Advokát zničené FAU: Měli samopaly, zastavili vlaky a vzali vše, jako bychom byli drogový kartel

Martin Ťopek Martin Ťopek, Kristýna Šopfová, Kateřina Chladková
7. 9. 2017 15:00
Advokát Alfréd Šrámek zastupuje společnost FAU, obchodníka s pohonnými hmotami, kterého poslala do konkurzu daňová správa vydáním takzvaných zajišťovacích příkazů. Následně jí v exekuci kvůli doměřené dani zabavila veškerý majetek. Šrámek tvrdí, že stát postupoval nezákonně, a firmě tak nezbývá než se bránit soudní cestou. "Pakliže dneska finanční správa ústy ředitele Janečka nebo pan Babiš v médiích tvrdí, že dlužíme 860 milionů na daních, není to pravda, jsou to lži," říká v rozhovoru.
Alfréd Šrámek.
Alfréd Šrámek. | Foto: Archiv Alfréda Šrámka

Proč finanční správa uvalila na FAU zajišťovací příkazy a následně exekuci?

Exekuce proti FAU vyplývala z obavy finanční správy, aby vyměřená daň byla zaplacena. K tomu je nutné pochopit dvě roviny, které ta kauza má. Jedna je v tom, jestli FAU dluží, nebo nedluží na daních. V současné době stát tvrdí, že se ta dlužná částka pohybuje až kolem miliardy. My tvrdíme, že nedlužíme ani korunu, ani dvě stě milionů coby ručitel za firmu Verami. Nicméně, to je otázka posuzování ve správním soudnictví a odhad ukončení těch soudních sporů je rok 2019. Pakliže dneska finanční správa ústy ředitele Janečka nebo pan Babiš v médiích tvrdí, že dlužíme 860 milionů na daních, není to pravda, jsou to lži, oni jen potřebují nějak mediálně odůvodnit svůj postup vůči společnosti FAU.

Přesto vám zabavili majetek.

Druhá je rovina exekuční. Tam vyvstávají otázky, z jakého důvodu byl ten zásah vůči FAU tak masivní, jestli to vůbec bylo nutné. S tím, že FAU v podstatě půl roku před zásahem komunikovala s finanční správou a všemi jejími složkami, že si je vědoma toho, že se stát snaží doměřit FAU finanční prostředky v řádu 200 milionů korun. Takže FAU řešila všechny kroky k tomu, aby tuto daň ve vztahu ke státu zajistila nebo případně i uhradila ve splátkách, a čekalo se na to, jak to dopadne u soudu. V případě, že bychom uspěli, tak finanční prostředky navrátí, kdybychom neuspěli, tak si je stát nechá. Ale nebylo třeba FAU likvidovat.

Jak jste se bránili?

Tento postup byl ze strany FAU napaden žalobou, o které rozhodoval Krajský soud v Ostravě. Soud vyhodnotil, že jenom jedna z mnoha námitek FAU je dostačující k tomu, aby to rozhodnutí zrušil. Nezabýval se tím, jestli FAU dluží na daních, nebo ne, ani nám nedal za pravdu jen částečně, jak se to objevuje v médiích. On řekl, že z deseti námitek FAU stačí jenom jedna k tomu, aby se rozhodlo, že ten zajišťovací příkaz byl nezákonný. 

Tím se vyřešila ta druhá rovina.

Ona se ještě nevyřešila, protože finanční správa to napadla kasační stížností a šlo to k Nejvyššímu správnímu soudu. Nicméně ta druhá rovina je ta, že na základě pravomocného rozhodnutí, které zrušilo tu exekuci, je exekuce nezákonná. Stát měl postupovat tak, že měl finanční prostředky, které zinkasoval na základě exekuce, vydat do majetkové podstaty, což nevydal, a současně měl zaplatit z titulu nezákonně vedené exekuce úroky, které plynou ze zákona. Mají zaplatit bez dalšího prodlení. Neudělali to.

Jak jste postupovali dál?

My jsme je vyzvali, aby tak učinili. Oni na to nereagovali. Ještě předtím, než jsme podávali tu žalobu, jsem zatelefonoval řediteli finanční správy Martinu Janečkovi a řekl jsem mu, že postupuje nezákonně a ať nezatěžujeme daňové poplatníky dalšími náklady, které v souvislosti s tím mohou vznikat. Janeček řekl, že se se mnou odmítá sejít a že to se mnou řešit nebude. Finanční správa ani nereagovala na naši výzvu, i když bylo jasné, že pak jsme nuceni podat žalobu.

Říkáte tedy, že finanční správa postupuje nezákonně?

Stejným způsobem FAU postupuje v souvislosti s nezákonně inkasovanými finančními prostředky. Opět postupujeme naprosto transparentně, vyzvali jsme písemně finanční správu, aby ty finanční prostředky vydala. V případě, že je nevydá, tak opět bude FAU postupovat tak, že ty finanční prostředky zažaluje. FAU nechce ty peníze pro sebe. Firma je v konkurzu a o všech financích stejně rozhoduje finanční správce. Zajímavé na tom je to, že o pohledávky, které do majetkové podstaty náleží, by se měl starat zástupce věřitelů, což je finanční správa, a ta se o to nestará. Je to začarovaný kruh

Dostali jste možnost se vyhnout exekuci zaplacením doměřené daně?

Loni v červnu proběhlo široké jednání, které bylo vyvoláno mnou. Já jsem jako právník vyhodnotil, že je riziko vydání toho zajišťovacího příkazu, protože částka 200 milionů, kterou tehdy stát tvrdil, že dlužíme, byla vysoká. Toho jednání se účastnilo odhadem patnáct úředníků ze strany finanční správy, celníků, oblastního finančního ředitelství, informované potom bylo i Generální finanční ředitelství. Při jednání, které bylo dva měsíce před vlastním zásahem, došlo k tomu, že FAU navrhovalo, že zvýší základní kapitál o 100 milionů korun na základě rozhodování společníků valné hromady a tyto finanční prostředky použije na částečné uhrazení toho daňového dluhu, byť tvrdí, že neexistuje, a zbytek toho daňového dluhu bude zajištěn již existujícím zástavním právem.

Tržní hodnota je nula

Vyhověli vám?

Je důležité si uvědomit, že finanční správa sama po předchozím osobním jednání se mnou uvalila na celou firmu FAU zástavní právo, když si vzali do zástavy celý podnik, veškerý majetek. Tržní hodnota FAU se v té době mohla pohybovat v řádech miliard. Po celou dobu, od května 2016 do září, kdy se to stalo, jsme jim poskytovali veškeré informace o majetku FAU, posílali jsme jim stavy účtu, celníci s ohledem na funkčnost daňového skladu znali stavy majetku, to znamená, kolik se navažuje nafty, kolik benzinu, kolik se prodá, denní informace. Znali veškeré informace o obchodní činnosti společnosti FAU, přesto postupovali tak, že zasáhli. Vyvstávají otázky, jestli to nebylo zájmem nikoliv státu, ale konkrétních osob.

To znamená, že i náhrada škody se bude pohybovat v miliardách?

Náhrada škody se bude odvíjet od tržní ceny společnosti FAU před tím zásahem. Dnes je tržní cena společnosti FAU nula. Majetek se rozprodává, stát tvrdí, že dlužíme miliardu, nepodnikáme, licenci pro provozování daňového skladu nemáme, distributora pohonných hmot nemáme.

Ale to je majetek firmy, který se dá snadno vrátit. Vaše škoda však bude způsobena ztrátou obchodních kontaktů, ztrátou zisku, řekněme na desítky let dopředu.

To je další úroveň škody, a to samozřejmě ušlý zisk. A v konečném důsledku se daňoví poplatníci můžou ptát, kolik byla způsobena škoda jim. Protože my jsme uvedli, že FAU zaplatila za posledních deset let 17 miliard na daních. Ještě před zásahem státu jsme si nechali zpracovat znalecký posudek, který odhadl, že v následujících pěti letech zaplatíme sedm miliard na daních. Ten znalecký posudek finanční správa má a měla ho zhruba tři měsíce předtím, než zasáhla. Daňoví poplatníci o tyhle daně přišli.

