Klasnová: Lesy tunelují stát, podávám trestní oznámení

Karel Toman
16. 3. 2012 14:10
Závěry zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu jsou příšerné, říká místopředsedkyně sněmovny
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová z Věcí veřejných podá trestní oznámení na vedení státního podniku Lesy České republiky.

Důvodem je podezření na několikanásobné porušení zákona, které vyplývá z dosud oficiálně nezveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu.

"Zpráva NKÚ jednoznačně dokazuje, že ten podnik je prostě tunelovaný," tvrdí Kateřina Klasnová. "Věc řeší právníci, trestní oznámení by mělo být podáno příští týden," dodává.

Strana Věci veřejné tak podle ní bude žádat výměnu managementu Lesů ČR i dozorčí rady, která v podniku zastupuje stát.

Masivní prodej majetku

"Konat by ale konečně mělo začít také ministerstvo zemědělství. To se dosud chovalo, jako by Lesy ČR byly nějaká samostatná entita. Ministerstvo v nich vůbec nehájí zájmy státu a nemá žádnou vizi, kam by se ten podnik měl ubírat," je přesvědčena Klasnová.

Závěry zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu označuje Klasnová za "příšerné."

"Podnik byl roku 2008 ve ztrátě a následující dva roky se dostal do zisku jen díky masivnímu a zcela netransparentnímu prodeji pozemků a nemovitostí. A to nezmiňuji ty drobnosti, že si nedělají vrásky s veřejnými zakázkami způsobem, který je učebnicovým příkladem, jak obcházet zákon," shrnuje svůj dojem ze zprávy NKÚ.

Ministerstvo jako zakladatel Lesů ČR podle ní v podniku neprovedlo jedinou kontrolu od roku 2004 a nijak nezohlednilo ani závěry kontroly NKÚ z roku 2003. Tím podle ní neplnilo svou zákonnou povinnost.

Draho pořídit, levně prodat

Za porušení zákona považuje Klasnová také NKÚ zmiňované převody pozemků, za které podnikatel Leoš Novotný získal oboru Radějov, nebo podobné transakce v "Hrabalově" rekreační lokalitě Kersko.

Pochybnosti má Klasnová spolu s NKÚ také o oceňování pozemků. "Zatímco nově získané pozemky jsou oceňovány znaleckými posudky podle současných cen, hodnota vyřazovaných pozemků je v původních pořizovacích cenách," tvrdí.

"Problém hospodaření s českými lesy tak jde napříč všemi minulými vládami a ministry zemědělství," uzavřela Klasnová.

NKÚ také ve své zprávě zmínil, že ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora působí bez vědomí ministerstva v soukromých firmách ve funkcích, kde mu to neumožňuje zákon. Podnik se proti tomu později ohradil.

Podle stanoviska Lesů ČR Sýkorovým působením ve firmách Pragosport, a. s., Reviton, s. r. o., a YSB Trading, s. r. o., nedochází k vzájemné konkurenci na trhu se státním podnikem.

"Nemůže tak nastat situace vzájemného střetu zájmů těchto právnických osob," uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík, který zdůraznil, že mezi uvedenými společnostmi a Lesy ČR nebyla uzavřena žádná smlouva ani mezi nimi neproběhla žádná obchodní aktivita.

 

Právě se děje

Další zprávy