VZP dala Hewlett Packard miliardové zakázky bez soutěže

Iva Bezděková
14. 11. 2013 5:30
Za posledních sedm let zaplatila firmě HP celkem 3,7 miliardy korun.
Foto: VZP

Praha (Od spolupracovnice redakce) - Za posledních sedm let zaplatila Všeobecná zdravotní pojišťovna firmě  Hewlett Packard celkem 3,7 miliardy korun. Firma má navíc každý rok zajištěných 140 milionů korun za paušální servis. Drtivou většinu zakázek přitom Hewlett Packard získala způsobem, který odborníci považují za nejvíce neprůhledný.

Jednací řízení bez uveřejnění, kdy jsou ze soutěže předem vyloučeni další účastníci, smí zadavatel podle zákona použít jen ve výjimečných případech. Pokud se totiž nemůže o veřejné peníze ucházet více účastníků, zvyšuje se pravděpodobnost, že bude zakázka předražena. Hewlett Packard získala v jednacím řízení bez uveřejnění od pojišťovny celkem 185 zakázek, to je 86 procent všech kontraktů s touto firmou.

Toto číslo překovává už tak vysoký průměr, kdy k jednacímu řízení bez uveřejnění v České republice dochází. „Tento způsob výběru vítěze veřejné zakázky je u nás velmi nadužíván. Zatímco v Česku tvoří tato řízení 18 procent všech zadávacích řízení, ve starých členských zemích EU je to pouze 2,8 procenta," říká ekonom Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Bez konkurence předraženo

Takto vysoké číslo generují podle něj především nedostatečně připravené projekty. „Ty následně vedou k potřebě víceprací, a tedy i jednacího řízení bez uveřejnění," dodává ekonom s tím, že se to děje zejména u stavebních prací nebo právě u zakázek na IT technologie.

Na zakázky firmy Hewlett Packard u VZP upozornil už dříve Jiří Skuhrovec, tvůrce programu zIndex, který odhaluje pochybnosti ve veřejných zakázkách. „Zjistili jsme, že VZP dlouhodobě nadužívá jednací řízení bez uveřejnění, které je v tomto objemu nezvyklé i na české poměry. Tato forma zadávání bez soutěže je určena zejména pro naléhavé či jinak výjimečné případy, podle naší databáze ji však pojišťovna používá pro většinu svých zakázek. Je známo, že kvůli absenci konkurenčního tlaku je u těchto zakázek typické riziko, že budou zakázky předraženy."

Dokládá to i zběžný pohled do věstníku veřejných zakázek. Hewlett Packard získává novou zakázku v průměru každý měsíc, v některém měsíci dokonce několik najednou. Protože jednací řízení bez uveřejnění je určeno pro výjimečné případy, formulář vyžaduje, aby zadavatel použití této formy vždy zdůvodnil. Z přehledu kontraktů mezi VZP a firmou HP je ale zřejmé, že pojišťovna jako zadavatel tyto kolonky ignoruje a nevysvětluje, proč upouští od klasického výběrového řízení.

IT jako výmluva

Pojišťovna se hájí, že v oblasti IT se velká finanční instituce neobejde bez velkého a silného partnera. „V řadě případů není možné, aby každou z mnoha částí dodával někdo jiný - ať již např. kvůli kompatibilitě, ale v neposlední řadě i proto, že každý výrobce si chrání svá autorská práva, a konkurence proto nemá možnost vytvářet aplikace navazující na cizí systém. O tom, že velkým a silným partnerem pro informační technologie bude pro VZP společnost HP, bylo rozhodnuto už v roce 1991," uvedl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Podle Jiřího Skuhrovce jsou takové argumenty pouze výmluvou. „Nevěřím, že VZP ve větší míře používá jakýkoliv hardware z 90. let. Hardware se typicky obnovuje v nejvýše osmiletých cyklech, při rozumné investiční politice není problém u něj změnit dodavatele," říká.

Také ekonom Jan Pavel poukazuje na to, kde mají argumenty mluvčího slabé místo. „Je třeba zdůraznit, že podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou ve všech členských státech stejné. Česká republika přesto používá tuto nesoutěžní formu šestkrát častěji než ostatní země EU," uvedl.

A právníci? To, že má pojišťovna od VZP vybudovaný informační systém od Hewlett Packard, podle nich ještě neznamená, že tato firma musí dostávat automaticky všechny další zakázky. Předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl ve své prezentaci na letošní konferenci o informačních technologiích uvedl, že i podle antimonopolního úřadu si může zadavatel zakázky nastavit licenční podmínky tak, aby se navazujícího výběrového řízení mohla účastnit firma nezávislá na původním dodavateli. „V krajním případě ÚOHS preferuje i úplné nahrazení původního systému," uvedl Pergl.

VZP utrácí dvojnásobek

Smlouvy s firmou Hewlett Packard nemusí být pro státní rozpočet vždy výhodné, ale pojišťovna jimi zřejmě stávající zákony neporušuje.

Pojišťovna postupuje podle §23, který říká, že může dát zakázku jedinému možnému dodavateli, pokud zakázku z technických důvodů nelze zadat nikomu jinému. „To je u IT zakázek celkem běžné, jedná se o takzvaný vendor lock-in. Aby takovou situaci navodil, dodavatel poskytne ideálně zároveň nějaký hardware i software, podsekne cenu, aby vyhrál - a potom se výborně ,zahojí' na návazných zakázkách," říká Jiří Skuhrovec. „Argumentuje tím, že za dodané řešení na cizím hardwaru neručí. Z toho důvodu racionálně uvažující dodavatel samozřejmě dodává takové řešení, do kterého žádná další firma nebude schopna sáhnout."

VZP nakonec sama opatrně připouští, že stávající spolupráce s firmou Hewlett Packard není zase až tolik výhodná a že se snaží postupně od ní ustupovat: „Pokud jde o vývoj aplikačního softwaru, klesl jejich počet ve srovnání s rokem 2010 o 67 procent. VZP usiluje o snižování závislosti na technologiích společnosti HP, což dokazují mimo jiné i aktuálně vypsaná výběrová řízení na dodávky síťových prvků a další připravovaná otevřená řízení na nutnou obnovu hardwaru v datových centrech za 90 milionů korun," říká mluvčí pojišťovny.

To, že Všeobecná zdravotní pojišťovna na výdajích za informační technologie nešetří, dokládá ještě jedno číslo. Zatímco ostatní zdravotní pojišťovny vynakládají na oblast IT v průměru pouze 28,6 procenta, Všeobecná zdravotní pojišťovna vydává na informatiku 65,6 procenta objemu svých veřejných zakázek. Ukazují to data internetového projektu Vsechnyzakazky.cz .

Už šetříme, říkají

Přesto pojišťovna tvrdí, že náklady na IT průběžně redukuje.

„Příkladem je snižování nákladů za pevné hlasové služby a mobilní hlasové a datové služby. U pevných datových služeb očekáváme letos oproti roku 2012 pokles nákladů o 30 milionů korun. Nezanedbatelnou položkou IT nákladů jsou i výdaje za licence Microsoft. VZP letos vypsala vlastní otevřené řízení, v němž realizovala úsporu jednak snížením počtu licencí a jednak vysoutěžením nižších jednotkových cen. Celkově tak VZP ročně ušetří 10 milionů korun."

Uvedené úspory pojišťovny v objemu 40 milionů korun jsou v kontextu nákladů na spolupráci s firmou Hewlett Packard poměrně zanedbatelné. Zopakujme na závěr čísla z úvodu článku. Téměř čtyři miliardy korun pro vybudování páteře informační technologie VZP od firmy HP bez otevřeného výběrového řízení a další stamiliony ročně za servis. Kolik by VZP ušetřila, pokud by na dodávku IT vypisovala klasické výběrové řízení?

 

Právě se děje

Další zprávy