Jak na rekonstrukci domu. Praktický průvodce od podlahy až po střechu

Komerční projekt
1. 11. 2015 0:00
Grafika: Podívejte se, na co si dávat v domě pozor a jak jej správně zrekonstruovat.
x

Výměna otopné soustavy

Kdy:

Ve starší bytové zástavbě je při velké rekonstrukci téměř nutností. Dělá se z důvodu znečištění vnitřku radiátoru kalem či kvůli prosakování radiátoru, čímž postupně uvadá výhřevnost. Obvyklá životnost otopné soustavy je 15 až 20 let.

Proč:

Slabá výhřevnost, prosakování, znečištění potrubí.

Jak:

Plastové potrubí + klasický tenkostěnný radiátor/podlahové topení

Měděné potrubí + klasický tenkostěnný radiátor/podlahové topení

Elektrický přímotop či klimatizace

Podlahové topení je ideální do většiny prostor. Lze jej kombinovat s jinými druhy vytápění. Je obvyklé v koupelnách, kuchyních či na toaletách.

Tip:

Plastové potrubí ve stěně nelze detekovat detektorem kovu, proto si uchovejte fotodokumentaci umístění potrubí.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 80 000 Kč
Měsíční splátka: 960 Kč
Doba splatnosti: 8 let a 3 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,79 %
Poptat půjčku
x

Rekonstrukce elektroinstalace

Kdy:

Když stávající elektroinstalace nevyhovuje – vyhazování pojistek z důvodu přepětí (při spuštění více elektrospotřebičů v jeden moment). Ve staré zástavbě, kde je užito hliníkového vedení. Životnost se pohybuje v řádu desítek let.

Proč:

Přepětí, tavení hliníkového vedení, nedostatečná elektroinstalace v domácnosti (nutnost většího počtu zásuvek apod.)

Jak:

Zásah odborné firmy je nutností. Povinná je revize, kterou obvykle zajistí dodavatel prací.

V dnešní době se používají pro elektroinstalaci měděné kabely.

Způsob:

Elektroinstalaci je nutné „schovat“. Nejčastěji se schová do zasekaných drážek.

Tip:

V případě rekonstrukce elektroinstalace v železobetonové konstrukci domu je vysekání vedení velmi náročné.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 250 000 Kč
Měsíční splátka: 3 200 Kč
Doba splatnosti: 7 let a 6 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,22 %
Poptat půjčku
x

Rekonstrukce vodoinstalace

Kdy:

Špatná kvalita vody a nedostatečný průtok. Prosakování potrubí z důvodu jeho stáří. Výměna starých olověných trubek. Při použití plastového potrubí je životnost 20 a více let.

Proč:

Koroze olověných trubek a zdravotní závadnost vody.

Jak:

Plastové potrubí – nejčastější způsob vedení vody. Výhodou je cena, flexibilita (rozměry, průměr, tvar).

Tip:

Při kompletaci je nutná tlaková zkouška kvůli netěsnosti potrubí (vadný kulový ventil či baterie). Rizikem je prosakování vody, které může způsobit následné znehodnocení majetku.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 250 000 Kč
Měsíční splátka: 3 200 Kč
Doba splatnosti: 7 let a 6 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,22 %
Poptat půjčku
x

Výměna podlahových krytin

Kdy:

Možná i při malých úpravách. Životnost odvislá od kvality provedení podlah – pět a více let.

Proč:

Původní podlahová krytina neplní svou funkci (zbobtnání povrchu, popraskání, nevyhovující vzhled).

Jak:

Plovoucí podlaha: laminát, vinyl

PVC (linoleum)

Zdvojená podlaha (kvůli vedení kabeláže, možnost dodatečné úpravy)

Dlažba

Dřevěná podlaha – parkety, prkna (nevýhodou je vyšší cena)

Tip:

Výměnu podlahové krytiny je možné provést svépomocí. Radu lze najít jak na internetu, tak u specializovaných prodejců. U dlažby věnujte velkou pozornost „spárám“, které se často špiní.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 50 000 Kč
Měsíční splátka: 680 Kč
Doba splatnosti: 7 let a 4 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 4,31 %
Poptat půjčku
x

Přestavba dispozice bytu

Kdy:

Potřeba změnit dispozici bytu/domu. Odvislá od počtu lidí či účelu nemovitosti. Životnost dle použitého materiálu a provedení stavby.

Proč:

Uspořádání místností dle potřeby.

Jak:

sádrokarton (akustický, protipožární, voděodolný)

+ velká flexibilita, protipožární vlastnosti
nízká zvuková izolace

zdivo (ytong, porotherm, heluz, …) – různé zvukové a izolační vlastnosti

+ pevnost, odhlučnění, odolnost, protipožární vlastnosti
hmotnost a rozměry

dřevo (obložení, podhledy, trámy, podlahy)

+ přírodní materiál, tepelný izolant
pnutí, vrzání (hřebíky), praskání vlivem teplot či stáří

Tip:

V případě změny bytových dispozic se nejčastěji doporučuje sádrokarton a zdivo z důvodu vysoké tepelné odolnosti. V případě potřeby vysoké zvukové izolace doporučena vzduchová mezera mezi příčkami či vata (zvuková izolace).

