Varování: Špinavý vzduch dýchají dva miliony Čechů

Pavel Baroch
22. 8. 2010 23:02
Znečištění ovzduší prachem se loni zvýšilo, letos bude ještě hůř
Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Praha - Ovzduší znečištěné zdraví nebezpečnými prachovými částicemi dýchalo loni 18 procent obyvatel České republiky, tedy přibližně dva miliony lidí.

Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Počet lidí, kteří musí dýchat špinavý vzduch, se přitom oproti roku 2008 mírně zvýšil - konkrétně o tři procenta.

Ovzduší v Česku bylo loni špinavější, přestože kvůli hospodářské krizi mnohé podniky stále nejely naplno a také dopravci neměli tolik práce.

"Předpokládáme, že letošní rok bude ještě horší," řekla Aktuálně.cz Jana Ostatnická z českého hydrometeorologického ústavu.

Vysvětlila, že na vysokých koncentracích jemných prachových částic se podepsaly dlouhodobě špatné rozptylové podmínky z kraje letošního roku. "Uvidíme, jaký bude podzim," dodala Ostatnická.

Po dvou letech znovu vzestup

Vysoké koncentrace mikroskopických částic, které jsou menší než 10 mikrometrů (PM10), respektive 2,5 mikrometrů (PM2,5) patří mezi nejvážnější problémy českého ovzduší. A to už roky.

"Znečištění ovzduší těmito částicemi zůstává jedním z hlavních problémů kvality ovzduší," konstatoval Český hydrometeorologický ústav. Po dvou letech příznivých zpráv, kdy se koncentrace snižovaly a ohrožovaly méně lidí, se přitom v roce 2009 trend znovu otočil k horším hodnotám.

Proč je nebezpečný prach

  • Zdrojem drobných částic prachu je doprava, elektrárny, průmysl, domácí kotle nebo stavební práce.
  • Mohou se podílet na snížení imunity, způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně.
  • Přispívají i ke kardiovaskulárním chorobám.
  • Mohou vyvolávat respirační onemocnění, snižovat plicní funkce a zvyšovat úmrtnost.
  • Na částice se mohou vázat další škodliviny včetně rakovinotvorných látek.

Od roku 2001 znečištění narůstalo - s mírným zakolísáním v roce 2004 - až do roku 2006. Pak dva roky znečištění ubývalo. "V roce 2009 převažoval mírný vzestup, více patrný na Ostravsku," uvedl hydrometeorologický ústav.

Důvod? Dlouhé zimy a inverze

Horší imisní situaci v uplynulém roce přičítá ústav zejména zhoršeným rozptylovým podmínkám v zimních měsících.

Například zkraje loňského roku naměřila nadlimitní koncentrace drobného prachu většina stanic Českého hydrometeorologického ústavu.

"Kvalita ovzduší se výrazně zhoršovala od 9. ledna do 16. ledna 2009 na celém území republiky, nejhorší situace byla 14. a
15. ledna., kdy byl překročen imisní limit na 54 měřicích stanicích, což je 61 procent z celkového počtu. Nejvíce stanic překračujících imisní limit bylo na Ostravsku, v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji," uvedl ústav.

Nejvíce prachu v ovzduší je na Ostravsku

Nejvyšší koncentrace jemných prachových částic naměřily stanice tradičně v Moravskoslezském kraji. "Stejně jako v předchozích letech byl překročen roční imisní limit v roce 2009 na většině stanic v oblasti Ostravska-Karvinska," uvedl hydrometeorologický ústav.

Na některých místech Moravskoslezského kraje, na jehož znečištění se podílejí i exhalace z průmyslových zdrojů v sousedním Polsku, byl přitom špinavý vzduch takřka třetinu roku.

Obrázek ukazuje, jak velké jsou drobné částice prachu
Obrázek ukazuje, jak velké jsou drobné částice prachu | Foto: Archiv

"Denní imisní limit byl překročen na všech stanicích častěji než povolených 35 dnů v roce, na nejznečištěnějších lokalitách v Ostravě a v okrese Karviná byl překročen po více než 100 dní v roce," uvedl ústav.

Znečištění i v čistých regionech

Státní zdravotní ústav z dlouhodobých trendů zjistil, že mírně narůstá znečištění drobnými prachovými částicemi i v relativně čistých regionech republiky, například na Vysočině.

"Dlouhodobý pozorovaný vývoj - snižování měřených hodnot v některých zatížených oblastech - je tak v průměru kompenzován pozvolným 'zhoršováním' situace v málo zatížených lokalitách," uvedl zdravotní ústav ve své zprávě o ovzduší v loňském roce.

Také Český hydrometeorologický ústav uznává, že znečištěný vzduch musí dýchat i obyvatelé malých obcí, i když to nemá podloženo údaji z měřících stanic. Ve vsích totiž znečišťují ovzduší staré kotle, v nichž lidé mnohdy spalují nekvalitní uhlí nebo i odpadky.

 

Právě se děje

Další zprávy