reklama
 
 

Berní úřad nemusí říkat, komu a jaké odpustil daně

15. 7. 2008 12:15
Nejvyšší správní soud odmítl stížnost sdružení

Brno - Finanční úřady nemusí poskytovat informace, kterým lidem odpustil pokuty, úroky nebo náklady daňových řízení. Ani o jaké částky šlo.

Rozhodl tak Nejvyšší správní soud, který tvrdí, že soukromý zájem zachovat důvěrnost informací převyšuje veřejný zájem, aby se lidé tyto informace dozvěděli.

Soudci proto zamítli stížnost občanského sdružení OSMPB z Teplic, které podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádalo Finanční úřad v Jičíně o údaje o lidech, kterým úřad částečně nebo úplně prominul penále, náklady daňového řízení, úroky nebo pokuty.

Svoboda není bezbřehá

Podle soudu měl finanční úřad zákonný důvod pro odepření informací.

Úřad totiž nesmí poskytnout informace o majetkových poměrech osob, které získal na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.

Údaje o lidech a firmách platících daně s příjmením, datem narozením, bydlištěm a údaje o výši prominutých částek sice nepodávají podle soudců úplný obraz o majetkových poměrech lidí, ale i tak jde z nich vyčíst hodně informací.

"I z těchto informací může příjemce získat znalost nejen o existenci a výši příslušenství daně, ale i zprostředkovaně povědomost o daňové povinnosti, potažmo daňovém základu dotčeného daňového subjektu," je uvedeno v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Soudci jinými slovy řekli, že při střetu zájmu soukromého (zájmu fyzických a právnických osob) na důvěrnosti určitých informací a zájmu veřejného (zájmu ostatních spoluobčanů dozvědět se, z jakého důvodu byly poskytovány úlevy), požívá větší ochrany zájem soukromý před zájmem veřejným.

"Svoboda projevu, jakož i právo na informace, nejsou bezbřehé a jsou nutně omezeny chráněnými zájmy podle Listiny základních práv a svobod i ostatními ústavně zaručenými právy," řekla předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Lenka Matyášová.

Daně za miliardy

Finanční úřady v Česku ročně úplně nebo částečně odpustí při placení daní miliardy korun.

Čtěte více:
Průlom - Berňák musí říct, proč odpustil daně

Asi neznámějším případem v Česku v poslední době, ve kterém se jednalo o spor o odpuštění daní, byl případ podnikatele Vlastimila Dvořáka, majitele hotelu Ambassador a mariánskolázeňského hotelu Esplanade, kde se ženil Jiří Paroubek.

V jeho případě se na veřejnost dostala částka 26 milionů korun, kterou měl Dvořák jako pokutu zaplatit. Bývalý ministr financí za ČSSD Bohuslav Sobotka však těsně před svým odchodem z ministerstva tuto částku Dvořákovi odpustil. Odmítl sdělit proč.

Nejvyšší správní soud už v jednom případě stížnosti občanského sdružení OSMPB týkajícího se daní vyhověl.

Rozhodl totiž, že finanční úřady musí v některých případech, kdy se řídí interními předpisy ministerstva financí, zveřejnit kriteria, podle kterých odpouští daně.

autor: Tomáš Fránek | 15. 7. 2008 12:15

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama