Zklidnění k smrti. Léčebna v Dobřanech

Zklidnění k smrti. Léčebna v Dobřanech
Ve více jak čtyřiceti pavilónech tu hledá pomoc 1200 duševně nemocných. Stará se o ně stejný počet zaměstnanců.
Hlavní sestra Hana Benediktová si nestěžuje na nedostatek personálu. Ve státním zařízení jsou lepší platové podmínky než v plzeňských krajských nemocnicích.
Park je veřejnosti přístupný. Uprostřed parku můžete hledat duchovní útěchu v kapli.
Když není zavřeno. "... odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům..."
Foto: Ludvík Hradilek
Ludvík Hradilek Ludvík Hradilek
16. 4. 2012 13:32

Fotografovat v psychiatrické léčebně v Dobřanech není zakázáno, prakticky to však není skoro možné. Získat souhlas pacientů není složité, personál však hájí jejich soukromí i proti jejich vůli. Nezpůsobilost k právním úkonům vykládají jako neschopnost se rozhodnout, zda chtějí či nechtějí být fotografováni. U pacientů nezbavených svéprávnosti vyžadují písemný souhlas se záznamem ve zdravotní dokumentaci. Kromě sebevědomých jedinců z řad personálu se odmítají nechat fotografovat i oni. Pacienti s duševní poruchou na sobě nesou stigmata, se kterými není radno se ukazovat. Do "blázince" se může dostat každý z nás. Podívejte se na pokus ukázat, jak to tam vypadá.

 

Právě se děje

Další zprávy