Volební manuál aneb Jak kroužkovat kandidáty

Jakub Novák
12. 10. 2012 12:18
Aktuálně.cz přináší několik rad, které mohou před volebním víkendem přijít vhod
Foto: Jan Langer

Praha - Jeden hlasovací lístek, jedna kandidátka a maximálně čtyři zakroužkovaní kandidáti.

Taková jsou základní pravidla pro hlasování v letošních krajských volbách.

Aktuálně.cz vám přináší krátký volební manuál odpovídající na otázky kdy, kde a jak hlasovat nebo co se stane s vašimi preferenčními hlasy a jak mohou vašemu oblíbenci pomoci k místu na krajském zastupitelství.

Volební místnosti se oficiálně otevřou v pátek 12. října úderem čtrnácté hodiny a uzavřou v deset hodin večer. V sobotu bude možné volit od osmi hodin; hlasovací fáze voleb skončí ve dvě hodiny odpoledne téhož dne.

Do volební místnosti lze přijít bez hlasovacích lístků - je jednou z povinností volební komise hlasovací lístky voliči na jeho žádost vydat, potřebovat tak bude pouze občanský průkaz.

Volič potom sám připraví hlasovací lístek - jedinou výjimkou ze zákazu přítomnosti další osoby u úpravy volebního lístku jsou případy, kdy daná osoba - kvůli fyzické vadě nebo z důvodu neschopnosti číst nebo psát - není schopna lístek připravit sama. V tom případě může pomoci další volič.

Přítomnost člena volební komise je však zakázána i v těchto případech.

V případě, že volič nemůže ze závažných důvodů do volební místnosti dorazit, vyšle příslušná volební komise na jeho žádost dva své členy s mobilní volební schránkou.

Volič může do obálky vložit pouze jediný hlasovací lístek. Z toho vyplývá, že na rozdíl od komunálních voleb nelze hlasovat napříč všemi stranami, ale pouze pro jednu kandidátku (ať už se jedná o stranu, hnutí či koalici).

V případě, že se v obálce objeví více hlasovacích lístků, je voličův hlas uznán za neplatný.

Kroužkujeme!

Z nabízených kandidátů zvolené strany může volič svým hlasováním upřednostnit nejvýše čtyři kandidáty - a to zakroužkováním jejich pořadového čísla.

V případě, že tak učiní u více kandidátů, k přednostním hlasům se nepřihlíží a hlasovací lístek se počítá k dobru celé příslušné kandidátky.

Nic na situaci nemění ani přepisování jmen nebo jejich přeškrtávání - hlasovací lístek zůstává platným i v tomto případě. Lze ho i přeložit, nicméně neplatným je v případě jeho přetržení či vhozením do urny bez obálky.

Volič mocnější než dříve

Pro zisk křesel v krajských zastupitelstvech musí dané strany či hnutí získat alespoň pět procent hlasů ze všech odevzdaných a platných hlasovacích lístků.

Přednostní právo na křeslo v zastupitelstvu potom budou mít nově kandidáti zakroužkovaní alespoň na pěti procentech ze všech platných hlasovacích lístků, které strana získala.

Právě toto je jedna z nejvýraznějších změn, které platí od konce letošního června. Původně bylo totiž procento potřebných přednostních hlasů dvojnásobné - desetiprocentní.

Takovíto kandidáti dostanou tedy automaticky přednost. V případě rovnosti počtu „kroužků" bude teprve následně rozhodovat pořadové číslo na kandidátce.

Pokud strana ve volbách získá více mandátů, než kolik jejích kandidátů přesáhne pětiprocentní hranici, rozhoduje o jejich obsazení potom již jen pořadové číslo na kandidátce.

 

Právě se děje

před 36 minutami

Vládní strany na Slovensku chtějí snížit penze představitelům komunismu

Vládní strany na Slovensku chtějí snížit penze představitelům někdejšího komunistického režimu a pracovníkům některých jeho bezpečnostních složek. Návrh příslušného zákona ve čtvrtek v prvním čtení schválila slovenská sněmovna. Podle poslankyně nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a spoluautorky předlohy Anny Andrejuvové by zákon mohl postihnout kolem 7000 lidí.

Podle návrhu se zákon bude vztahovat kromě jiných na poslance parlamentu a členy vlády v komunistickém Československu, dále na příslušníky komunistické tajné policie StB, některé řídící pracovníky v oblasti bezpečnostních služeb či členy a zaměstnance ústředního výboru Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska, a to do pádu komunismu v roce 1989.

"Má napravit hlavní nespravedlnost, že ti, kteří byli pronásledování, často umírají v chudobě a jejich pronásledovatelé z doby totality mají specifické výsady," řekl k zákonu slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj, který byl na podzim 1989 jedním z hlavních řečníků na protikomunistických mítincích v Bratislavě.

Zdroj: ČTK
Další zprávy