Konkurent České pošty: Po dopisech jí vezmeme i balíky

Kateřina Vokurková Kateřina Vokurková
12. 4. 2013 6:50
Rozhovor s šéfem společnosti Mediaservis o začátku liberalizace a dalších plánech
Martin Dzúr.
Martin Dzúr. | Foto: Mediaservis

Praha - Na začátku letošního roku skončil monopol České pošty i pro dopisy do váhy 50 gramů. Státnímu podniku zatím v této oblasti konkuruje jediná společnost - Mediaservis.

Právě doručování dopisů má firmě nahradit velký výpadek příjmů, o které loni přišla kvůli ukončení zakázek na doručování novin a časopisů. O jednu ze svých hlavních činností přišel Mediaservis kvůli odchodu bývalých vlastníků, kterými byly velké vydavatelské domy. Doručování pak opět převzala státní Česká pošta.

Hlavní výhodou Mediaservisu v boji o klienty z řad firem je až o pětinu nižší cena. „Do konce roku chceme získat pětiprocentní podíl na trhu dopisů," říká generální ředitel Mediaservisu Martin Dzúr v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: S počátkem letošního roku skončil monopol České pošty i pro dopisy do 50 gramů. Kolik klientů jste za první čtvrtletí zatím státní poště přebrali?

Martin Dzúr: Letos v lednu, což byl první měsíc liberalizace, jsme doručili čtyři miliony dopisů. Únorová čísla ukázala 2,5 milionu dopisů a podobně na tom byl i březen. Náš současný podíl na trhu dopisů se tak pohybuje mezi dvěma a půl až třemi procenty. 

A.cz: Proč jsou lednová čísla o tolik vyšší?

Výrazný rozdíl mezi lednem a ostatními měsíci je běžná věc. Vzhledem k doručováním celoročních výpisů je to nejsilnější měsíc v roce.

A.cz: Odpovídají ta čísla zatím vašim očekáváním?

Náběh je mírnější, než jsme očekávali. Dobrou zprávou pro nás ale je, že většina firem už vybírá doručovatele prostřednictvím výběrových řízení. Máme tak šanci se utkat s Českou poštou o zákazníky a dostát našemu cíli, tedy držet na konci roku pět procent dopisového trhu.

A.cz: Kolik doručených dopisů těch pět procent představuje?

Česká pošta ročně doručí zhruba 700 milionů dopisů včetně doporučených zásilek. My bychom se v letošním roce rádi dostali na úroveň 35 milionů doručených dopisů.

A.cz: Které firmy už vaše služby využívají a u kterých se nyní účastníte soutěží? 

V loňském roce byly našimi klienty například společnosti U:fon nebo UPS a stovky drobných firem. Pro ně jsme doručovali dopisy s hmotností nad 50 gramů. Po liberalizaci trhu se nám letos otevřel nový prostor. V současné době jsme tak v kontaktu se všemi největšími bankami v České republice a většinou menších bank. Nové zákazníky hledáme také ve spořitelnách, u telefonních operátorů nebo energetických a utility firem.

V řadě společností právě probíhají výběrová řízení, která jsou v různých fázích. Někde se už například vyhodnocuje, v dalších firmách pak třeba probíhá pilotní projekt nebo testovací období. Ve fázi pilotního projektu klient zkouší naše služby kupříkladu na 50 tisících dopisech. Po vyhodnocení nastává zpravidla tříměsíční zkušební doba, ve které jsou pak naše služby porovnávány s Českou poštou. Konkrétní jména zákazníků, kteří testují naše služby, bohužel nemohu na jejich žádost zveřejnit.

A.cz: Kdy podle vás dojde k prvnímu podpisu smlouvy na doručování dopisů pro letošní rok?

V praxi je to velice různé. Měli jsme například jednoho klienta, který se s námi sešel poprvé v lednu, hned spustil pilotní projekt a v únoru zahájil zkušební provoz. U takovýchto klientů jsme tak v podstatě bezprostředně před podpisem smlouvy. Naopak jsou takoví klienti, kteří nejprve mluví o tom, že vypíší tendr, to jim trvá tři měsíce. Další tři měsíce budou pilotovat, takže skutečného přechodu k nám se u nich můžeme dočkat až někdy v roce 2014.

A.cz: Na co chcete firmy nalákat? O kolik si můžete dovolit být levnější než Česká pošta?

Je extrémně vidět, že české firmy zajímají úspory. Jednou z priorit, a v mnoha případech největší, je cena. Pokud zákazník přejde od České pošty k nám, uspoří zpravidla jednu korunu na jeden dopis. Sníží tím tak pětinu nákladů. Firma, která posílá například třicet milionů dopisů, může ušetřit 30 milionů korun i více. Jsou totiž klienti, kterým jsme naši nabídku zatraktivnili tak, že jejich úspora převyšuje i dvě koruny na dopis. Velkou šanci uspět tak máme právě u firem, které si kladou za cíl snížit náklady.

Minimum na jednoho zákazníka je 20 dopisů

A.cz: Plánujete vedle firem poskytovat služby i běžným občanům?

Doručování dopisů fyzickým osobám zatím ponecháme České poště. Vzhledem k tomu, že se tito adresáti na celkových doručených dopisech podílejí jen pěti procenty, není pro nás tato skupina zákazníků příliš atraktivní. Nicméně, naše minimum na jednoho zákazníka je 20 dopisů - kdyby tedy nějaká fyzická osoba denně rozesílala 20 dopisů, nevylučuji, že bychom přijeli, vyzvedli zásilku a doručili.

Nevylučujeme ani, že bychom třeba za několik let mohli mít na ulicích i schránky, vlastní poštovní známky a podobně. Teď je ale naší prioritou firemní klientela. Ve střednědobém horizontu nepředpokládáme, že bychom my ani někdo jiný na trhu konkuroval České poště v počtu schránek a poboček.  

A.cz: Do jaké míry vás znevýhodňuje to, že Česká pošta je u základních služeb osvobozena od platby DPH?

Na tuto diskriminační skutečnost upozorňujeme již delší dobu. V praxi to znamená, že pokud chceme zákazníky získat na pětinovou úsporu, musíme dát ještě před tím z naší marže 21 procent. Takže v některých firmách to pro nás znamená snížit cenu až o čtyřicet procent. To je sice pro spotřebitele příjemné, ale pro nás jde o výraznou konkurenční nevýhodu.

Další překážkou je pak takzvaný kompenzační fond, do kterého máme přispívat, aby Česká pošta mohla udržet i ztrátové pobočky. Přispívat by se mělo od příštího roku, zatím ale není jasná ani výše příspěvku. Český poštovní trh se sice otevřel, ale tato dvě opatření jeho plné liberalizaci brání.

A.cz: Snažili jste se to nějakým způsobem zvrátit?

Vyslali jsme signály, že se nám tento stav nelíbí. Pokud se situace nezmění, budeme muset patrně využít i právní cesty. Soudy, možná Evropskou komisi. Na domácí úrovni jsme již v minulosti vedli řadu sporů s Českou poštou. Pokud to ale jde, snažíme se soudům vyhýbat a soustředit se spíše na naše podnikání. Běhání po soudech platy zaměstnanců nezajistí, nezvýšíme tím ani kvalitu služeb.

Trh s dopisy klesá, ale balíků přibývá

A.cz: Zatím doručujete pouze dopisy. Plánujete své služby rozšířit i o balíky?

V doručování balíků vidíme velký potenciál. Trh s dopisy vzhledem k častějšímu využívání e-mailu kontinuálně klesá, ale posílání balíků jde s rozšiřováním e-shopů opačnou cestou. Rozhodně bychom chtěli postupem času tuto službu zavést. Máme na to kapacity i logistická centra.

A.cz: Kdy tedy s balíky začnete?

Balíky bychom rádi začali doručovat co nejdříve, nicméně v současné chvíli je naší prioritou získat slušný podíl na dopisovém trhu. Musíme využít toho, že skončil monopol České pošty a že jsme v současné době jejím hlavním konkurentem.

A.cz: Jak se vám daří v oblasti neadresné distribuce, tedy roznášení letáků?

Distribuce reklamních letáků je pro nás nezbytná. Bez ní bychom neměli tak vybavenou síť a nemohli se tudíž vrhnout do segmentu dopisů. Ročně distribuujeme zhruba miliardu letáků. Po České distribuční jsme v této oblasti největším hráčem na trhu. Pošta na nás ztrácí zhruba pět procent.

A.cz: Jaké máte významné klienty v této oblasti?

Mezi naše klienty patří například supermarkety Albert, Billa nebo prodejce nábytku Ikea. Roznášíme také pro Jysk či Electroworld. Aktivně se zapojujeme do všech tendrů, které jsou vypsány. Zpravidla to bývá tak, že si firmy v tendru vyberou stávající doručovatele.

Distribuce tisku je pro poštu ztrátová

A.cz: Ještě před dvěma lety byla vaším pilířem distribuce periodik. V loňském roce ale firmy hromadně přešly k České poště. Budete usilovat o to, aby se tito zákazníci vrátili?

Právě kvůli přechodu médií k České poště se Mediaservis dostal do velkých problémů. Situace si vyžádala značnou úsporu nákladů. V rámci restrukturalizace se nám nakonec podařilo zachránit bohužel jen Mediaservis a call centra MediaCall. Jednali jsme se všemi našimi bývalými zákazníky o návratu, což se nám bohužel nepodařilo. Společnost Novinová a poštovní se tak nyní nachází v insolvenci, na svém kontě má dluhy v řádech desítek milionů korun a obávám se, že bude hodně složité vyrovnat se se všemi věřiteli.

