Učitelé bijí své děti častěji než ostatní rodiče

ČTK ČTK
23. 11. 2011 16:50
Fyzické tresty přiznalo 87 rodičů-učitelů, uvádí průzkum Nadace Naše dítě
Foto: Ondřej Besperát

Praha - Učitelé bijí své děti častěji než ostatní rodiče. Vyplývá z průzkumu, který zveřejnila Nadace Naše dítě. Své dítě podle něj někdy uhodilo 87 procent učitelů, z ostatních rodičů přiznalo fyzické tresty 75 procent.

Nadpoloviční většina pedagogů se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy. Všichni rodiče bez ohledu na profesi dítě nejčastěji trestají zákazem oblíbené činnosti.

"Podle průzkumu, který byl proveden mezi dubnem a červnem letošního roku na vzorku bezmála dvou stovek rodičů-učitelů, patří k nejčastějším důvodům použití fyzického trestu napadání buď rodičů, nebo jiných dětí, lhaní či poškozování věcí. Za prohřešky, které jsou spojeny se školní docházkou, učitelé svoje děti netrestají," uvedla ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

Rodičů z řad neučitelů bylo zkoumáno tisíc, výsledky jsou ale podle statistiků porovnatelné s 200 učiteli.

Celkově rodiče děti bijí méně než dřív

Na otázku týkající se používání fyzických trestů u svých potomků odpovědělo 15 procent rodičů, že děti občas plácnou, 54 procent to udělá výjimečně a šest procent dítě už někdy uhodilo, ale už to nikdy neudělá.

Naproti tomu u respondentů z řad učitelů odpovědělo jedno procento rodičů, že potomky bije často, 14 procent občas, 64 procent výjimečně a osm to udělalo jednou a naposled.

Celkově ale rodiče nyní bijí děti mnohem méně než předešlá generace. Z výsledků totiž vyplynulo, že z rodičů o generaci starších používalo fyzické tresty 94 procent lidí, přičemž 19 procent tak činilo často a 39 procent občas.

"Nejčastějším trestem je jak u učitelů, tak u ostatních rodičů zákaz oblíbené činnosti, zejména sledování televize nebo hraní na počítači. Učitelé dvakrát častěji než ostatní rodiče přistupují k domluvě a k vysvětlení prohřešku," uvedla Nadace Naše dítě.

Ve škole pak učitelé své žáky trestají hlavně pokáráním, zavoláním rodičů, poznámkami, důtkami nebo sníženou známkou z chování. Pohlavek ve škole používá 27 procent kantorů, a to spíše u žáků druhého stupně. Celých 65 procent dotázaných pedagogů si přitom uvědomuje, že trest není výchovnou metodou.

 

Právě se děje

Další zprávy