reklama
 
 

Vzal si exekutor, co neměl? Vrácení by měl zaplatit

15. 4. 2012 15:50
Poslanci plánují, jak zpřísnit podmínky pro exekutory

Praha - Lednice, televize, nábytek a další neprávem zajištěné věci bude muset exekutor vrátit zpět na místo. A to na své vlastní náklady.

Předpokládá to jeden z návrhů schválených Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny.

Změna se má týkat všech zabavených věcí, které budou vyškrtnuty ze soupisu nebo vyloučeny z výkonu rozhodnutí.

V současnosti totiž může exekutor na místě, kde se dlužník zdržuje, zabavit movitý majetek, o němž předpokládá, že mu patří.

To je problém v případě, kdy dlužník pobývá například u svých příbuzných. Dochází pak k tomu, že exekutor zabaví a odveze majetek neoprávněně.

"Poškozený si jej pak musí vyzvednout na své náklady u exekutora, ať už je jeho sídlo kdekoliv v Česku," říká Viktor Paggio (VV).

Zmíněný návrh je součástí změn připravovaných ministerstvem spravedlnosti v rámci takzvaného "desatera". Jejich cílem má být podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) odstranění problémů, které se v poslední době ukazují v praxi.

K těm patří zejména narůstání bagatelních částek, kdy i desetikorunový dluh může kvůli přirážkám advokátů a exekutorů narůst až na tisícové částky.

Ve snaze zisk z nich navýšit se přitom dlužné částky mnohdy uměle dělí. Umělému navyšování nákladů na řízení by měly zabránit další dva schválené pozměňovací návrhy umožňující spojovat několik exekucí dohromady.

"To jsou příklady, kdy někdo jede pětkrát načerno, má potom pět exekucí u jednoho věřitele a platil by pětkrát za sebou poplatky za vymáhání," vysvětluje význam této změny ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

První z nich předpokládá, že v případě, kdy exekutor povede několik exekučních řízení proti jedné osobě, bude je muset automaticky sloučit do jednoho.

Podle druhého by potom v případě, že bude proti dlužníkovi vedeno několik návrhů na exekuci u několika exekutorů najednou, budou moci být tyto návrhy spojeny do jednoho - v tomto případě však ne automaticky, ale na návrh dlužníka.

Kromě vracení neprávem zabaveného majetku jsou mezi chystanými návrhy například předžalobní výzva, omezení cestovného v případě, že exekutor zabavuje majetek na druhé straně republiky, nebo transparentnější úprava dražeb.

Návrh předžalobní upomínky potom věřiteli určuje, že bez zaslání upomínky dlužníkovi minimálně týden předem nemá právo na náhradu nákladu řízení proti žalovanému.

autor: Jakub Novák | 15. 4. 2012 15:50

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama