Volební sliby a skutečnost: Co změnila velká koalice

Bronislav Pavlík Bronislav Pavlík
18. 11. 2010 17:35
Aktuálně.cz prošlo předvolební sliby vládců Prahy a porovnalo je s realitou velké koalice
Tak se ve středu proti velké koalici demonstrovalo. Ilustrační snímek
Tak se ve středu proti velké koalici demonstrovalo. Ilustrační snímek | Foto: Jan Langer

Praha - Sociální demokraté zveřejnili koaliční smlouvu, která jim zajistila společné vládnutí v Praze. Už z ní lze vyčíst první daň, kterou za ni voliči socialistů zaplatili.

Jejich strana upustila od předvolebního ostrého postoje vůči volební fintě, díky níž si ODS zajistila, že neutrpí fatální porážku.

Bylo to jen několik týdnů před volbami, kdy se redakce Aktuálně.cz ptala všech hlavních politických stran v Praze, jaký postoj zaujmou ke třiceti vybraným problémů hlavního města. Mezi nimi k tomu, že si ODS pro volby rozdělila Prahu na sedm volebních obvodů, což se po volbách stalo předmětem stížnosti k Ústavnímu soudu.

"Rozhodně odmítáme současné manipulace a nesmyslné dělení Prahy na sedm volebních obvodů. Něco takového je nepřípustné, protože rozdělení Prahy na více obvodů omezuje efekt proporčního systému," přišla odpověď pražských sociálních demokratů.

Dokázali jsme, že to dokážeme... Aneb budoucí primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a šéf pražské organizace strany Boris Šťastný.
Dokázali jsme, že to dokážeme... Aneb budoucí primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a šéf pražské organizace strany Boris Šťastný. | Foto: Ludvík Hradilek

V koaliční smlouvě byste však řešení účelového systému voleb v Praze hledali marně. Možná i díky tomu, že na něm ČSSD nakonec vydělala stejně jako ODS.

Aktuálně.cz se po zveřejnění koaliční smlouvy podívalo na deset položek ze zmíněných předvolebních slibů. Ukazuje se, že socialisté po uzavření koalice nejsou příliš důslední a konkrétní ani v řešení budoucnosti karty Opencard, u níž volali po důsledném auditu a snad i výměně jejího provozovatele firmy Haguess.

Podobný ústup můžeme sledovat také u sociálně demokratického požadavku změnit systém grantů v kultuře.

Projděte si všech deset bodů; vyplyne z nich, kde bude dobré sledovat, jakou další daň velké koalici politici zaplatí.

BEZDOMOVCI

Foto: Ludvík Hradilek

Programy nových koaličních partnerů jdou šly proti sobě. ČSSD se v základu shodovala spíše s TOP 09, ale do programu s ODS si prosadila svoje. Znamená to, že Akční plán problematiky bezdomovectví, který vypracoval někdejší radní ODS Jiří Janeček bude změněn. Zda se tak stane v jeho nejdikutabilnějším bodě - tedy zda-li padne plá na úředně zřízené ghetto pro bezdomovce, není z formulace programu jasné. K akčnímu plánu radního Janečka se ODS před volbami hrdě přihlásila.

Co říkaly předvolební programy:

ODS: Hlavní město Praha připravilo Akční plán problematiky bezdomovectví pro roky 2010 - 2013, kde je řada opatření v této oblasti.

ČSSD: Řešením otázky bezdomovectví rozhodně není vybudování ghetta na okraji města. Smysl má cílená terénní práce školených sociálních pracovníků, musí se pomáhat v místě, kde se lidé bez domova zdržují.

Smlouva koalice:

Přepracovat strategii řešení problému bezdomovectví.

BYTY

Foto: Avestus Real Estate

Obě strany (s nimi i TOP 09) souhlasí s deregulací nájemného a s tím, aby město "nějaké" byty vlastnilo. ODS by více deregulovala a více bytů privatizovala. Z dikce plánů, které strany zaslaly Aktuálně.cz před volbami je zřejmé, že ODS a ČSSD, noví vládci Prahy, jsou si blíž než při eventuální spolupráci s TOP 09.

