Dálniční poplatky u aut podle emisí. Evropa chce bojovat se znečištěním další zbraní

Eva Srpová Eva Srpová
2. 2. 2021 9:51
Rada Evropské unie novelizuje směrnici týkající se mýtného na dálnicích a silnicích prvních tříd na území členských států. V budoucnu bude možné vybírat poplatky na základě emisních tříd osobních vozidel, dodávek a autobusů. Cílem je, aby starší auta s nižší emisní normou platila vyšší mýtné. Zda možnosti využije česká vláda, ministerstvo dopravy zatím nechce sdělit.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jízda po dálnici ve starším autě se za pár let zřejmě prodraží. Rada Evropské unie upravuje pravidla pro výběr poplatků na silnicích a dálnicích na území členských států. Směrnice zvaná Eurovignette má za cíl řešit dopad na životní prostředí, přetíženou dopravu a najít způsob, jak financovat silniční infrastrukturu.

Novela umožní zavést různé druhy poplatků na základě emisních tříd vozidel a rozšiřuje se také na autobusy, dodávky a osobní auta. Novelizovaná směrnice nyní míří ke schválení do Evropského parlamentu.

"Novela směrnice nebyla (Evropským parlamentem, pozn. red.) doposud schválena. Tradičně poběží transpoziční lhůta, v rámci které musí členské státy dát do souladu své právní řády s touto směrnicí. Změny nepřijdou a ani nejsou navrženy hned. Každopádně platí, že se Evropská unie orientuje na emise CO2 a jejich snižování," sdělil Hospodářským novinám František Jemelka z ministerstva dopravy.

Zavedení dálničního poplatku má být podle ministrů dopravy členských států řešením, jak snížit znečištění z dopravy a pokrýt náklady na výstavbu i provoz dopravní infrastruktury. Jeho sazba se bude vypočítávat na základě emisí skleníkových plynů z výfuků dopravních prostředků podle stanovených emisních tříd. Snahou je, aby auta, která vypouští nejvíce emisí, platila vyšší mýtnou sazbu.

Jednotlivé členské státy si mohou zvolit preferovaný způsob zpoplatnění i s ohledem na veškerá specifika týkající se geografické polohy, stavu domácí silniční sítě a už stávajícího způsobu zpoplatnění dálnic.

Možností je stanovit i sníženou sazbu mýtného nebo i za konkrétních podmínek některá vozidla od poplatků osvobodit. Země mohou uplatňovat mýtné nebo stanovit sazby dálničních vinět za každý typ vozidla nezávisle na sobě.

Zda se v Česku zpoplatnění na základě emisních tříd i u osobních vozidel, autobusů a dodávek zavede, ministerstvo dopravy nechce komentovat. "Budeme postupovat v souladu se schválenou směrnicí a vzhledem k tomu, že ještě schválena nebyla, nelze v tuto chvíli říci, jak to bude se zpoplatněním osobních vozidel. V tuto chvíli lze obecně konstatovat, že nemáme v úmyslu jít nad rámec směrnic," dodává František Jemelka.

Členské státy budou mít minimálně dva roky od schválení této směrnice čas, aby nové ustanovení začlenily do svých vnitrostátních právních předpisů. Silniční poplatky jsou v EU národní volbou a členské státy si mohou vybrat, zda je na svém území zavedou. Pokud se však rozhodnou poplatky vybírat, musí dodržovat pravidla stanovená ve směrnici Eurovignette. 

Cílem je zajistit, aby uložení silničních poplatků nediskriminovalo mezinárodní dopravu ani nevedlo k narušení hospodářské soutěže mezi provozovateli dopravy.

U těžkých nákladních vozidel je tento poplatek již implementovaný do mýtného sytému jednotlivých států. "Od ledna letošního roku, stejně jako další evropské země, jsme zavedli třísložkové mýtné, které obsahuje část určenou za znečištění ovzduší s rozdělením dle emisních tříd a počtu náprav. Je složené z platby za použití komunikace, poplatek za hlukové emise a poplatek za emise z motorů. Cílem je zejména podpořit zavádění ekologicky šetrnějších vozidel," řekl HN František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

 

Právě se děje

Další zprávy