Vesecká: O Čunkovi jsem mluvila. Jako v hospodě každý

Barbora Tachecí
16. 3. 2009 15:25
Nejvyšší státní zástupkyně popisuje, jak se stalo, že dostala nálepku justiční mafiánky
"Bylo to takové téma k diskusi. Poklábosili jsme," říká Renáta Vesecká na téma ovlivňování kauzy Čunek.
"Bylo to takové téma k diskusi. Poklábosili jsme," říká Renáta Vesecká na téma ovlivňování kauzy Čunek. | Foto: Ondřej Besperát

Rozhovor - Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká bude muset u soudu znovu dokazovat, že není justiční mafiánka. Tedy že se nesnaží ovlivňovat citlivé kauzy na objednávku politiků.

Z toho ji před časem nařkla její předchůdkyně Marie Benešová, které se nelíbila role Vesecké v kauze Čunek. Poukázala na různé schůzky a obědy, při nichž měla Vesecká a další vysocí představitelé tuzemské justice probírat korupční případ tehdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka.

Vesecká nepopírá, že se takové schůzky odehrály. Ale nátlak? "Já jsem na ni v životě žádný nátlak nevykonávala, v životě jsem po ní nic v souvislosti s kauzou Čunek nechtěla a nepožadovala," říká v rozsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz, který s Renátou Veseckou vedla novinářka Barbora Tachecí.

Debaty, které o Čunkovi vedla, přirovnává k běžným "hospodským" řečem: "To nebyla ani odborná diskuse, to byla debata o zajímavém společenském tématu," říká.

Foto: Ondřej Besperát
Rozhovor s Renátou Veseckou jsme pro lepší orientaci rozdělili do několika částí:
V této části říká, proč nebyl dobrý nápad dát Marii Benešovou k soudu
V této části líčí, jak se jí změnil život a co chce dělat dál

BT: Bez ohledu na to, jak dopadne nové soudní projednání vašeho případu: Nemáte strach, že se té nálepky justiční mafiánky prostě nezbavíte? Už proto, že na některých těch schůzkách ohledně vyšetřování případu Čunek jste prostě byla a to nejde odpárat žádným soudem? Myslím ty schůzky mezi vámi, místopředsedou Nejvyššího soudu Kučerou, poradcem  Úřadu vlády Pavlem Němcem a dozorující státní zástupkyní Andělovou.

Pořád se hovoří o schůzkách, je překvapením, že tam není to přídavné jméno utajené a podobně. Pokud bych se vyjadřovala o něčem, co lze označit za schůzku, tak to byl jeden jediný oběd - byla jsem požádána panem doktorem Kučerou, abych naši společnou dlouholetou známou doktorku Andělovou pozvala do Brna na oběd. A to jsou veškeré schůzky, protože všechno ostatní se mě absolutně nedotýká a nelze to považovat za schůzky.

Když jste pozvaná na otevírání Justičního paláce a tam se sejdou lidé, kteří zkrátka působí v justici, tak to při normální úvaze těžko lze považovat za schůzku.

BT: I když, jak říkáte, šlo s paní Andělovou o jeden oběd, je podle vás v pořádku, abyste se v průběhu živé kauzy v tomto složení scházeli s dozorující žalobkyní? Není to a priori špatně, když jste se s ní sešli?

To je právě to, že ani já, ani ona jsme tu kauzu neřešily. Paní Andělová nebyla dozírající státní zástupce v případu Čunek. To jsou právě ty rozměry, které ten rozsudek a zdůvodnění doktora Cepla dovedly do absolutna, protože to nejsou fakta, na kterých lze učinit závěry, které byly učiněny.

Renáta Vesecká hovoří s Barborou Tachecí
Renáta Vesecká hovoří s Barborou Tachecí | Foto: Ondřej Besperát

BT: Takže tvrdíte, že doktorka Andělová neměla v době, kdy jste společně s doktorem Kučerou obě poobědvaly,  ke kauze Čunek vůbec žádný vztah?

Hodně spekulací pramení z nepochopení struktury státního zastupitelství. Státní zastupitelství nefunguje tak, jako funguje třeba ministerstvo, to znamená, že rozhoduje jeho vedoucí. Státní zastupitelství funguje tak, že každá kauza má svého konkrétního dozorového státního zástupce, který může být řadovým státním zástupcem nebo taky vedoucím státním zástupcem. 

A doktorka Andělová byla vedoucí státního zastupitelství, kde konkrétní státní zástupce - nikoliv ona - vykonával v kauze Čunek dohled.

BT: Platí tedy, že doktorka Andělová byla nadřízenou státního zástupce, který v kauze Čunek vykonával dohled?

Ano.

BT: Takže můj původní dotaz platí: je to normální se s ní v tomto složení scházet v průběhu vyšetřování konkrétního případu a nezávazně o tomto konkrétním případu si s ní povídat o tom, jak by bylo fajn, kdyby kauza byla pozdržena?

Není pravda, že se hovořilo o tom, že se případ Čunek má protáhnout nebo nemá protáhnout, to prostě není pravda. Navíc to nebyla ojedinělá schůzka - schůzky mezi námi na úrovni přátelských setkání prostě byly. To nebylo nic, co by vzniklo samo od sebe a najednou.

BT: I v této sestavě jste se už scházeli předtím? Tedy vy, doktorka Andělová, doktor Kučera?

Ano.

BT: A čím si vysvětlujete, že paní Andělová vypovídala, že na ni byl činěn onen nátlak v kauze Čunek?

Já jsem na ni v životě žádný nátlak nevykonávala, v životě jsem po ní nic v souvislosti s kauzou Čunek nechtěla a nepožadovala.

BT: Ale měl to být doktor Kučera.

Pokud hovořila doktorka Andělová o nějakých informacích ve vztahu ke kauze Čunek, tak se to vždycky týkalo doktora Kučery.

BT: Pamatujete si, jak doktor Kučera před vámi řekl, že - cituji: "Ve vládě jsou problémy a bylo by dobré, kdyby se to ještě o tři měsíce protáhlo," nebo: "Situace je vážná, stabilita vlády by měla mít přednost před nezávislostí justice"? Byla jste u toho, když něco takového řekl?

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká | Foto: Ondřej Besperát

Pokud se týká hodnocení rychlosti řízení, tak je možné, že padal výrok o tom, že se věc bude nebo nebude táhnout. To je docela dobře možné. Je i docela dobře možné, že tam padlo i hodnocení toho, že je pro vládu dobré, pokud bude věc rychle nebo pomalu skončena. To opravdu nechci hodnotit, protože tam úplně stejně mohlo padnout, že pro vládu bude dobře, pokud bude Čunek zastřelen na ulici.

To jsou naprosto normální věty a normální diskuse tématu, které v té době bylo probíráno v každé hospodě. Takže v tomto směru já určitě zásadně nesouhlasím s tím, že bych byla přítomna tomu, kdyby se vyvíjel jakýkoliv nátlak na rychlost řízení.

BT: Takové řeči se bezpochyby vedly v hospodě, jak jste řekla, ale když se sejde nejvyšší státní zástupkyně a místopředseda Nejvyššího soudu se státní zástupkyní nadřízenou dozorujícímu státnímu zástupci v kauze Čunek, tak mi to úplně normální nepřipadá. Vám ano?

Nemyslím si to, já vím, že pokud se týká společenského dění, tak vždy, pokud se setkají ať už soudci, zástupci, advokáti nebo kdokoliv, tak je to prostě zajímavé téma a hovoří se o něm.

...Prostě jsme klábosili...

BT: Takže to berete tak, že jste si vlastně na téma Čunek odborně poklábosili?

To nebyla ani odborná diskuse, to byla debata o zajímavém společenském tématu. Za zásadní bych považovala, pokud by skutečně doktorka Andělová zpracovávala tu konkrétní věc - tam bych problém viděla. A tam bych diskusi žádnou nevedla. Ale pokud jsme nikdo z nás nebyli zpracovatelem takové věci  a nehovořilo se o žádných podrobnostech, skutečnostech, tak v tom nevidím vůbec žádný problém.

BT: A tu větu z vašeho posledního přátelského setkání - "Situace je vážná, stabilita vlády by měla mít přednost před nezávislostí justice" - jste od doktora Kučery zaslechla?

Já jsem takovouto větu neslyšela.

BT: Ani nic v tomto smyslu?

Takovouto větu jsem neslyšela. Pokud by měla být vztahována stabilita vlády k nějakým konkrétním kauzám, tak si myslím, že spousta trestních věcí by se nedělala. Takže takovouto větu jsem neslyšela.

BT: Ani nic v tomto smyslu?

V jakém smyslu?

BT: No v tom smyslu, že nezávislost justice je méně důležitá než stabilita vlády.

Ne. Takovou větu jsem neslyšela.

BT: A to si myslíte, že si to doktorka Andělová vymyslela?

To kladete špatně otázku mně.

BT: Ptám se, co si myslíte.

Já jsem prostě takovouto větu neslyšela.

BT: Úplně jednoduše: vy máte pocit, že vše při a kolem vyšetřování Jiřího Čunka šlo tak, jak jít mělo? Máte z toho dobrý pocit?

Problémem je to, že tu kauzu hodnotí lidé zvnějšku, lidé bez znalosti konkrétního materiálu. Tu kauzu od samého začátku provázejí zvláštní postupy, zvláštní přístupy. Takže pokud bych měla hodnotit to, zda v té kauze bylo rozhodováno podle trestního řádu tak, jak mělo být, zda rozhodoval ten, kdo měl rozhodovat, tak musím říci, že ano.

BT: Ale já se ptám na trošku něco jiného: jestli z toho máte dobrý pocit.

Mám z celé té kauzy pocit ten, že tady státní zastupitelství splnilo úlohu, kterou splnit mělo. To znamená, že se nenechalo zatahovat do politických hrátek a nejasností a že opravdu si uhlídalo to, aby se nestalo využívanou institucí.

BT: Zkusím to naposledy: máte z kauzy Čunek dobrý pocit?

Vzhledem k tomu, že v podstatě se s touto kauzou tak, jak je prezentována, setkávám doposud a ty prezentace úplně otáčejí skutečnosti, ty prezentace jsou cílenými dezinformacemi, tak samozřejmě z toho dobrý pocit nemám.

Ale z toho, že se tam udělalo to, co se tam udělat mělo, z toho mám pocit dobrý.

Co je a není spravedlnost

BT: Jinými slovy máte pocit, že spravedlnosti bylo učiněno zadost?

Ano. Protože státní zastupitelství není instituce, která osvědčuje morálku. Státní zastupitelství je instituce, která má shromáždit, posoudit důkazy a pakliže důkazy jsou, pak se věc posouvá k rozsudku. A pakliže nejsou, tak ať je to Petr nebo Pavel, tak státní zastupitelství nemůže popohánět lidi k soudu.

A bohužel teď se setkávám s kauzami, které byly rozvířeny na přelomu roku 2000, kdy se po takřka sedmi letech ukazuje, že tam neměly být věci ani sdělovány, že třeba nepatřily do trestního řízení. To prostě jsou nešvary, které se v zastupitelství trošku zakořenily a já od svého příchodu proti nim  bojuju.

BT: Řekla jste, že kauzu Čunek od počátku provázejí  zvláštní postupy - čí? A jaké?

Zvláštní způsob oznamování trestného jednání, nezaevidování předložených materiálů orgány policie, přesouvání věci ze Vsetína do Přerova bez dodržení klasických postupů trestního řízení a další, které jsou jako pochybení orgánů trestního řízení zachyceny v trestním spisu a které zjistila i detektivní kancelář Kroll, zcela nezávisle na zastupitelství či politicích.

BT: Obraz státních zástupců dnes není rozhodně dobrý - kdo za to podle vás může?

Ve zkratce

Ptá se Barbora Tachecí - vlivné ženy, ženy vlivných

Renáta Vesecká:

  • Široká veřejnost začala její tvář bezpečně poznávat, když se v roce 2000 stala krajskou státní zástupkyní v Hradci Králové. Tehdy měla na starosti ostře sledované případy, jakými byly například rasově motivovaná vražda svitavského Roma Oty Absolona Vlastimilem Pechancem, či případ sériových vrahů - manželů Jaroslava a Dany Stodolových
  • Absolventka Právnické fakulty UK v Praze svou profesní dráhu zahájila v roce 1984 na prokuratuře.
  • Čekatelskou praxi vykonávala na Okresní prokuratuře v Havlíčkově Brodě. Po složení závěrečné zkoušky působila jako vyšetřovatelka Okresní prokuratury v Pardubicích.
  • Od roku 1988 byla náměstkyní okresního prokurátora (a později okresního státního zástupce) v Havlíčkově Brodě.
  • V 90. letech absolvovala dlouhodobé stáže na Vrchním státním zastupitelství v Praze a Nejvyšším státním zastupitelství, pak nastoupila do Hradce.
  • Na podzim 2005 byla jmenována nejvyšší státní zástupkyní, ve funkci vystřídala Marii Benešovou
  • Renáta Vesecká, které bude příští rok padesát let, je svobodná a bezdětná.

Další rozhovory BT

Speciál

A ptejme se, proč není dobrý. Kauza Čunek od počátku byla provázena zvláštnostmi, od počátku je politizována a stává se předmětem i politických tahanic a bojů. A bohužel v této souvislosti je operováno i  pojmem státní zastupitelství. A protože i v souvislosti s touto kauzou došlo k nějakým personálním změnám, vnímám i to, že skupinka  nespokojenců nebo těch, kteří si neuvědomují svá pochybení, tak iniciují komentáře, které jsou zavádějící.

BT: Čili si myslíte, že za špatný obraz státního zastupitelství mohou státní zástupci, kteří byli převeleni na jinou práci?

Nechci to tak označit, ale mohu vám říci, že v jednom nejmenovaném časopise jsem se dočetla, že jeden státní zástupce vyhrál nade mnou soud, v rámci kterého bylo řečeno, že jsem ho šikanovala, že jsem ho špatně přeložila na jinou instituci a že tedy ten soud nade mnou vyhrál.

To je od počátku lež, protože já jsem žádný soud nevedla, o nikom jsem nerozhodovala, kde bude pracovat, a tedy jsem ho nemohla šikanovat. Přesto je v médiích tato informace označována za fakt. Potom se nedivím, že veřejnost, která jen vsákne takovou informaci, si vytváří špatný náhled na státní zastupitelství.

O Čunkovi? Pár minut, možná sekund

BT: Mluvil s vámi někdy nějaký politik na téma Čunek?

Budu muset velmi přemýšlet, aby se nestalo, že si nevzpomenu a řeknu vám špatnou odpověď. Ale pokud se mě budete ptát na politika a kauzu Čunek do jejího skončení, tak pokud jde o nějaký nátlak či ovlivňování, tak rozhodně ne.

BT: Nemyslím nátlak, myslím jako téma rozhovoru.

Tady bych si velice nerada jakkoliv naběhla, už kvůli tomu obědu s doktorkou Andělovou, kde téma Čunek bylo obědové, hovorové, párminutové, možná pársekundové. Protože se i s politiky v rámci své funkce setkávám, tak abych tady přísahala, že nepadla větička o Čunkovi, to nemůžu, protože si nevzpomenu.

BT: Myslíte si, že je dobrý systém, kdy nejvyššího státního zástupce jmenuje na návrh ministra spravedlnosti vláda?

Nemyslím si to. Náš návrh počítá s tím, že nejvyššího státního zástupce by měl na návrh vlády jmenovat prezident.

BT: Ale to není žádné razantní zlepšení, protože stále bude budoucnost nejvyššího státního zástupce v rukou politiků. To přece nemůže být pro nejvyšší státní zástupkyni dobrý pocit, když politici rozhodují o jejím bytí či nebytí.

Neumím si v současné době představit žádné jiné řešení, které by navozovalo více objektivity, než to, které jsem zmínila. Kdyby nejvyššího státního zástupce volila poslanecká sněmovna, tak je to přece ještě větší zásah politiků.

Odvolat mě mohou vždy...

BT: Co princip jakési nejvyšší soudcovské rady, složené z nejvyšších justičních představitelů - snažit se odpolitizovat to alespoň částečně?

To by se státní zastupitelství muselo stát součástí justice a muselo by dojít ke změně ústavy, kde státní zastupitelství je řazeno pod moc výkonnou.

BT: Neříkejte, že ani jednou v průběhu výkonu vaší práce vás nenapadlo, že by vás mohla vláda odvolat?

Samozřejmě, od počátku s tím počítám.

BT: A není v lidské přirozenosti chtít se tomu, kdo rozhoduje o mé profesionální budoucnosti, zalíbit?

Nemyslím si, že tohle je moment, který by mohl fungovat v justici nebo ve státním zastupitelství. Takhle to možná může fungovat u sekretářky a jejího šéfa. Ve státním zastupitelství plníte určité konkrétní úkoly a ty věci jsou pod kontrolou několikastupňového odvolacího systému a výsledky vaší práce jsou jednoznačně kontrolovatelné.

BT: Zní to hezky, jen si nejsem jista, že to tak doopravdy funguje...

Musí to tak fungovat, protože jiná možnost není. Když se budete chtít zalíbit vládě, která je koaliční, kde jsou rozpory, pokud se týká kauz, tak byste ani nemohla uspět, pokud byste neměla jednotný metr.

Foto: Ondřej Besperát
Rozhovor s Renátou Veseckou jsme pro lepší orientaci rozdělili do několika částí:
V této části říká, proč nebyl dobrý nápad dát Marii Benešovou k soudu
V této části líčí, jak se jí změnil život a co chce dělat dál
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 23 minutami

Odbory se s ministerstvem zdravotnictví neshodly na růstu platů zdravotníků

Odbory se s ministerstvem zdravotnictví na růstu platů zdravotníků pro příští rok zatím nedohodly. Znovu se mají sejít v pondělí příští týden, řekla v pondělí předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Zástupci zdravotníků žádali růst platů o 3000 korun a u lékařů o deset procent, celkově by mělo jít asi o 8,6 miliardy korun. To už dříve odmítli zástupci soukromých lékařů i vedení nemocnic v radě poskytovatelů. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Zdroj: ČTK
před 39 minutami

Tým Fakulty elektrotechnické ČVUT obsadil na „olympiádě robotů“ druhé místo ve virtuálním prostředí

Finálové kolo DARPA Subterranean Challenge pořádané agenturou amerického ministerstva obrany vyneslo českému týmu vystupujícímu pod hlavičkou CTU-CRAS-NORLAB pódiové umístění v souboji robotů ve virtuálním prostředí - v robotickém simulátoru. Mezi deseti nejlepšími robotickými týmy světa obsadil druhé místo, za což mu přísluší odměna 500 000 dolarů. Výsledky agentura DARPA vyhlásila v pátek 24. září při slavnostním ceremoniálu v Kentucky ve Spojených státech

Soutěž softwarových řešení probíhala v osmi podzemních virtuálních světech,
které reprezentují různá prostředí. V nich se s veškerou dynamikou a kinematikou pohybují trojdimenzionální modely robotů, kteří v simulovaném prostředí ve vzájemné spolupráci plní stejné úkoly záchranářů jako jejich reálné předobrazy.

„Soustředili jsme se především na hlavní soutěž s reálně existujícími roboty, proto je pro nás druhé místo ve virtuálním závodu příjemné překvapení. Výsledek totiž ukazuje možnosti technického řešení, do kterého jsme investovali zejména díky subvenci agentury DARPA. To, že naše řešení funguje takto dobře ve virtuálu, nám dává slibnou perspektivu i pro práci s reálným systémem,“ říká prof. Tomáš Svoboda, vedoucí týmu více než třiceti vědců a studentů z katedry kybernetiky a katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Zdroj: Domácí
Další zprávy