reklama
 
 

Za výpadky proudu v Česku možná mohou i erupce na Slunci, zjistili astronomové

20. 7. 2019 18:56
Čeští astronomové z Astronomického ústavu Akademie věd objevili, že za některými poruchami v české rozvodné elektrické síti může být také sluneční aktivita. V obdobích zvýšené sluneční aktivity je totiž podle jejich výzkumu poruch v rozvodech vysokého napětí o desítky procent více, než když je sluneční aktivita minimální. Výzkum publikují v časopise Americké geofyzikální unie Space Weather.

Už delší dobu je známo, že poruchy v rozvodné síti a následné výpadky proudu může způsobovat také sluneční aktivita. Při slunečních erupcích se totiž může ze Slunce uvolnit nabitá koronální hmota, která když zasáhne Zemi, tak způsobí změny v geomagnetickém poli. Ty se běžně projevují jako polární záře, ale v mimořádných případech dochází také ke vzniku proudu v dlouhých vodičích, který následně poškozuje transformátory, a může tak dojít i k výpadkům dodávek proudu.

V minulosti už k rozsáhlým blackoutům několikrát došlo. Nejvýznamnější takový případ byl v březnu 1989 v Québecu, kdy velká část této kanadské provincie byla po velké sluneční bouři devět hodin bez proudu, někde výpadek trval i dva měsíce. V roce 2013 američtí vědci publikovali studii, že čtyři procenta všech závad v tamní rozvodné síti způsobilo Slunce, což znamená miliardové škody.

Docent Michal Švanda se studentkou Tatianou Výbošťokovou z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se proto zaměřili na otázku, jestli se tak děje také v Česku. V USA totiž mají mnohem větší předpoklady pro vznik geomagneticky indukovaných proudů, protože se severní geomagnetický pól nachází v Severní Americe. Studie dvou českých astronomů je dokonce první, která se zabývala závadami v rozvodné síti způsobenými sluneční aktivitou ve středních zeměpisných šířkách.

Na základě dat od provozovatelů přenosových soustav v Česku z posledních dvanácti let se jim povedlo prokázat, že poruch v síti bylo statisticky významně více v období zvýšené sluneční aktivity. U vedení vysokého a velmi vysokého napětí se jednalo o nárůst až o desítky procent. Protože ale data od různých provozovatelů nebyly vždy ze stejného období a všechna se překrývala pouze ve třech letech, nedá se říct s jistotou, že poruchy byly způsobené opravdu Sluncem.

"Mnoho dalších studií je nutných, abychom plně porozuměli našim zjištěním. Modelování geomagneticky indukovaných proudů je cílem naší další práce, první předběžné výsledky ukazují, že i v Česku by mohl vznikat v dlouhých vodičích proud až 50 ampérů," uvedli Michal Švanda s Tatianou Výbošťkovou v závěru svého článku pro časopis Space Weather. Tak velký proud už by na poškození sítě stačil.

autor: Matěj Pur | 20. 7. 2019 18:56

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama