V domech jezdí tisíce nebezpečných výtahů. Oprava nutná

Jiří Hovorka Jiří Hovorka
10. 1. 2012 18:35
Čas na odstranění největších rizik se krátí, důležitý termín končí v březnu
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - V českých panelácích a dalších bytových domech jezdí zhruba 40 tisíc nebezpečných výtahů. Upozornila na to Unie výtahového průmyslu.

Ke zlepšení stavu mají přispět už dříve přijaté normy, zákon však vlastníkům domů neukládá žádné sankce za jejich neplnění.

Podle Unie výtahového průmyslu však mohou mít bytová družstva či společenství vlastníků problém, pokud v jejich výtahu dojde k vážnému úrazu, který zapříčiní právě jeho špatný technický stav.

Čas na odstranění vysokých rizik se přitom krátí. Do konce letošního března to mají podle příslušné normy stihnout všichni majitelé domů, ve kterých byly výtahy uvedeny do provozu před rokem 1993.

Tři skupiny rizik

U všech výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 měla být podle normy ČSN EN 81-80 z roku 2004 provedena inspekční prohlídka nejpozději do konce března 2006. Ta měla stanovit rozsah a závažnost provozních rizik výtahů.

Rizika se podle závažnosti přitom dělí na tři skupiny. Ta nejzávažnější u výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 mají být odstraněna do pěti let od provedené inspekce. Nejzazší termín tedy končí s letošním březnem.

"V mnoha případech se tak zatím nestalo a stále existují provozovatelé, kteří svou povinnost nesplnili. Ti by si rozhodně měli pospíšit, aby zbytečně neriskovali možné škody či postih," říká Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu.

Na odstranění méně závažných rizik pak vlastníci domů mají ještě minimálně dalších pět let.

Povinnost inspekční prohlídky a následujícího odstranění rizik norma stanovila ještě pro výtahy uvedené do provozu v letech 1993 až 1999. U nich jsou ale termíny posunuté o tři roky.

Zákon na sankce nemyslí

Vlastníci domů se ale nemusí obávat, že by za nedodržení těchto pravidel automaticky následovaly peněžní pokuty. Žádný speciální zákon totiž výtahy a povinnosti s nimi spojené neupravuje.

Podle Unie výtahového průmyslu to ale neznamená, že jsou vlastníci domů zproštěni odpovědnosti za případné škody způsobené špatným technickým stavem provozovaných výtahů.

"V případě, že by se v takovém výtahu někdo zranil nebo dokonce zabil, odpovídá majitel budovy za veškeré škody. Náklady na léčbu, bolestné a ušlý zisk zraněných osob mohou dosáhnout i několika milionů korun," upozorňuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Nový výtah za milion

Rizika zjištěná u výtahů je možné odstranit částečnou rekonstrukcí nebo výměnou. Náklady na kompletní výměnu výtahu se přitom pohybují kolem milionu korun.

V případě, že družstva nebo společenství vlastníků nemají dost peněz, mohou si půjčit od banky, stavební spořitelny, případně od družstevní záložny. Šance na získání úvěru je přitom veliká - právě družstva a společenství vlastníků patří k nejspolehlivějším dlužníkům.

 

Právě se děje

Další zprávy