Co říkaly předvolební programy:

ODS: Město nemá potřebu vlastnit bytový fond s výjimkou té části, která řeší sociální a další otázky některých skupin obyvatel. Pro obec je proto nutné a nezbytné vlastnit byty "sociální", což mimo jiné předpokládá změnu struktury "obecního" bytového fondu. Především pro mladé lidi proto ODS plánuje v Praze podpořit výstavbu malometrážních bytů. Je to prakticky jediná oblast, kde by město mělo do výstavby bytů investovat.

ČSSD: Obec by si měla nechat určitý počet bytů, aby mohla poskytovat sociální bydlení pro sociálně slabé skupiny obyvatelstva, tedy za nikoliv tržní nájemné. Chceme obnovit výstavbu obecních bytů, zejména malometrážních pro seniory a mladé rodiny. Našim cílem je citlivá deregulace.

Smlouva koalice:

Dokončit privatizaci bytů do rukou nájemníků. Využít výnos z privatizace pro zajištění bytů pro sociální účely.

OPENCARD

Foto: Ludvík Hradilek

Opencard by zůstala zachována, i kdyby uzavřel koalici v hlavním městě kdokoli s kýmkoli - alespoň podle slibů před volbami. Bude však zajímavé sledovat, zda ČSSD bude na svých nových partnerech z ODS vymáhat, aby se policejně prověřila dosavadní investice do podezřelného projektu a aby byl na místo provozovatele karty vybrán někdo jiný než firma Haguess. V koaliční smlouvě se taková věc nikde konkrétně nezmiňuje. V kapitole doprava se píše, že s kartou Pražana čeká juniory a seniory bezplatné jízdné, v kapitole správa města je věta o prověrce uzavřených veřejných zakázek. Že by byl míněn i projekt Opencard?

Co říkaly předvolební programy:

ODS: Projekt je třeba dokončit tak, aby byly naplněny všechny jeho plánované funkce - multifunkční karta Pražana.

ČSSD: Unáhlené úplné zrušení projektu Opencard by mohlo být dalším mrháním peněz daňových poplatníků, míní ČSSD. Policie by pak měla prošetřit dosavadní investice, které Praha do projektu vložila. Musí být vypsáno transparentní výběrové řízení na nového provozovatele pražského centra kartových služeb, který by mohl nahradit firmu Haguess.

Smlouva koalice:

Podpořit atraktivitu MHD zavedením bezplatného jízdného do 15 a od 65 let pro držitele karty Pražana.

´

DIVADLO

Divadlo Na Jezerce připravuje inscenaci Charleyova teta
Divadlo Na Jezerce připravuje inscenaci Charleyova teta | Foto: Produkce

ODS slibovala zachovat současný systém grantů, který přes divokéo protesty divadelníků zavedla minulá vláda magistrátu. Sociální demokraté by systém měnili. Ve smlouvě kolaice už na to netlačí. Kapitolu kultura pokryly spíše fráze - hodně slibují, ale když je nesplníte...

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS: To, že město fakticky předalo rozhodování o grantech samotné kulturní frontě, učinilo grantový systém maximálně spravedlivý a naprosto průhledný.

ČSSD: Chceme přehodnotit současnou praxi zejména s ohledem na souběžný netransparentní systém partnerství, kdy dochází k obcházení grantových pravidel prostřednictvím přímého poskytnutí podpory formou daru bez předem daných pravidel.

Smlouva koalice:

Rozšířit kulturní nabídku a pro všechny věkové kategorie nabídnou pestrost a dostupnost kulturních a volnočasových příležitostí. Atd...

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Pod pomníkem svatého Václava si dali sraz odpůrci stavby radarové základny. Tentokrát se jednalo o celostátní demonstraci, nazvanou "Davidové proti Goliášovi."
Pod pomníkem svatého Václava si dali sraz odpůrci stavby radarové základny. Tentokrát se jednalo o celostátní demonstraci, nazvanou "Davidové proti Goliášovi." | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Ve velké koalici by se politici mohli shodnout na tom, že z prostoru nad Václavským náměstím zmizí magistrála a že tramvaje se na hlavní náměstí Prahy vracet nebudou. Co se týče magistrály, sociální demokraté i ODS naznačují, že budou uvažovat o tunelu, do něhož by dopravu "uklidili". V koaliční smlouvě už noví vládci Prahy tak konkrétní nejsou. Co se skrývá za všeobecnými větami v kapitolách Doprava či Životní prostředí si musíme počkat.