Z našich zkušeností se mohu domnívat, že je distribuce novin pro Českou poštu ztrátová. Přesně totiž víme, jaké náklady s tím byly spojeny. Před dvěma lety jsme měli výnosy z distribuce periodik na úrovni 1,25 miliardy korun, náklady ale činily 1,20 miliardy, takže celý zisk z této činnosti byl zhruba 50 milionů korun. Pošta ale nasadila tak nízké ceny, že bychom kupříkladu my byli za těchto podmínek ve výrazné ztrátě.

A.cz: Co jste udělali s novinovými sklady, zbavili jste se jich?

Abychom nedrželi prázdné prostory, museli jsme se přestěhovat z Horních Počernic, kde jsme měli velké sklady, na Průmyslovou ulici. Naše skladovací prostory měly před tím rozlohu 6000 metrů čtverečních, 3600 metrů pak zaujímaly kanceláře. Dnes máme 2000 metrů čtverečních skladů a 800 metrů kanceláří. Máme tedy víceméně třetinové prostory, než jsme měli před tím. Díky tomu se nám tak podařilo uspořit dvě třetiny nákladů, což představuje miliony korun.

Umíme Česko i Slovensko

A.cz: Na konci loňského roku jste oznámili vstup slovenské firmy Cromwell do Mediaservisu. Byla tato akvizice již završena?

Řekl bych, že strategicky a filozoficky ano. Finální dohoda již padla, takže podpis potřebných dokumentů je jen formalitou. Bohužel informaci o tom, že bylo vše podepsáno, ještě nemám. Pokud k tomu již nedošlo, jistě je to otázka dnů. Nicméně strategická spolupráce je tak úzká, že si nedokážu představit, že by to mohlo být ještě jinak. Každý týden jezdíme na Slovensko, sedíme se zástupci Cromwellu na společných poradách. Takže ta spolupráce je opravdu extrémní a já to beru jako hotovou věc.

A.cz: Cromwell bude držet v Mediaservisu osmdesátiprocentní podíl. Co vám tato akvizice přinese?

Vstup Cromwellu do naší společnosti je velkým strategickým krokem. Jsme teď jediný poskytovatel poštovních služeb, který funguje na česko-slovenském trhu. Jsme jediní, kdo nabízí stejné služby v Česku i na Slovensku. Klient by tak neměl poznat, jestli jedná s Cromwellem, nebo s Mediaservisem.

Od tohoto silného partnera si slibujeme hodně, a to zejména v oblasti zakázek pro obě země. Zde se chceme účastnit všech možných tendrů. Cromwell má velké zkušenosti a obrovské know-how, na Slovensku drží patnáctiprocentní podíl a distribuuje ty největší klienty, největší banky.

Ztráta novin nás stáhla ke dnu

A.cz: Jakých hospodářských výsledků jste loni dosáhli?

Mediaservis byl v loňském roce ještě založen na distribuci novin. Tím, že nám klienti odešli, jsme utrpěli velký výpadek výnosů, zatímco náklady se ve firmě držely dlouho. Hospodářský výsledek byl tudíž extrémně minusový. Řekl bych, že šlo o ztrátu v řádech desítek, možná i stovek milionů korun. Právě proto vstoupil do naší firmy nový investor. Já sám jsem do Mediaservisu nastoupil v srpnu loňského roku s cílem dostat firmu ze ztrát. To se pomalu daří.

Za letošní leden a únor jsme v minusu sedm, osm milionů korun. Ještě loni v září jsme přitom vykázali ztrátu 60 milionů korun. V letošním roce bych jako úspěch považoval to, kdybychom se dostali na nulu. V roce 2014 bychom pak chtěli být v plusu, abychom mohli začít akcionářům splácet jejich investici.

A.cz: Jaké letos plánujete tržby a jak se na nich projeví, že jste přišli o distribuci tisku?

V roce 2010, kdy jsme měli ještě všechny noviny, se naše tržby pohybovaly okolo 1,25 miliardy. Letos budeme rádi, když dosáhnou úrovně půl miliardy korun.

A.cz: Kolik má Mediaservis po České republice poboček?

V současné době máme devět poboček s centrálou v Praze. Kromě Prahy máme pobočky také například v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích nebo Plzni.

A.cz: Kolik zaměstnanců pro vás teď pracuje? Plánujete v souvislosti s rozšířením služeb jejich počet navyšovat?

Počet zaměstnanců na trvalý pracovní poměr se pohybuje okolo šesti set. Na dohodu o pracovní činnosti máme dvě stě lidí a na dohodu o provedení práce 5500 zaměstnanců. Myslím tedy, že máme síť nastavenou optimálně, dokonce jsme připraveni na vyšší kapacitu. Se současnými zaměstnanci bychom zvládali doručovat klidně sto milionů dopisů ročně.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy