Lesnictví má nový národní plán, počítá s růstem parků

ČTK ČTK
21. 11. 2012 14:33
Vláda schválila Zásady státní lesnické politiky. Nahrazuje koncepci z roku 1994
Oku lahodící pohled do podzimem vybarvených korun stromů.
Oku lahodící pohled do podzimem vybarvených korun stromů. | Foto: Thinkstock

Praha - Vláda schválila Zásady státní lesnické politiky. Dokument má nahradit podobnou dlouhodobou koncepci z roku 1994 a doplnit Národní lesnický program z roku 2008. Kabinet se již materiálem zabýval koncem října, kdy jej vrátil ministerstvu zemědělství k dopracování.

Návrh mimo jiné počítá se zachováním podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, jako jsou například Národní parky, a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Tento záměr se části lesníků nelíbí, vidí v něm další omezování svého hospodaření, vyplývá z diskusí v odborném tisku.

Mezi dlouhodobé cíle státu v oblasti lesnictví má podle návrhu patřit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství, ale také biodiverzity a ekologické stability lesních ekosystémů.

Stát chce do budoucna posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova a zvýšit význam školství, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru chce stát mimo jiné snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou ve zbytku Evropy. Lesníci dlouhodobě upozorňují na to, že český lesní zákon patří k nejpřísnějším v Evropě. Oblast dřevozpracujícího průmyslu by se pak měla vrátit do působnosti ministerstva zemědělství, v současnosti spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Snížení stavů

Tuzemské lesy by se do budoucna měly více blížit své přirozené druhové i věkové skladbě, což znamená například růst podílu listnatých dřevin na úkor smrkových monokultur. V lesích by měl být ponecháván přiměřený podíl tlejícího dřeva, těžebních zbytků a takzvaných zpevňujících dřevin.

Materiál počítá také se snížením stavů přemnožené zvěře, která ročně způsobuje v lesích mnohamilionové škody.

Ministerstvo zemědělství v materiálu navrhlo sjednocení tuzemského systému podpor směřovaných do lesního hospodářství, zachovat volnou přístupnost lesů. Chce také podporovat používání dřeva jako obnovitelné a ekologicky čisté suroviny.

K realizaci vytčených cílů je podle materiálu potřeba řada legislativních změn, například přijetí nového lesního zákona, novelizace zákona o myslivosti či přijetí nového zákona o národních parcích.

Ministr zemědělství Petr Bendl ČTK po říjnovém projednávání zákona vládou řekl, že mu kabinet uložil společně s dalšími resorty vytvořit k materiálu dodatek zabývající se budoucností státních lesů. V ČR je asi 60 procent lesů státních, více než 80 procent z toho obhospodařují Lesy České republiky.

Národní lesnický program pro období do roku 2013 přijala vláda v říjnu 2008. Dokument zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty lesnictví a měl formovat státní lesnickou politiku. Program vychází z Lesnické strategie EU a navazujícího Akčního plánu EU pro lesnictví a navazuje na dokument stejného typu schválený vládou v roce 2003.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 6 hodinami

Trump omilostnil exporadce Flynna, zapleteného do ruského vlivu na přechozí volby

Americký prezident Donald Trump na Twitteru oznámil, že omilostnil svého někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se na konci roku 2017 přiznal, že lhal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Ten ho vyslýchal v rámci vyšetřování údajného vlivu Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Informovala o tom agentura Reuters.

Udělení milosti Flynnovi je vyvrcholením čtyřleté politické a právní aféry. O chystané milosti pro Flynna psal už dříve dnes server Axios s odvoláním na nejmenované zdroje. Udělení milosti Flynnovi podle něj znamená, že do záležitosti už dál nebudou moci promluvit soudy ani ministerstvo spravedlnosti poté, co se v lednu podle všeho stane prezidentem demokrat Joe Biden.

Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Maďarský zákon, který zakazuje úřední změnu pohlaví, přezkoumá ústavní soud

Soud v Miskolci (Miškovci) požádal maďarský ústavní soud o přezkoumání zákona, jenž zakazuje transgenderovým osobám změnit si v oficiálních dokladech jméno a pohlaví. Informuje o tom agentura AP s odvoláním na maďarskou nevládní organizace Háttér, která se zabývá ochranou práv LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

Soud v Miškovci tak vyhověl signatářům petice, kteří tvrdí, že zmíněný zákon porušuje ústavní právo na lidskou důstojnost a soukromý život. Podle AP má nyní ústavní soud na přezkoumání zákona 90 dní.

Autoři zákona, který maďarský parlament schválil letos v květnu, tvrdí, že "biologické pohlaví" člověka určují od narození chromozomy a nemůže být tudíž změněno. Proto je podle nich nezbytné aplikovat stejná pravidla v úředních dokladech. Kritici upozorňují, že zákon bude v důsledku znamenat větší diskriminaci transgenderových osob.

Zdroj: ČTK
Další zprávy