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 500 000 Kč
Měsíční splátka: 6 800 Kč
Doba splatnosti: 6 let a 12 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,08 %

Možnost využití 20 % z poskytnutého úvěru na vybavení (např. pořízení nábytku).

Poptat půjčku
x

Rekonstrukce střechy

Kdy:

Z důvodu nevyhovujících dispozičních či statických požadavků. Únava materiálu – shnilé trámy, zatékání do střechy, popraskaná krytina.

Proč:

Střecha neplní funkci či nevyhovuje budoucím plánům majitele (střešní okno, vikýř, …).

Jak:

Sklon střech – plochá (0 až 5 stupňů), šikmá (do 45 stupňů), strmá (nad 45 stupňů).

Nejběžnější typy střech: sedlová, pultová, pilová.

Výměna poškozených dílů střech (trám či krytina). Výměna trámu je výrazně složitější, může vyžadovat zásahy do statiky.

Oprava podkladu pod krytinou (střešní fólie).

Rekonstrukce části krytiny z důvodu instalace komínu či jeho demontáž.

Materiál krytiny (tašky, plech, šindel, plast, guma a další).

Z důvodu vysokého rizika úrazu a nesprávného postupu se doporučuje vyhledat odborníka.

Tip:

Na ploché střechy se nabízí pokrytí asfaltovou lepenkou či speciální gumovou folií, která se může dle potřeby zasypat kamínky či nechat zatravnit. Životnost krytiny závisí na vnějších jevech (voda, sníh). U šikmých střech prorůstání "mechem" - nečistoty.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 500 000 Kč
Měsíční splátka: 6 800 Kč
Doba splatnosti: 6 let a 12 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,08 %
Poptat půjčku
x

Výměna oken

Kdy:

Životnost oken se odvíjí od materiálu, ze kterého jsou vyrobena, a působení vnějších vlivů. Nejčastěji se mění okna dřevěná – objevují se na nich obvykle netěsnosti, praskliny tmele či kompletní „únava“ dřeva. Stará dřevěná okna měla životnost zhruba 20 let, poté byl již vyžadován výrazný zásah pro jejich další funkčnost. Pokud se jedná o okna plastová, je nutné jejich pravidelné seřizování, s výjimkou gumových „dorazů“ netrpí závadami.

Proč:

Netěsnost, praskliny, celková únava materiálu. Nutnost lepší tepelné izolace, estetické důvody.

Jak:

Základní dělení je na okna dřevěná a plastová. Dřevěná vynikají dobrými izolačními vlastnostmi, z estetického hlediska jsou lepší volbou než plast. Nutné seřizování a péče o dřevo.

Okna plastová jsou obvykle levnější, odolnější vůči vnějším podmínkám, seřízení je nutné. Odpadá práce s materiálem (lakování, údržba dřeva).

Dvojskla – dobré izolační vlastnosti, použitelná na většinu nemovitostí.

Trojskla – ideální pro pasivní domy, výborná tepelná izolace.

Tip:

Hlídejte akce a nakupujte trojskla za cenu dvojskel či dřevo za cenu plastu. Akce jsou poměrně časté a vyplatí se počkat.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 80 000 Kč
Měsíční splátka: 960 Kč
Doba splatnosti: 8 let a 3 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,79 %
Poptat půjčku
x

Zateplení domu (vnější)

Kdy:

Starší zástavba, bez rozdílu zda byt, či dům, vyžaduje lepší izolační vlastnosti. Díky programům jako Zelená úsporám dochází k výhodným podmínkám pro zateplení především panelových domů (nevýhodou je složitá byrokracie). Zateplení pomocí polystyrenu/minerální vaty je jednoduchá a velmi efektivní forma zlepšení izolačních vlastností. Životnost fasády se odhaduje na desítky let v závislosti na provedení a působení vnějších vlivů.

Proč:

Tepelné úniky, estetická složka. Při výměně oken se obvykle sahá i k rekonstrukci fasády.

Jak:

1. Příprava podkladu fasády (oklepání volné omítky, vyplnění spár či nežádoucích otvorů).

2. Lepení polystyrenu/vaty lepicí pěnou či lepidlem na stávající fasádu.

3. Přivrtání (hmoždinky na fasádu) a obroušení zateplení.

4. Natáhnutí lepidla ve dvou vrstvách včetně armovací mřížky (perlinka).

5. Nanesení omítky v požadované barvě.

Tip:

Při nemožnosti venkovních úprav fasády (historická budova/památková zóna), se nabízí vnitřní zateplení formou předstěny tvořené sádrokartonem a vatou – mezi stěnou a novým zateplením je nutné dodržet dvoucentimetrovou vzduchovou mezeru z důvodu dostatečného proudění vzduchu, jinak hrozí nebezpečí tvorby plísní.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 250 000 Kč
Měsíční splátka: 3 200 Kč
Doba splatnosti: 7 let a 6 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 3,22 %
Poptat půjčku
x

Přístavba / garáž

Kdy:

Vše začíná potřebou po větším komfortu bydlení… O životnosti se zde nemá cenu rozepisovat, je stejná jako u nemovitosti samotné.

Proč:

Poptávka po rozšíření užitných prostor. Garáž/zimní zahrada/rozšíření obytných prostor znamená vyšší standard bydlení. V dnešní době, kdy jsou rodiny nuceny mnohdy žít v malých prostorách a toto je zajímavá alternativa, jak ulevit přeplněnému prostoru.

Kolo, lyže, pneumatiky, střešní nosiče - garáž

Houpací křeslo, knihovna - zimní zahrada

Jak:

Pro přístavbu jsou nutné jisté administrativní kroky, které jsou podrobně popsány ve speciálním článku na blogu o interiérech, který naleznete zde.

Přístavba může být z libovolného materiálu: cihla, beton, dřevo, kámen, železo a další.

Tip:

Při koupi nemovitosti se informujte o možnostech stavebních úprav (v zemi může vést elektrika, rozvody vody a další). Myslete vždy dopředu, ať se nemusíte za pár let zase stěhovat. Plechová garáž či jiný užitný prostor, který nemá betonový základ (není spojený se zemí), nevyžaduje stavební povolení (bez základové desky, snadno demontovatelné).

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 150 000 Kč
Měsíční splátka: 2 500 Kč
Doba splatnosti: 4 roky a 7 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 6,9 %
Poptat půjčku
x

Pozemkové úpravy

Kdy:

Pozemkové úpravy mohou začínat u položení inženýrských sítí (elektřina, voda, plyn), přes položení zámkové dlažby před vchod do domu až po instalaci zapuštěného bazénu. Cena prací se odvíjí od charakteru pozemku. Pokud budeme počítat s ideální variantou (rovný pozemek s přijatelným podložím, ne dům na skále či čerstvě zasypaném lomu), nebudou úpravy nijak náročné.

Proč:

Mluvíme zde o touze lidí uzpůsobit si pozemek podle svého. Záhonky, bazén, krb či pergola jsou důležité doplňky, které vyjadřují charakter osobnosti, která nemovitost obývá (o charakteru interiéru a exteriéru domu ani nemluvě).

Jak:

Na internetu se dá najít nepřeberné množství návodů, jak si postavit zahradní krb, pergolu či mít originální zahradu svépomocí. Vždy bychom však doporučili prozkoumat podloží, brát v potaz charakter okolní zástavby a vždy si ověřit informace u prodejců. Ze zkušenosti se vyplatí zaplatit si zahradního architekta, který zvolí ideální dispozici pro jednotlivé zahradní prvky, které budete chtít instalovat.

Tip:

Jednoduše někdy znamená i nejlépe. V dnešní době "jede" praktičnost a nepřeplácanost. „Jednoduchá“ zahrada dá odpočinout vašim myšlenkám, velký bazén zas vašim svalům po náročném dni. Jednoduchý otevřený prostor ocení zas děti při běhání.

PŘÍKLAD

Výše půjčky: 150 000 Kč
Měsíční splátka: 2 500 Kč
Doba splatnosti: 4 roky a 7 měsíců
Úrok: 2,95 %
RPSN: 6,9 %
Poptat půjčku
 

Právě se děje

před 4 minutami

Národní galerie Praha prodlouží výstavu maleb a dalších prací slavného malíře Rembrandta van Rijna do 21. března

Národní galerie Praha prodlouží výstavu maleb a dalších prací slavného malíře Rembrandta van Rijna do 21. března. Uvedla to dnes Česká televize. Výstava v paláci Kinských nazvaná Rembrandt: Portrét člověka začala 25. září a měla trvat do konce ledna. Kvůli nejpřísnějším opatřením proti koronaviru je od 27. prosince pro veřejnost uzavřená.

V paláci Kinských je vystaveno deset maleb a přes 50 prací slavného malíře. Výstava měla původně začít na jaře, její otevření bylo kvůli šíření nemoci covid-19 přesunuto na září. V prosinci byla mezi pěti výstavami, které měly výjimku ze zákazu otevření. Výjimku hygieniků s několika podmínkami dostaly výstavy s významnými zahraničními zápůjčkami. Ostatní galerie a muzea musela zavřít od 18. prosince.

Výstavu NGP připravila ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud v Kolíně nad Rýnem. Díla zapůjčily instituce jako Metropolitní muzeum v New Yorku, Londýnská Národní galerie, madridské Prado, Rijksmuseum v Amsterdamu či vídeňská Albertina. Výstava byla ústředním loňským projektem NGP. Bývalá ředitelka NGP Anne-Marie Nedoma ČTK před otevřením výstavy řekla, že tolik významných uměleckých děl Rembrandta i jeho souputníků lidé v Praze ještě neviděli.

Zdroj: ČTK
Další zprávy