Ve zdravotnictví vzniknou koncerny, možná od ledna

Petr Holub
7. 5. 2008 11:35
Majitel pojišťovny bude moci koupit nemocnici
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Nemocnice a pojišťovny se mohou od ledna spojit. Předpokládá to zákon o zdravotních pojišťovnách. Aktuálně.cz získalo verzi s paragrafy, která nese datum 30.dubna.

Zákon má vláda projednat do konce června, platit by měl v lednu 2009.

Návrh zakazuje, aby ve statutárních orgánech pojišťoven zasedli lidé z vedení nemocnic a dalších zdravotnických praxí. Na rozdíl od věcného záměru zákona však připouští výjimku slovy "nejedná-li se o koncern".

Fakticky to znamená, že majitel pojišťovny může nakupovat nemocnice a soukromé lékařské ordinace.

Když řízená péče, tak HMO

Největší změna během přípravy zákona ukazuje, že autoři chtějí zavést řízenou péči podle vzoru amerických organizací řízené péče HMO.

Právě model HMO předpokládá, že lékaři jsou zaměstnanci pojišťovny a ochotněji provádějí ekonomickou politiku své firmy.

Ministr Tomáš Julínek trvá i v definitivní verzi jednoho ze tří nejdůležitějších reformních zákonů na tom, že pojišťovna může požádat o licenci, i když nabízí jen pojistný plán řízené péče.

Rozdíl proti standardní nabídce může být zásadní. Zatímco u běžných plánů si pojišťovny musí vytvořit smluvní síť tak, aby odpovídala požadavkům vlády, při řízené péči se toho pojišťovna nemusí držet.

Může si také vyhradit, že lékaři smí některé výkony provádět jen s jejím předběžným souhlasem, přitom nesmí omezovat pouze výkony praktických a dětských lékařů. Při řízené péči také může pojišťovna uzavírat s nemocnicemi a lékaři tzv. rizikové smlouvy, kdy zaplatí za nemocného paušální částku. Pokud lékař utratí za léčení víc, doplatí ze svého.

Žádné tunely, větší motivace

Zákon vychází vstříc řízené péči, na druhé straně ustupuje požadavkům lidovců, kteří chtěli, aby pojišťovny zvlášť účtovaly svůj vlastní majetek a zvlášť peníze vybrané na pojistném.

"Zdravotní pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným s odbornou péčí, v zájmu pojištěnců a s cílem efektivního naplňování účelu veřejného zdravotního pojištění," stojí v paragrafu 24.

Lidovci chtěli oddělením pojistného od majetku pojišťovny zabránit tunelům.

Zákon umožňuje, aby pojišťovny část pojistného vydaly na svůj provoz. Dosud se jim slibovaly 4,5 procenta z vybraného pojistného, v zákoně přesná částka chybí. Nově budou moci pojišťovny využít pojistné na motivační programy pro klienty, autoři ani v tomto případě povolenou částku neuvedli.

Pojišťovna si bude muset ukládat rezervy ve výši 1,5 procenta obratu za posledních dvanáct měsíců. Fakticky to znamená uložit peníze, za které by se dalo léčit týden.

Je to významně méně, než se dosud plánovalo. Náměstek ministra Marek Šnajdr ještě v březnu předpokládal, že rezervy dosáhnou výše obratu za čtrnáct dnů nebo měsíc.

Zisk rozhodne

Z případného zisku si majitelé pojišťovny ponechají 15 procent, zbytek rozdělí mezi pojištěnce. Polovinu ze zbylých 85 procent pojišťovna převede do příštího roku na jejich léčení, polovinu rozdělí na jejich osobní účty.

Z osobních účtů budou smět klienti platit nadstandardní služby. Pokud na osobním účtu zůstane koncem roku víc, než 100 korun, převede pojišťovna částku na tzv. spořící účet konkrétního pojištěnce.

Díky zisku bude možné i v rámci jedné pojišťovny přetahovat klienty ze standardních pojistných plánů k řízené péči. Nárok na finanční bonusy budou mít klienti zapsaní v plánech, které vykážou zisk. Víc bonusů logicky nabídnou programy řízené péče, které ušetří tím, že omezí nabídku doktorů.

Cesta k monopolům

Ministr Julínek nevyužil další možnost, jak posílit konkurenci. Pojišťovna může nabízet své služby v regionu, kde má zájem o její služby nejméně dvacetina populace.

V paragrafovaném znění přitom zůstala další podmínka, která volnou soutěž omezuje mnohem výrazněji. Pojišťovna smí o licenci pro nový region požádat jen v případě, když předloží smlouvy s dostatečným počtem místních lékařů a nemocnic.

Konkurence tak nebude mít šanci v okresech, kde rozhodující počet lékařů získá ke spolupráci silná HMO. 

 

Právě se děje

Další zprávy