To se ale asi nedá říct, protože o podíl trhu, který jste ovládali, se rozdělí ostatní obchodníci s pohonnými hmotami a o to oni zase víc odvedou.

Je to možné, je to otázka znaleckého zkoumání.

Kdo poslal těžkooděnce?

Jednal jste přímo s ředitelem finanční správy Martinem Janečkem?

Já jsem volal panu Janečkovi, abychom se sešli, navrhl jsem mu, aby si k tomu vzal tým odborníků, aby neměl pocit, že o věci neví nic, protože je "jenom ředitel". Pan Janeček mi řekl, že se se mnou scházet nechce. Vždycky se mi vyhnul. Ve světle toho si o tom můžu myslet mnohé. FAU teď bude žádat finanční správu, aby sdělila, kteří konkrétní úředníci rozhodli o tom, že ten zásah státu bude tak masivní. Není běžné, aby proti funkční firmě, která platí daně, nemá žádné daňové nedoplatky, byli nasazeni těžce odění celníci za použití automatických zbraní.

Měli je skutečně? Finanční správa se už jednou ohradila, že to není pravda.

Já jsem tam u toho fyzicky byl, byl jsem v sídle, bylo to v pátek dopoledne a byli ozbrojeni. Měli neprůstřelné vesty, měli automatické zbraně, takové ty krátké samopaly. Oni v podstatě vzali všechno. Není běžné, aby stát zasáhl tak masivním způsobem za použití těžce ozbrojených složek, jako kdybychom byli drogový kartel.

Bylo tam ještě něco nezvyklého?

Standardně se zajišťovací příkaz vydává s lhůtou tři dny na naplnění. Tady byla lhůta zkrácena na nulu. Oni doručili a v ten moment zahájili daňovou exekuci. To znamená, že okamžitě zablokovali sklad, zapečetili ho, zastavili de facto v pohybu vlaky. Oni někde v poli hlídali se samopaly nějaké vlaky, které tam zůstaly stát s naftou. Dokonce se prokázalo, že jeden ten vlak nebyl FAU, ale byl nějaké rafinerie, takže ten snad vydali. Z toho pohledu hodnotí FAU průběh exekuce jako naprosto nestandardní.

Pikantní na tom je to, že exekuce byla zahájena v deset hodin dopoledne s tím, že vpadli na sídlo i do skladu do mé kanceláře. V devět ráno jsem přitom jednal s celní správou pro Moravskoslezský kraj o tom, aby byly splněny podmínky pro provoz daňového skladu. V tu doby mi tvrdili, že rozhodnutí o změně bude vydáno ve dvanáct. V deset už ale byli na skladě. Oni samozřejmě věděli, že se něco děje, ale lhali mi do očí.

Hodně se mluví o podezření, že likvidace firmy byl zájem šéfa hnutí ANO a exministra financí Andreje Babiše. Co si o tom myslíte?

Babiš sice tvrdí, že v tom žádný osobní zájem neměl. Já mám pouze informaci od pana Csabiho (tehdejší jednatel společnosti, pozn. red.), že měla Babišova Precheza zájem odkoupit celý areál a FAU to odmítlo. Pokud bývalý ministr tvrdí, že "naši zaklekli na FAU", tak můžeme spekulovat, jestli tam nějaký osobní zájem byl, nebo nebyl.

Máte v plánu se proti provedené akci nějakým způsobem dále bránit?

Budu se ptát, který úřad rozhodl o postupu. Určitě o tom nerozhodovali úředníci na úrovni finanční a celní správy, protože zásah byl korigován. Budu se ptát, kolik to stálo, proč nasadili takové masivní prostředky. Mimo jiné poslali tahače z Prahy, aby naložily osobní auta a odvezly je z Opavy do třicet kilometrů vzdálené obce. Upozorňoval jsem na neefektivní postup.

Takové postupy jsou ale dnes běžné, majetek se zajišťuje razantně, aby nemohl "zmizet". 

Z naše pohledu šlo ze strany státu o tak masivní a nezákonný zásah, že se mi jeví jako exces v rámci výkonu úředníků. Pokud uspějeme v budoucnu u soudů a ukáže se, že nedlužíme na daních a zajišťovací příkazy byly nezákonné, budeme vyžadovat náhradu škody. FAU je v současnosti rozhodnuta zažalovat i konkrétní úředníky, pokud bude jasné, kdo o exekuci rozhodoval.

