Utrácení v Liberci nikdo nekontroloval, říká šéf NKÚ

Eliška Bártová Eliška Bártová
11. 3. 2009 10:10
František Dohnal odmítá, že by výsledky kontroly byly ovlivněny politikou
Prezident NKÚ František Dohnal.
Prezident NKÚ František Dohnal. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad má za sebou zřejmě nejdiskutovanější kontrolu v éře, kdy v jeho čele stojí František Dohnal.

Takřka zároveň se začátkem lyžařského mistrovství světa v Liberci zveřejnil závěrečnou zprávu, která popisuje, jak se při přípravě šampionátu utrácely veřejné prostředky. Zjistil vážná pochybení, kvůli nimž podal i trestní oznámení.

"A jako nejzávažnější lze hodnotit prakticky nulovou kontrolní činnost ministerstva školství, univerzity i města Liberce," řekl  v rozhovoru, který korespondenčně poskytl Aktuálně.cz. 

Hned poté byl NKÚ kritizován, že zveřejnění zprávy načasoval účelově. Dohnal takové nařčení označil za absurdní.

"Každá kontrolní akce má svůj časový plán," reaguje prezident NKÚ. "...I v tomto případě bylo postupováno standardně jako v ostatních kontrolních akcích... Kontrolní závěr byl schválen 28. ledna 2009. Následuje jazyková korektura, tisk a rozeslání. To vše proběhlo v první dekádě měsíce února."

Zveřejnění nebylo načasováno

Prapory nad výplachem státní kasy.
Prapory nad výplachem státní kasy. | Foto: Ondřej Besperát

Majitel firmy Investing cz, která prováděla u kontrolovaných staveb investorsko-inženýrskou činnost, označil zprávu NKÚ za politicky motivovanou s cílem poškodit Liberec a firmu Syner. Co tomuto nařčení říkáte?

Firma Investing cz nebyla pro nás kontrolovanou osobou, a její aktivity nemohu tedy nijak komentovat. Stejně tak nebudu komentovat prohlášení jejího majitele.

Co se týká věcné podstaty, můžeme pokládat jasné otázky a dávat na ně jasné odpovědi. Byla ve zveřejněném kontrolním závěru vyslovena tvrzení, která nemají oporu ve vypořádaných kontrolních protokolech? Pokud ano, která? Pokud ne, které doklady tvořící přílohu protokolů jsou politicky motivované? Na závěr chci upozornit na to, že žádné podobné argumenty při námitkách k protokolům nepadly ze strany ani jedné ze tří kontrolovaných osob.

Pokusil se někdo z politiků práci na kontrole ovlivnit, či ovlivnit načasování zveřejnění závěrů kontroly?

Ne, o ničem takovém nevím. Snad jen na doplnění, za dobu svého působení v čele NKÚ jsem se s podobnou snahou o ovlivnění nikdy nesetkal. O podstatných záležitostech rozhoduje sedmnáct členů Kolegia NKÚ, není to v rukou jediného člověka. Považuji to za téměř vyloučené.

Záměr? Ne. Pracovní rozvrh

Investing se na kontrolory zlobí.
Investing se na kontrolory zlobí. | Foto: Ondřej Besperát

Protokol z kontroly MS v Liberci byl vyhotoven 19. 11. 2008. Proč jste závěry kontroly zveřejnili až v únoru, před začátkem šampionátu?

Každá kontrolní akce má svůj časový plán. V časovém plánu jsou určeny i jednotlivé etapy kontroly. Jednou z etap kontrolní akce je ukončení kontroly. S tím souvisí i vypracování tzv. kontrolního protokolu.

Nedovedu si představit, že jako nejvyšší a nezávislý auditor státu někdy podle zákona postupuji a někdy ne, podle toho, jak je to pro někoho příjemné a pro jiného ne. Proto bylo i v tomto případě postupováno standardně jako v ostatních kontrolních akcích. Absurdnost úvahy o jiných termínech možná vynikne, pokud se sami pokusíte odpovědět na otázku, kdy by informace o kontrolní akci měla být v tomto případě zveřejněna. Během mistrovství, nebo snad až po něm? A jestli po něm, tak kdy? Po měsíci? Po roce? Po deseti letech?

Jak to tedy probíhalo při kontrole MS v Liberci?

Vzhledem k tomu, že kontrolované osoby byly tři (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Technická univerzita v Liberci a Statutární město Liberec), byly vypracovány tři kontrolní protokoly.

Všechny tři byly vypracovány a předány kontrolovaným podle časového plánu v listopadu 2008.

Tím ale nekončí kontrolní akce. Následuje časový prostor, který mají podle zákona jednotlivé kontrolované osoby k tomu, aby uplatnily případné námitky. Další čas je potřebný k tomu, aby byly případné námitky vypořádány.

Následuje další období, které mají k dispozici kontrolované osoby k podání případného odvolání, a čas pro vypořádání odvolání. S tím vším ale časový plán kontroly počítá. Následuje čas potřebný k vypracování kontrolního závěru, který na několika stranách shrnuje nejdůležitější zjištění a který je určen ke zveřejnění. Po připomínkovém řízení je kontrolní závěr schválen. V časovém plánu jsme počítali s lednem 2009, ve skutečnosti byl kontrolní závěr schválen 28. ledna 2009. Následuje jazyková korektura, tisk a rozeslání. To vše proběhlo v první dekádě měsíce února. Zákon tento postup přímo předepisuje.


 

Právě se děje

Další zprávy