U počítače vysedávají už pětileté děti, mají pak křivá záda. Problém je v rodičích, říká psycholog

Jan Kočenda
25. 8. 2017 15:27
Průzkum Státního zdravotního ústavu ukázal, že už pětileté děti stráví na počítači, mobilu či tabletu průměrně hodinu a půl denně. S přibývajícím věkem děti s moderními technologiemi tráví stále více času a v sedmnácti přesáhnou i 4,5 hodiny za den. Posedávání u počítače a nedostatek pohybu se projevují na jejich zdraví, protože 42 procent dětí má podle průzkumu vadné držení těla. Odborníci upozorňují, že je důležité stanovit dětem určitý řád, aby jim technologie spíše sloužily, než ubližovaly. Technologie samy o sobě nejsou strůjci problémů, a odpovědnost tak padá na rodiče.
Foto: iStock

Praha - Děti jsou moderními technologiemi obklopeny od nejútlejšího věku a bez mobilu, počítače či tabletu se už obejdou jen stěží.

Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu děti stráví u počítače či s mobilem v ruce průměrně dvě hodiny denně, přičemž tato doba s věkem roste. Zatímco pětileté děti věnují pozornost elektronickým zařízením hodinu a půl za den, sedmnáctiletí často přesáhnou hranici 4,5 hodiny denně.

I kvůli vysedávání u počítače a nedostatku pohybu pak s věkem přibývají zdravotní problémy. 42 procent dětí podle průzkumu trpí zakřivením páteře, předsunutou hlavou, kulatými zády či zvýšeným bederním prohnutím.

Odborníci se shodují, že dlouhé vysedávání s mobilem či u počítače není vhodné, a děti by se proto měly naučit s technologiemi efektivně pracovat už od útlého věku. "Činnosti by se měly vyvažovat. Když už děti hrají počítačové hry, tak by si měly jít potom alespoň zaběhat. Je důležité naučit děti využívat technologie k jejich prospěchu tak, aby jim spíše sloužily, než je ovládaly," říká psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl.

Podle Kulhánka hrají v dětství nejdůležitější roli rodiče, kteří mohou děti v užívání technologií usměrňovat. "Špatný vliv technologií je více problémem rodičů než samotných technologií. Záleží jen na nich, jestli používání mobilů nebo počítačů udrží v mezích," dodal. Také podle psychoterapeuta Jana Šikla je zbytečné démonizovat samotné technologie. "Nůž také lidem slouží, ale může pořezat," řekl.

Podle Kulhánka děti, které nadužívají technologie, bývají často odrazem svých rodičů, kteří na počítači tráví také mnoho času. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pak děti rodičů, kteří využívají virtuální svět jako "odkládací prostor" pro své děti. "Je vhodné, aby rodiče dávali najevo chuť trávit s dětmi čas a jevit o ně skutečný zájem. Pro dítě je vhodné, aby žilo v prostředí, které má širokou strukturu podnětů, zdrojů či aktivit," dodal Šikl.

Pouhá zkušenost s počítačem je levná

Nadužívání technologií může kromě zdravotních problémů vést i k závislosti, která negativně ovlivňuje dětské kognitivní či sociální schopnosti. "Zejména v raném věku mohou děti získat falešnou představu o světě. Děti by měly poznávat a dělat mnohem více činností než se jen dotýkat displeje. Pouhá zkušenost s počítačem je levná," uvedl Šikl.

V poslední době se také ukázalo, že děti mají problémy udržet pozornost při poslouchání mluveného slova. "Místo aby rodiče svým dětem předčítali pohádky, vloží jim do ruky tablet," řekla dětská neuroložka Alena Dernerová. Jenomže tím své děti poškodí. Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy z okolí zpracovávat, totiž dětem postupně zakrní.

Rodiče by měli mít přehled o aktivitách svých dětí, aby tablet nebyl jediným zdrojem podnětů či sociálních vazeb v jejich životě. "Nové technologie jsou nástrojem i pomůckou, ale také zdrojem závislosti či osamocení. Záleží, jak se k této skutečnost postaví ne děti, ale jejich rodiče," dodal Kulhánek.

S technologiemi v rukou jsou děti aktivnější

I když se často zdůrazňují zejména negativní dopady technologií na děti, počítače i mobily mohou být i přínosné. "Děti mají mnohem snadnější přístup k informacím. Mohou si cokoliv dohledat," vysvětlil Kulhánek.

Ve srovnání s televizí jsou nové technologie navíc dokonce vhodnější. "Když jsou děti třeba na počítači, tak musejí být pozorní a aktivně se zapojovat. Nejde o pasivní sezení jako u televize," zdůraznil Kulhánek.

Na některých školách se již dokonce tablety využívají ve výuce a učitelé si to chválí. U svých studentů zaznamenali vyšší aktivitu i samostatnost. Do hodin se navíc častěji zapojovaly i slabší děti.

 

Právě se děje

Další zprávy