Ústavní soud proti EU. Česko ať dorovná slovenské penze

Tomáš Fránek
16. 2. 2012 17:26
Ústavní soudci rozhodli o česko-slovenských důchodech
Foto: Thinkstock

Brno - Ústavní soudci se v případě doplácení nižších slovenských důchodů lidem žijícím v Česku v úterý téměř jednomyslně poprvé v historii postavili proti verdiktu soudu Evropské unie.

Soudci posuzovali případ bývalého strojvůdce Karla Holubce. Rozhodli v jeho prospěch a nařídili nové projednání případu. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ale z nálezu Ústavního soudu neplyne, že by Česko muselo Holubcovi jeho současný důchod navýšit.

Soudní dvůr Evropské unie loni označil praxi dorovnání nižších slovenských důchodů lidem, kteří sice pracovali v době trvání společného státu v podnicích se sídlem na Slovensku, ale jinak žijí v Česku, za diskriminační.

Česko pak na základě tohoto verdiktu definitivně přestalo přiznávat novým žadatelům dorovnávací příspěvek. Stát se totiž obával mnohamiliardových nároků od lidí z jiných zemí Evropské unie. Podle ústavních soudců se ale evropské nařízení týkající se důchodů nemůže vztahovat na jedinečnou situaci, kterou byl rozpad Československa.

Lidé z Čech totiž pro slovenské firmy nepracovali jako cizinci, ale jako obyvatelé společného státu. "Dobu zaměstnání pro zaměstnavatele se sídlem na území dnešní Slovenské republiky nelze zpětně považovat za dobu zaměstnání v cizině," rozhodli ústavní soudci.

Uspěl strojvůdce

Podle ústavních soudců by se tak důchody měly dál doplácet, podle nich vycházel evropský soud z mylných informací a nesprávných informací, které poslala EU soudu česká vláda.

"Ústavní soud vyjádřil přesvědčení, že k nesprávnému závěru dospěl evropský soud také s ohledem na nedostatečné, nesprávné a v tomto ohledu bezprecedentní vyjádření vlády České republiky, která v řízení sama uvedla, že judikatura Ústavního soudu porušuje evropské právo," uvedli v úterý soudci.

Ústavní soudci posuzovali případ bývalého strojvůdce Karla Holubce. V době federace odpracoval řadu let jako zaměstnanec bratislavského odštěpného závodu Československých státních drah.

Když před pěti lety odcházel do penze, přiznala mu Česká správa sociálního zabezpečení důchod jen asi 3500 korun. Neuspěl ani v soudním sporu. 

Ústavní soudci ale v úterý rozhodli v jeho prospěch a nařídili nové projednání případu. "Stěží si lze představit nějaký rozumný argument, proč by měl mít nižší důchod," uvedl soudce zpravodaj Pavel Holländer.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ale z nálezu Ústavního soudu neplyne, že by Česko muselo Holubcovi jeho současný důchod navýšit.

Plný český důchod by totiž byl nižší než součet částek, které důchodce nyní dostává od Česka a Slovenska, sdělila ve čtvrtek mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Podle MPSV měl Ústavní soud při rozhodování k případu nedostatek podkladů. Podle svého generálního sekretáře Tomáše Langáška měl Ústavní soud kompletní spis, a tedy všechny relevantní údaje.

Nejvyšší správní soud  loni v srpnu zamítl Holubcovu kasační stížnost a odvolal se přitom především na stanovisko Soudního dvora EU. Holubec to považoval za porušení základního práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a dalších základních práv.

Není to diskriminace

Podle verdiktu Soudního dvora EU muselo Česko buď přestat s přiznáváním nových příspěvků, nebo přiznat stejnou výhodu i lidem jiných státních příslušností, kteří splní ostatní podmínky.

Teoreticky by tak podle vlády nárok na dorovnání z českého rozpočtu měli Slováci nebo lidé z jiných zemí, kteří pracovali potřebnou dobu v Československu.

Vláda se rozhodla výplatu ukončit. Několik tisíc důchodců, jimž se penze už dorovnává, o příplatek nepřišlo, což ani Soudní dvůr EU nevyžadoval. Novým žadatelům se už dorovnání nepřiznává. Ukončení dorovnávání potvrdila loni Poslanecká sněmovna schválením novely zákona. 

Průměrný slovenský starobní důchod činil na konci loňského roku 362 eur - v přepočtu asi 9095 korun. Český důchod k poslednímu prosinci dosáhl výše 10 552 korun.


 

Právě se děje

Další zprávy