ každé čtvrtletí na vzorku zhruba 25 tisíc domácností na území celé republiky, zhruba 50 tisíc je starších patnácti let. Metodika odpovídá definicím Mezinárodní organizace práce a metodickým doporučením Eurostatu.

Nevýhodou tohoto průzkumu, jehož výsledky pak Česko "posílá" do Evropské unie, je nedostatečné rozlišení podle regionů. "Rozsah souboru umožňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni republiky a s relativně dostatečnou spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot," uvádí ČSÚ v oficiální metodice.

"Nejvíce by se asi všem líbilo mít jediný, ideální ukazatel pro všechno, ale to bohužel není technicky možné," říká Holý z ČSÚ. Proč? Právě proto, že data z výběrového šetření pracovních sil sice vyhovují metodice Eurostatu, na popis situace v jednotlivých oblastech Česka ale prý již nestačí.

Zavedení nové metodiky přitom ministerstvo vysvětluje právě tím, že "obě instituce dosud zveřejňovaly výsledky dvou různých šetření o nezaměstnanosti, což přinášelo možnou záměnu těchto čísel".

„Nový ukazatel bude konzistentní pro všechny úrovně územní hierarchie, bude snadněji interpretovatelný, odstraní nesrovnalosti v podkladových číslech i možnost záměny s mezinárodně sledovanou obecnou mírou nezaměstnanosti, kterou zveřejňuje Český statistický úřad," tvrdí Štefan Duháň, ředitel odboru právní podpory a metodiky trhu práce ministerstva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kde jsou volná pracovní místa?

autoři: Petr Kučera, Tereza Holanová | 21. 1. 2013 12:03

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama