reklama
 
 

Siemens vyvíjí aplikaci, která s velkou přesností předpoví kvalitu ovzduší ve městech

5. 6. 2019 18:22
V Brně ve dnech 5. a 6. června koná veletrh Urbis Smart City Fair, na kterém se setkávají lídři v inovacích a zástupci středoevropských měst, aby diskutovali o konceptu Chytré město (anglicky Smart City). Při něm se využívají různé digitální, informační a komunikační technologie, které souhrnně mají zajistit zlepšení kvality života ve městech. Společnost Siemens na veletrhu přestavuje několik nabíječek pro elektromobily, ale také aplikaci, která velmi přesně umí předpovědět, jaká bude ve městě nejbližších dnech kvalita ovzduší.

Znečištění ovzduší neblaze působí na zdraví. Způsobuje chronická a akutní onemocnění, zejména dýchacího ústrojí, srdce a cév. Hnutí Duha uvádí, že každý rok zemře v České republice předčasně kolem 11 000 lidí v důsledku špatného ovzduší. Největší vliv na to má mikroskopický prach, další úmrtí jsou spojena s oxidy dusíku (NOx), karcinogenními látkami a přízemním ozonem.

Siemens vyvinul aplikaci City Air Management, která využívá data z monitorovacích systémů a komplikovaný algoritmus, který pracuje s umělou inteligencí a neuronovou sítí. Tato aplikace umí předpovědět úroveň znečištění ovzduší, a to až na pět dnů dopředu. Přesnost těchto odhadů údajně dosahuje 90 %.

Zmíněný algoritmus využívá i historická data o znečištění ovzduší
a počasí v daném období, do propočtů zahrnuje i informace o vlhkosti vzduchu, slunečním záření i aktuální předpovědi počasí, dopravní situaci a průmyslovou činnost v lokalitě.

Aplikace City Air Management má za cíl nejen informovat, ale i eliminovat extrémní stavy znečištění ovzduší dříve, než k nim dojde. Města totiž díky předpovědi mohou urychleně přistoupit k opatřením, která kvalitu v příštích třech až pěti dnech naopak zlepší.

"Pokud například předpověď předpokládá nadprůměrné úrovně znečištění v některých částech města v důsledku kombinace nárůstu hustoty dopravy a nepříznivého počasí, město může zavést krátkodobá opatření, jako jsou například bezplatná hromadná doprava, omezení vjezdu nákladních automobilů nebo snížení nejvyšší povolené rychlosti," uvádí Mariana Kellerová ze společnosti Siemens.

5. 6. 2019 18:22

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama