U "trafaček" je kritická izolace. Ve vedru má problém

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
20. 6. 2013 18:00
Praha - V úterý hořela trafostanice v Havířově na Karvinsku, v úterý pozdě večer vybuchla a shořela trafostanice v Praze na Chodově, ve středu pak hořela trafostanice na sídlišti Lehovec v Hloubětíně
Výbuch a požár trafostanice v Praze 4
Výbuch a požár trafostanice v Praze 4 | Foto: Štěpán Kotouč, gondaria.net

Jako nejlogičtější by se mohlo jevit, že ony tři nehody spojují extrémní vedra, popřípadě důsledek těchto veder, tedy vysoký odběr elektřiny ze sítě. Odběr totiž díky naplno běžícím klimatizacím mívá podobné hodnoty jako v tuhých mrazech, kdy zase elektroměry protáčejí elektrická topení.

Vedro tu mohlo sehrát svou roli, jak plyne z obecných pravidel o stárnutí izolačního systému vlivem přehřívání a o životnosti transformátorů. Na přesnou odpověď si patrně budeme muset ještě počkat, až se všechny tři případy důkladně vyšetří.

Společnost ČEPS, které patří vybuchlá trafostanice na pražském Chodově, se přiklání k verzi, že v jejich případu šlo o "závadu průchodky na transformátoru, která mohla způsobit zkrat a následné vznícení transformátorového oleje".

Průchodka je izolant, kterým prochází vodič do transformátoru a který se pravděpodobně roztekl.  Vliv vedra však mluvčí společnosti Tereza Soukupová  přesto vylučuje.

"Je nepravděpodobné, že by závadu transformátoru na Chodově způsobila vysoká venkovní teplota. Podle dostupných dat z přenosové soustavy můžeme vyloučit, že by příčinou bylo vysoké zatížení transformátoru," uvedla

Souhra náhod?

Na sídlišti Lehovec hořela ve středu dopoledne menší trafostanice a požár nebyl zdaleka tak ničivý. Z objektu vycházel pouze kouř a stačilo ho odvětrat. O příčinách zatím víme jen to, že k zahoření došlo po dosud nespecifikované technické závadě na zařízení.

Požár obou trafostanic označuje ředitelka komunikace ČEPS  Zuzana Dvořáková jako souhru náhod.

A do třetice. Požár zlikvidoval také trafostanici v Havířově. Také zde začal uvnitř transformátoru hořet olej. Transformátor žár nevydržel a zbortil se.

Životnosti transformátorů vysoké teploty nesvědčí

"Referovaná souhra je buď' statistickou singularitou (výjimečností), nebo zapříčiněna snížením efektivity preventivních metod," říká docent Karel Noháč, vedoucí katedry elektroenergetiky a ekologie Západočeské univerzity Plzeň.

Preventivními metodami má na mysli pravidelně prováděné kontroly kritických parametrů. Ke kritickým místům transformátorů podle něj patří právě izolační systém. Kontroly podobným událostem předcházejí, ale někdy neodhalí vše.

"U komplikovaných vnitřních poruch nejsou bezvýhradně vypovídající. Ukazují pouze jasné indicie u standardních poruch," dodává Noháč.

Obecně platí, že čím více je izolační systém tepelně namáhán a přehříván, tím rychleji stárne. A o životnosti celého transformátoru rozhoduje právě životnost izolace.

K přehřátí může dojít v důsledku dlouhodobého nebo opakovaného přetížení, kvůli špatné funkčnosti ventilace či chladicího systému, popřípadě právě vlivem vysoké okolní teploty.

 

Právě se děje

Další zprávy