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS: Podporujeme přestavbu Václavského náměstí a pokud odborníci prokáží, že je potřeba zavést tramvaje, podpoříme i tento plán. Po dokončení úprav magistrály nastane okamžik vhodný pro rozhodnutí, zda tunel za Muzeem ano, či ne.

ČSSD: Z oblasti kolem Národního muzea chceme opět udělat součást prostoru Václavského náměstí, tedy změnit současnou podobu vedení magistrály. Samotnou stavbu tunelu je třeba znovu důsledně analyzovat. S návratem tramvají na Václavské náměstí nepočítáme.

Smlouva koalice:

Postupně zklidňovat a humanizovat sevrojižní magistrálu.

VOLEBNÍ SYSTÉM

Foto: Ludvík Hradilek

Voliči, sleduj sociální demokraty. Ač je u soudu napadený systém sedmi volebních obvodů dostal do vlády nad Prahou před volbami ho ostře napadli a slíbili změnu. ODS ho naopak chce zachovat. V koaliční smlouvě to staronoví partneři na magistrátu nijak neřeší.

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS: Zastává názor, že současný systém je vyhovující. Nicméně je otevřena diskusi o případných změnách.

ČSSD: Rozhodně odmítáme současné manipulace a nesmyslné dělení Prahy na sedm volebních obvodů. Něco takového je nepřípustné, protože rozdělení Prahy na více obvodů omezuje efekt proporčního systému.

Smlouva koalice o volebním systému nehovoří.

OKRUH PŘES SUCHDOL

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Občany Suchdola v odporu proti trase obchovatu nová pražská koalice nepodpoří. ODS už stanovenou trasu ctí a ČSSD se bojí, že další protesty by mohly práce na pražském okruhu výrazně poškodit. Do koaliční smlouvy však obě strany převzaly toto, co vypichovala před volbami TOP 09 - hlavní pozornost upřít na dokončení té části okruhu, která vede z Běchovic k D1. Zřejmě reakce na první zkušenosti po otevření nové části okruhu, která spojuje D5 a D1.

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS ctí trasu zakotvenou v územních plánech hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

ČSSD: Především je nutné, aby byl obchvat dokončen co nejdříve a příprava jižní varianty pokročila nejdál. Musíme brát v potaz, že znovuotevření severní varianty by znamenalo posun stavby až o 10 let, což by byla pro občany Prahy 6 i dalších částí Prahy velice špatná zpráva. Důležitou roli hraje i cena. Jsme připraveni diskutovat o výhodách a nevýhodách obou možných variant.

Smlouva koalice:

Podpořit výstavbu Pražského okruhu, zejména dokončení úseku dálnice D1 - Běchovice.

MRAKODRAPY

Foto: Jan Langer

Mrakodrapy nejsou striktně zakázány. Partneři z velké koalice měli už před volabami měli jednotný postoj. V centru města řekly mrakodrapům ne, ale někde dále - proč ne. I když hrozí, že se zaplatí zkaženým panoramatem Prahy a vyškrtnutím z prestižního seznamu kulturních památek UNESCO. Ve smlouvě ODS a ČSSD tento problém obešly.

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS: V centru v žádném případě nikde nemají stát mrakodrapy, dušuje se strana. Mimo Pražskou památkovou rezervaci a její ochranné pásmo pouze výškové budovy na základě individuálního posouzení projektu.

ČSSD: Praha má jedinečnou architektonickou hodnotu a jakoukoli výškovou zástavbu je třeba důsledně posuzovat s ohledem na unikátní panorama města. Mrakodrapy do centra Prahy nepatří, rozhodně ne do historické části, uvažovat o nich lze maximálně na okrajích města.

Smlouva koalice:

Organizovat architektonické a urbanistické soutěže formou veřejného zadávání.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Foto: Ludvík Hradilek

Další oblast, kde může být ČSSD - slovy jejího úřadujícího předsedy Bohuslava Sobotky - "motorem změny". Veřejné zakázky na bémovského magistrátu byly pro veřejnost takřka korupčním symbolem, a přece "svobodovská" ODS považovala před volbami jejich systém za optimální. ČSSD naopak v předvolební rétorice řádali změnu. Například zakázky s jediným účastníkem? Jen při "při existenci zvláštního zřetele". Chceme provést audit všech podstatných zakázek a majetkových transakcí, slibovala ČSSD. Ve smlouvě o koalici jsou tyto proklamace dodrženy.

Co se psalo v předvoelbních programech:

ODS: Současné vymezení pokládáme za optimální a ověřené dvacetiletou praxí.

ČSSD: Současný systém zadávání zakázek je třeba přehodnotit. Rada sice velkolepě schválila protikorupční strategii, nadále jsou však zadávány zcela zbytečné a předražené zakázky. Chceme zrušit všechna diskriminační kvalifikační kriteria, která v současné době brání účasti potenciálních zájemců o veřejnou zakázku... Chceme provést audit všech podstatných zakázek a majetkových transakcí.

Smlouva koalice:

Provést audit důležitých zakázek a dalších majetkových transakcí města z minulosti. Uveřejňovat všechny zakázky nad 1 mil. na internetu. Ukaždé zakázky vytvořit tzv. rodný list zakázky. zavést jednotný portál pro uveřejňování zakázek. Nepřipustit účelové dělení zakázek.

RYCHLODRÁHA DO KLADNA

Zastávka Kladno
Zastávka Kladno | Foto: praha-kladno.cz

Naděje, že by se v příštích čtyřech letech uskutečnil letitý sen propojit Prahu, letitiště v Ruzyni a Kladno moderní, více než 40 kilometrů dlouhou, elektrifikovanou tratí, je rozpačitá. V nové koalici se k ní ODS staví vyhýbavě, ČSSD ji však chtějí zařadit na místo jedené z prioritních staveb v republice. V koaliční smlouvě je tato snaha obecně zmíněna - větou, že vládci Prahy budou u státu lobbovat, aby důležité stavby v hlavním městě podpořil. Rychlodráhu nicméně mezi nimi koaliční smlouva neuvádí.

Co se psalo v předvolebních programech:

ODS: Stavbu musí zaplatit stát. Investici podporuje s dovětkem "včetně obsluhy letiště tímto dopravním prostředkem".

ČSSD: Spojení Kladna, letiště a Masarykova nádraží rychlodráhou označuje strana za "výbornou myšlenku, kterou je potřeba rozvinout a vyřešit otázku financování s ministerstvem dopravy". Praha by měla podle sociálních demokratů usilovat o to, "aby se rychlodráha stala jednou z prioritních dopravních staveb v ČR".

Smlouva koalice:

Vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských stavbách celostátního významu typu metra a obchvatu tak, jak je to obvyklé u jiných evropských metropolí.

 

Právě se děje

před 5 minutami

Příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné MPO kvůli nefungujícímu on-line systému prodlouží do 4. února

Příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné MPO kvůli nefungujícímu on-line systému prodlouží do 4. února, sdělil ČTK ministr Havlíček.

On-line informační systém MPO pro podávání žádostí do programů COVID je podle Havlíčka připraven. Příjem žádostí začne znovu v sobotu v 08:00, uvedl.

Zdroj: ČTK
před 22 minutami

Nový majitel má dát za Vítkovice Heavy Machinery přes 1,2 miliardy korun

Nový majitel by měl za ostravský strojírenský podnik Vítkovice Heavy Machinery (VHM) zaplatit 1,2115 miliardy korun. Jde o nejvyšší nabídku ze čtvrtečního druhého kola výběrového řízení. Byla vyvolávací cenou v páteční aukci na portálu verejnedrazby.cz, do níž postoupilo pět nejvážnějších zájemců, a nakonec se ukázala být i konečnou cenou. Za firmu to ČTK sdělil Jaroslav Martínek.

Jméno subjektu, který ve výběrovém řízení předložil nejvyšší nabídku, zatím insolvenční správce Lukáš Zrůst nesdělil. "Bude oznámeno po splnění dílčích povinností ve smyslu insolvenčního zákona," uvedl Martínek.

Prodejní proces páteční aukcí ještě neskončil. Do 27. ledna musí s jejími výsledky vyslovit souhlas věřitelský výbor, zajištění věřitelé a soud. "Pokud bude vysloven, má nový majitel čas do 11. března na doplacení kupní ceny. O den později je nejzazší termín pro uzavření smlouvy o převodu závodu a 15. března je rozhodný den pro převod VHM na nového majitele," uvedl Martínek.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Americká Sněmovna reprezentantů předá Senátu ústavní žalobu na bývalého prezidenta Trumpa v pondělí. Oznámil to šéf senátní většiny Schumer

Zdroj: ČTK
Další zprávy