Babiš lže, měl by se omluvit

Daňová správa může argumentovat tím, že obchod s pohonnými hmotami je rizikový a má v historii řadu velkých podvodů, zejména s lehkými topnými oleji, z čehož vás obvinil i exministr Babiš. Co na toto obvinění říkáte?

Celou dobu jsem chtěl spor udržet jen mezi společností FAU a státem. Pan Babiš tím, že obvinil FAU, že dluží na daních a obchodovala s LTO, lhal. FAU nikdy nekoupila, neprodala ani jinak neobchodovala s lehkými topnými oleji. S ohledem na to, že lhal Babiš mediálně, FAU řeší, že budeme svolávat jednání zástupce věřitelů, tedy státu, a budeme vyhodnocovat, jestli došlo k zásahu do dobrého jména a pověsti společnosti FAU. Budu navrhovat, aby společnost vyzvala Babiše, aby se za toto lživé vyjádření omluvil. Nebudeme požadovat žádné finanční zadostiučinění, pouze omluvu. Stejně tak, když uvádí, že FAU dluží 860 milionů korun, je to lež. Jsem stoprocentně přesvědčen, že u soudu uspějeme a prokáže se, že je to všechno lež. FAU nikdy nedlužila státu. Kdyby dlužila, nemohla by provozovat daňový sklad.

Jak potom vysvětlíte, že v roce 2013 se obchodní vazba Slovnaft a FAU rozrostla o několik dalších mezičlánků, mezi nimiž byli nekontaktní obchodníci, to znamená firmy, u nichž je vysoké podezření, že jde o bílé koně?

Já to chápu. Rozsáhle se tomu bráníme v dokumentech, které souvisí se spory, které vedeme proti finanční správě. Oni tvrdili, že dlužíme na dani, a tvrdili, že i naši dodavatelé dluží na dani, proto za ni máme ručit. Necháme si na to zpracovat odborný posudek. Oni to staví celé na tom, že jsme o tom měli vědět, a proto jsme podvodníci.

Věděli jste o tom, že se transakční řetězec rozrostl o pět až šest firem?

Nevěděli. Já jsem se to dozvěděl teprve poté, co mi po velkých bojích umožnili nahlédnout do spisu společnosti Verami. My jsme měli ručit za Verami, za DPH, o které jsme vůbec nic nevěděli. Až jsem napsal do firmy Verami, tak jsem se dozvěděl, jak to v transakčním řetězci bylo. Oni nám dávají za vinu, že jsme poslali finanční prostředky přímo na Slovnaft, že jsme měli vědět, že je to ze Slovnaftu.

Vám nebylo divné, že předtím, než dotečou peníze do Slovnaftu, jdou do britské firmy, což byl prodejce paliv ze Slovnaftu?

My jsme věděli, že firma Cortina je výhradní prodejce pro Slovnaft. Jaká je majetková struktura Cortiny, nevíme a není to nic mimořádného.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 5 hodinami

Fotbalisté Norwiche se po roce vracejí do Premier League

Fotbalisté Norwiche se po roční pauze vracejí do nejvyšší anglické soutěže. "Kanárci" sice ve 42. kole druhé ligy podlehli po dlouhém oslabení Bournemouthu 1:3, postup už ale měli zajištěný před utkáním díky remízám třetí Swansea s posledním Wycombem (2:2) a čtvrtého Brentfordu s Millwallem (0:0). Norwich je z jejich dosahu a má osmibodový náskok na druhý Watford. K zajištění prvního místa mu v posledních čtyřech duelech stačí uhrát pět bodů.

Norwich před dvěma lety postoupil do Premier League jako vítěz, ale mezi elitou skončil beznadějně poslední. K návratu mu pomohl zejména finský kanonýr Teemu Pukki, který je s 25 trefami mezi střelci druhý.

Do Premier League přímo postoupí nejlepší dva týmy, další čtyři se utkají o zbývající volné místo.

Zdroj: ČTK
Další zprávy